...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Matematik 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen sayı ve okunuşlarından hangisi yanlıştır?
  A) 22 - Yirmi iki
  B) 34 - Otuz dört
  C) 56 - Altmış beş
  Cevap: C
 • 2)
  I. 17
  II. 28
  III. 41
  Aşağıda verilen sayıların okunuşlarından hangisi yukarıda verilen sayılar arasında değildir?
  A) Yirmi yedi
  B) On yedi
  C) Kırk bir
  Cevap: A
 • 3)
  I. Elli bir
  II. Altmış iki
  III. On altı
  Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu yukarıda verilmemiştir?
  A) 45
  B) 51
  C) 62
  Cevap: A
 • 4)
  I. On bir: 11
  II. Yirmi üç: 23
  III. Elli: 50
  Yukarıda verilen sayı ve okunuşlarından hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap: C
 • 5) Altmış iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 12
  B) 62
  C) 72
  Cevap: B
 • 6) 73 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yetmiş üç
  B) Otuz yedi
  C) Yetmiş yedi
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi yanlış çözümlenmiştir?
  A) 14 - 1 onluk 4 birlik
  B) 32 - 2 onluk 3 birlik
  C) 45 - 4 onluk 5 birlik
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğru çözümlenmiştir?
  A) 15 - 5 onluk 1 birlik
  B) 69 - 6 birlik 9 onluk
  C) 78 - 7 onluk 8 birlik
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki sayılardan hangisi 
  5 onluk + 6 birlik = ?
  sayısını oluşturur?
  A) 56
  B) 65
  C) 45
  Cevap: A
 • 10) ( 1 onluk + 1 birlik ) + ( 2 onluk + 3 birlik) = ?
  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 50
  B) 41
  C) 34
  Cevap: C
 • 11) Sayı çözümlemesi yapan Ayşe yanlışlıkla birler basamağındaki sayıyı onlar basamağına, onlar basamağındaki sayıyı da birler basamağına yazmıştır. Ayşe işlemi tamamladığında sonuç 42 olarak çıkmıştır.
  Buna göre eğer Ayşe işlem hatası yapmamış olsaydı doğru sonuç hangisi olurdu?

  A) 44
  B) 24
  C) 22
  Cevap: B
 • 12) 8 + X = 13 işleminde X yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  Cevap: B
 • 13) A + 7 = 16 işleminde A yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) 7
  B) 8
  C) 9
  Cevap: C
 • 14) Mehmet'in kumbarasında 16 Tl'si vardı. Ancak Mehmet kumbaradan 9 lira almıştır.
  Buna göre son durumda kumbarada kaç Tl kalmıştır?
  A) 9
  B) 8
  C) 7
  Cevap: C
 • 15) Ece'nin 17 tane pastel boyası vardır. Ece'nin kardeşi bu boyaların bir miktarını kaybetmiştir. Ece boyalarını saydığında geriye sadece 8 tane kaldığını görmüştür.
  Buna göre Ece'nin kardeşi kaç tane boyayı kaybetmiştir?
  A) 9
  B) 10
  C) 11
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
1. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Sınav test Orta 2019-02-14
1.sınıf matematik 2.dönem 1.değerlendirme, yan yana ve alt alta toplama işlemi, çıkarma işleme, sayı çözümleme, problem çözme [1]