...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Okijen
  II. Kükürt
  III. Azot
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan gazlardandır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerji kaynağına örnek değildir?

  A) Odun
  B) Kömür
  C) Tezek
  D) Saman

  Cevap: B

 • 3) Güneş enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm enerjilerin kaynağıdır.
  B) Sürdürülebilir enerji kaynağıdır.
  C) Dünyadaki hayatın temelini oluşturmaktadır.
  D) Doğa üzerinde büyük çaplı kirliliklere yol açar.

  Cevap: D

 • 4) İçinde yaşanılan şehrin değerini bilerek ve şehri koruyarak yaşam tarzına ne denir?

  A) Mega kent
  B) Sakin şehir
  C) Küçük şehir
  D) Sanat şehri

  Cevap: B

 • 5) Sürdürülebilir enerji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli enerji kaynaklarını tehlikeye atmadan üretilen enerjidir.
  B) Gelecek nesillerin enerji temini ve ihtiyacı için sürdürülebilir enerji kullanımı önemlidir.
  C) Sürdürülebilir enerjinin tüketimi, kendini yenileme sürecinden hızlı olamalıdır.
  D) Sürdürülebilir enerjinin doğa üzerinde çok az zararı vardır.

  Cevap: C

 • 6) Fosil enerji kaynaklarının tüketilmesi sonucu hangisi görülmez?

  A) Ekonomiye zarar verir.
  B) İnsan sağlığına zarar verir.
  C) Çevreye zarar verir.
  D) Yaşanılabilir alanı artırır.

  Cevap: D

 • 7) Organik tarım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Her aşaması kontrollüdür.
  B) Kimyasallardan arındırılmıştır.
  C) İnsan sağlığı için önemlidir.
  D) Suni gübre kullanımı yapılmaktadır.

  Cevap: D

 • 8) Nüfus artışı ile birlikte verilenlerden hangisi artmaz?

  A) Üretim
  B) Konut
  C) Tüketim
  D) Kirlilik

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi su kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

  A) Hidrolik enerji
  B) Jeotermal enerji
  C) Biyokütle enerji
  D) Dalga enerji

  Cevap: C

 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi jeotermal enerji kaynaklarının kullanım alanlarından biri değildir?

  A) Elektrik enerjisi yapımında
  B) Sıcak su turizminde
  C) Kaplıca turizminde
  D) Doğal gaz yapımında

  Cevap: D

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yakıt türüdür?

  A) Odun
  B) Kömür
  C) Linyit
  D) Antrasit

  Cevap: A

 • 12)
  I. Su kirliliği
  II. Toprak kirliliği
  III. Hava kirliliği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan kirlilikler arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için yapılan çevre dostu uygulamalardan biri değildir?

  A) Tüketim günleri
  B) Sakin şehir
  C) Organik tarım
  D) Yavaş yemek hareketi

  Cevap: A

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ormanların yok olması sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Toprağın verimliliğinin azalması
  B) Erozyon gibi doğa olaylarının yaşanması.
  C) Havadaki oksijen miktarının artması.
  D) Kuraklıkların baş göstermesi.

  Cevap: C

 • 15)
  * Konut 
  * Isıtma
  * Su arıtma
  * Elektrik enerjisi elde etme
  * Endüstri alanında sıcak su elde etme
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi güneş enerjisinin kullanım alanları arasındadır?

  A) 4
  B) 5
  C) 3
  D) 2

  Cevap: B
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 6. Sınıf Çevre Eğitimi Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.