...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aday sürücü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Ehliyeti yeni alanları kapsamaktadır ve 2 yıllık süreç olarak belirlenmiştir.
  B) Sürücü üzerinde 0.2 üzeri alkol tespit edildiğinde ehliyet geri alınır.
  C) Toplamda 50 ceza puanı aşıldığında ehliyete el konulur.
  D) Kırmızı ışığın üç kez ihlal edilmesi halinde ehliyeti iptal edilir.
  E) Emniyet kemerinin takılmasının üç kez ihlal edilmesi sonucu ehliyet iptal edilir.

  Cevap: C

 • 2) Sepetli veya sepetsiz iki tekerlikli motosiklet kullanabilmek için hangi tip ehliyete ihtiyaç duyulur?

  A) A
  B) A1
  C) A2
  D) B1
  E) CE

  Cevap: A

 • 3)
  I. Kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak.

  II. Trafik düzenini sağlamak.
  III. Deniz yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri karayolları trafik kanunun amaçları arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ehliyet alma şartlarından biri değildir?

  A) Yaş
  B) Mal bildirimi
  C) Sağlık
  D) Deneyim
  E) Sınav

  Cevap: B

 • 5) Herhangi bir sürücü belgesi alacak bireylerin en az hangi kademeden mezun olma şartı aranır?

  A) İlkokul
  B) Ortaokul
  C) Lise
  D) Yüksek okul
  E) Üniversite

  Cevap: A

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi sürücü kurslarında teorik olarak verilen derslerden biri değildir?

  A) İlk yardım
  B) Trafik ve çevre
  C) Direksiyon eğitimi
  D) Trafik adabı
  E) Araç tekniği

  Cevap: C

 • 7) Otomobil ve kamyonet kullanabilmek için  hangi tip ehliyete ihtiyaç duyulur?

  A) M
  B) A1
  C) A2
  D) B1
  E) B

  Cevap: E

 • 8) M, A1 ve B2 sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi yaşı bitirmiş olmaları şarttır?

  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  E) 19

  Cevap: B

 • 9)
  I. En az D1 ehliyetine sahip olmalıdır.
  II. En az 21 yaşında olmalıdır.
  III. M, B, B1, D1 ve F bu kapsamdadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri otobüs ehliyeti için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 10) Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri takmak zorunludur?

  A) Minibüs
  B) Otobüs
  C) Özel durumlarda acil servis görevlileri
  D) Şehirler arası otobüs
  E) Yakın koruma araçları

  Cevap: D

 • 11) Trafik eğitimi trafikle ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan alakalı olan her bireye verilmelidir.
  Buna göre;
  I. Öğretmen
  II. Denetleyici
  III. Sürücü
  hangisi veya hangilerine trafik eğitimi verilmelidir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 12)
  I. Yaya kaldırımlarını kullanmalıdır.
  II. Yaya kaldırımının tamamı işgal edilmemelidir.
  III. Aydınlatmanın az olduğu alanlarda yayalar açık renk giysiler giymelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yayaların mesul olduğu sorumluluklar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 13) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi ehliyete sahip olmaları beklenmektedir?

  A) A
  B) A2
  C) B
  D) D
  E) D2

  Cevap: C

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanının trafik eğitimi ile ilgili görevlerinden biri değildir?

  A) Sürücü adaylarının yetiştirilmesi.
  B) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında trafik ve ilk yardım dersinin zorunlu olarak verilmesi.
  C) Trafik denetleyicilerinin yetiştirilmesi.
  D) Çocuk trafik eğitim parklarının açılması.
  E) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarının yapılması.

  Cevap: C

 • 15)
  I. Bisiklet sürmek
  II. Oyun oynamak.
  III. Geçişleri engelleyecek şekilde beklemek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yaya kaldırımlarında yapılmaması gereken davranışlar arasındadır?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E
 • Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.