...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Matematik DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Mehmet'in kumbarasında 16 Tl'si vardı. Ancak Mehmet kumbaradan 9 lira almıştır.
  Buna göre son durumda kumbarada kaç Tl kalmıştır?

  A) 9
  B) 8
  C) 7

  Cevap: C

 • 2) ( 1 onluk + 1 birlik ) + ( 2 onluk + 3 birlik) = ?
  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 50
  B) 41
  C) 34

  Cevap: C

 • 3) 8 + X = 13 işleminde X yerine hangi sayı gelmelidir?

  A) 4
  B) 5
  C) 6

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdaki sayılardan hangisi 
  5 onluk + 6 birlik = ?
  sayısını oluşturur?

  A) 56
  B) 65
  C) 45

  Cevap: A

 • 5) Ece'nin 17 tane pastel boyası vardır. Ece'nin kardeşi bu boyaların bir miktarını kaybetmiştir. Ece boyalarını saydığında geriye sadece 8 tane kaldığını görmüştür.
  Buna göre Ece'nin kardeşi kaç tane boyayı kaybetmiştir?

  A) 9
  B) 10
  C) 11

  Cevap: A

 • 6) A + 7 = 16 işleminde A yerine hangi sayı gelmelidir?

  A) 7
  B) 8
  C) 9

  Cevap: C

 • 7)
  I. Elli bir
  II. Altmış iki
  III. On altı
  Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu yukarıda verilmemiştir?

  A) 45
  B) 51
  C) 62

  Cevap: A

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi yanlış çözümlenmiştir?

  A) 14 - 1 onluk 4 birlik
  B) 32 - 2 onluk 3 birlik
  C) 45 - 4 onluk 5 birlik

  Cevap: B

 • 9) Altmış iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 12
  B) 62
  C) 72

  Cevap: B

 • 10) Sayı çözümlemesi yapan Ayşe yanlışlıkla birler basamağındaki sayıyı onlar basamağına, onlar basamağındaki sayıyı da birler basamağına yazmıştır. Ayşe işlemi tamamladığında sonuç 42 olarak çıkmıştır.
  Buna göre eğer Ayşe işlem hatası yapmamış olsaydı doğru sonuç hangisi olurdu?


  A) 44
  B) 24
  C) 22

  Cevap: B

 • 11) Aşağıda verilen sayı ve okunuşlarından hangisi yanlıştır?

  A) 22 - Yirmi iki
  B) 34 - Otuz dört
  C) 56 - Altmış beş

  Cevap: C

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi doğru çözümlenmiştir?

  A) 15 - 5 onluk 1 birlik
  B) 69 - 6 birlik 9 onluk
  C) 78 - 7 onluk 8 birlik

  Cevap: C

 • 13)
  I. On bir: 11
  II. Yirmi üç: 23
  III. Elli: 50
  Yukarıda verilen sayı ve okunuşlarından hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 14) 73 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yetmiş üç
  B) Otuz yedi
  C) Yetmiş yedi

  Cevap: A

 • 15)
  I. 17
  II. 28
  III. 41
  Aşağıda verilen sayıların okunuşlarından hangisi yukarıda verilen sayılar arasında değildir?

  A) Yirmi yedi
  B) On yedi
  C) Kırk bir

  Cevap: A
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 1. Sınıf Matematik Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.