...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Akıl sahibi olmak.
  II. Varlık sahibi olmak
  III. Müslüman bir ailede doğmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iman için gereken şartlar arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir?

  A) Teravih
  B) Evvabin
  C) Kuşluk
  D) Bayram
  E) Cuma

  Cevap: E

 • 3) Peygamber efendimizin katılmadığı askeri seferlere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Seriyye
  B) Gazve
  C) Siyer
  D) Megazi
  D) Cihat

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdaki namaz vakitlerinden hangisi yalnızca İslam toplumuna ile gönderilmiştir?

  A) Sabah namazı
  B) Akşam namazı
  C) İkindi namazı
  D) Öğlen namazı
  E) Yatsı namazı

  Cevap: E

 • 5) Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İslam'ın beş şartından biridir.
  B) Zengin olan müminler üzerine farzdır.
  C) Ömrümüzde sadece bir kez vermekle yükümlüyüz.
  D) Zekat bir nevi toplumun sigortasıdır.
  E) Toplumun maddi ve manevi olarak rahatlamasını sağlar.

  Cevap: C

 • 6) Peygamber efendimizin bizzat kendisinin katıldığı ve komuta ettiği askeri seferlere ne denir?

  A) Seriyye
  B) Gazve
  C) Siyer
  D) Megazi
  D) Cihat

  Cevap: B

 • 7) Oruç ibadeti insanlara;
  I. Ahlaki gelişim
  II. Nefis terbiyesi
  III. Ahiret kazancı
  verilenlerden hangisi veya hangilerini kazandırır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 8) Mümin kişinin miracı olarak nitelendirilen ibadet hangisidir?

  A) Hac
  B) Oruç
  C) Namaz
  D) Zekat
  E) Kurban

  Cevap: C

 • 9) Müminin ibadete açık bir mescitte Allah'ın rızasını kazanmak için ramazanın son 10 günü ibadet niyetiyle burda kalmasına ne denir?

  A) İtikaf
  B) İntiba
  C) İnziva
  D) İkba
  E) İrfan

  Cevap: A

 • 10) Hac ibadeti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) İslam'ın beş temel şartından biridir.
  B) Her mümin her yıl bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür.
  C) Müminlerin Kabe'yi ziyareti anlamına gelmektedir.
  D) Hac ibadetini yerine getiren kişilere hacı denir.
  E) Hac ibadetinde müminin zengin olması aranmaktadır.

  Cevap: B

 • 11) Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İslam dinin beş temel esaslarından biridir.
  B) Yüce Allah katında çok önemli bir ibadettir.
  C) Namaz insanları kötülüklerden korur.
  D) İslamın ilk emredilen ibadetidir.
  E) Kuranı Kerim'de bir çok ayette geçmektedir.

  Cevap: D

 • 12)
  I. Ergenlik çağına ulaşmak.
  II. Akıl sahibi olmak.
  III. Boş zaman sahibi olamak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri namaz ibadeti için gereken şartlar arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: B

 • 13) İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Rahmet ve şevkat dinidir.
  B) Başkalarına acımaya ve yardım etmeye teşvik eder.
  C) İslam yalnızca müminlere yardım etmeyi emreder.
  D) İslam dininde yardım etmek büyük ameller arasında yer alır.
  E) İslam dini tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşamasını amaçlamıştır.

  Cevap: C

 • 14) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine; zekat, sadaka gibi yapılan yardımlara ne denir?

  A) İnfak
  B) Tekvin
  C) Tekvil
  D) Helal
  E) Mukaddes

  Cevap: A

 • 15) İnfak ve zekat insanları;
  I. Bencillikten
  II. Cimrilikten
  III. Fakirlikten 
  verilenlerden hangisi veya hangilerinden korur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.