...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 2019 yılından itibaren marketlerde poşetler ücretli olarak verilmeye başlanmıştır.
  Bu uygulamaya geçilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda bu uygulama bulunmaktadır.
  B) Amaç daha fazla para kazanmaktır.
  C) Plastik tüketiminin azaltılması amaçlanmıştır.
  D) Plastik poşetlerinin sebep olduğu çevre kirliliği önlenmek istenmiştir.

  Cevap: B

 • 2)
  I Çeltik üretimi
  II. Anız yakma
  III. Hayvancılık ve gübreleme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarımsal anlamda sera gazı oluşumunu etkilemektedir?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıklar için doğru değildir?

  A) İnsan sağlığı üzerinde risk teşkil eder.
  B) Patlayıcı veya yanıcı özelliği bulanabilir.
  C) Kimyasal ve nükleer atıklar bu sınıfta yer alır.
  D) Evsel atıklar bu sınıfta yer alır.

  Cevap: D

 • 4) Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Dünyanın en büyük enerji kaynağını oluşturmaktadır.
  B) Milyonlarca yıl önceden kalma bitki, hayvan gibi canlıların atıklarından oluşur.
  C) Oluşmaları ve tüketilmeleri oldukça uzun zaman alır.
  D) Fosil enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 50 sene sonra enerjinin tükeneceği söylenmektedir.

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

  A) Jeotermal enerji
  B) Rüzgar enerji
  C) Doğalgaz enerji
  D) Hidrolojik eneji

  Cevap: C

 • 6) Dünya üzerinde insanlar genelde bir arada yaşam eğilimindedirler. Bu birlikte yaşama içgüdüsünü birbirinden farklı faktörler etkileyebilir. 
  Buna göre;
  I. Besin kaynaklarına yakınlık
  II. Sosyal kaynaklara yakınlık
  III. Ekonomik sebepler
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insanların bir arada yaşamaya sebep olan faktörler arasında gösterilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi atıkları yok etmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A) Arıtma
  B) Yok etme
  C) Çoğaltma
  D) Geri dönüşüm

  Cevap: C

 • 8) Ekolojik ayak izi hesaplamasını neden yapıyoruz?

  A) Elimizde bulunan kaynakların insanlık için ne kadar yeteceğini hesaplamak ve buna göre önlemler almak için.
  B) Kaynak sayısını artırmak için
  C) Yenilenebilir enerji kaynak tüketimini azaltmak için.
  D) Dünya nüfusunu azaltmak için.

  Cevap: A

 • 9) Ülkemizde insanların deniz kenarlarına yerleşmeleri daha yoğun olarak görülmüştür. Çünkü deniz kenarındaki topraklar iç kesimlerdeki topraklara göre tarımsal açıdan daha verimlidir.
  Yukarıda verilen açıklamadan yola çıkarak insanların bu bölgede yerleşmeleri daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Sosyal sebeplerden dolayı insanlar bir arada yaşar.
  B) Ekonomik sebeplerden dolayı insanlar bir arada yaşar.
  C) Sağlık imkanlarından yararlanmak için insanlar bir arada yaşar.
  D) Eğitim öğretim hizmetlerinden dolayı insanlar belirli bölgelerde yaşar.

  Cevap: B

 • 10) Plansız kentleşme sonucu artan nüfus ile beraber;
  I. Fosil yakıt kullanımı.
  II. Kalitesiz yakıt tüketimi.
  III. Yenilenebilir enerji kaynakları
  verilenlerden hangisi veya hangileri artmıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 11)
  * Bitkisel gıda
  * Su
  * Doğalgaz
  * Katı atıklar
  * Fosil yakıtlar
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ekolojik ayak izini oluşturan etmenler arasında gösterilir?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

  Cevap: D

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt kullanımı sonucu küresel anlamda çevre kirliliğine sebep olur?

  A) Fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan kurum.
  B) Fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit
  C) Fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan gürültü.
  D) Fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sıcaklık.

  Cevap: B

 • 13)
  I. Araba egzozlarından çıkan duman.
  II. Kömür yakılması sonucu çıkan duman.
  III. Hastanede ameliyat sonrası çıkan atıklar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gazsal atıklara örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: A

 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Atıklar üreticisi tarafında kullanılmaz olarak görülen maddelerdir.
  B) Bazı tür atıklar doğrundan insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.
  C) Atıklar belirli sınıflara ayrılmıştır.
  D) Evsel atıklar en tehlikeli atıklar kategorisindedir.

  Cevap: D

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi evsel atıklara örnek olamaz?

  A) Pil
  B) Süresi dolmuş şırıngalar.
  C) Çürümüş sebze
  D) Kullanılmış diş macunu

  Cevap: B
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.