...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kıyamet günü şüphesiz gelecek.
  B) Kıyamet Sür'a üflenme ile başlayacak.
  C) Kıyamet gününde herkes hesaba çekilecek.
  D) Kıyamet gününde hayvanlar da hesaba çekilecek.

  Cevap: D

 • 2) Son peygamber olan Hz. Muhammed'e Kuran'ı Kerim gönderilmiştir. Kuran'ı Kerim ile ilgili olarak;
  I. İlahi bir kitaptır.
  II. Günümüze kadar değiştirilmemiştir.
  III. Son gönderilen ilahi kitaptır.
  ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Allah gönderdiği peygamberlere zeka vermiştir. Böylece gönderilmiş tüm peygamberler zeki ve akıllıdır.
  Buna göre yukarıda verilen parça daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Sıdk
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) Fetanet

  Cevap: D

 • 4) Dünya üzerindeki ilk insan ve ilk peygamber olma özelliğini taşımaktadır. Dünyaya gönderilmeden önce Allah onu cennetinde barındırmaktaydı. 
  Yukarıda bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. İsa
  B) Hz. Adem
  C) Hz. Muhammed
  D) Hz. Musa

  Cevap: B

 • 5) Allah tarafından gönderilen kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İlahi kitaplardır.
  B) Bazı peygamberlere gönderilmiş bazılarına gönderilmemiştir.
  C) Türkçe dilinde indirilmiştir.
  D) İnsanlara öğüt vermek amacıyla indirilmiştir.

  Cevap: C

 • 6) Dünya hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Dünya hayatı sonsuzdur.
  B) Dünya hayatı bir gösteriden ibarettir.
  C) Dünya hayatı ahiretin tarlası gibidir.
  D) Dünya hayatı gelip geçicidir.

  Cevap: A

 • 7) Yüce Allah insanlara .......... ilahi kitap göndermiş ve bunlarda ayrı olarak da bazı peygamberlere içerisinde buyruk ve öğütlerin bulunduğu ...................... göndermiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) dört - suhuf
  B) iki - kitap
  C) üç - suhuf
  D) dört - kitap

  Cevap: A

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi mucizelere örnek gösterilemez?

  A) Peygamber efendimize gönderilen Kuran-ı Kerim
  B) Hz. İsa (a.s)'ın ölüyle konuşması
  C) Hz. Musa (a.s)'ın denizi ikiye ayırması.
  D) Hz. İbrahim (a.s)'in Kabe'yi inşa etmesi

  Cevap: D

 • 9) Kutsal kitaplardan olan İncil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Hz. İsa'ya indirilmiştir.
  B) Geçerliliğini halen korumaktadır.
  C) Günümüzde değiştirilmiş şekli kullanılmaktadır.
  D) Dört büyük kitaptan biridir.

  Cevap: B

 • 10) İslam dinini temel iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; Kuran ve hadislerdir. Kuran, Allah'ın vahiy yoluyla peygamber efendimize gönderdiği Allah'ın öğütler, buyrukları, önceki toplumların ve peygamberlerin kıssalarından oluşmaktadır. Hadis ise peygamber efendimizin bizlere verdiği öğütlerdir.
  Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Kuran-ı Kerim son ilahi kitaptır.
  B) Kuran-ı Kerim Allah'ın lafzıdır.
  C) Peygamber efendimizin öğütlerini dinlemek üzerimize düşen görevler arasındadır.
  D) Kuran-ı Kerim ve hadislerle İslam dinini anlayabiliriz.

  Cevap: A

 • 11) Yüce Allah insanlık tarihi boyunca Hz. Muhammed'e kadar peygamberler göndermiş ve bu peygamberlerden bazılarına kitap verilmiştir.
  Buna göre aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmiştir?

  A) Hz. İbrahim
  B) Hz. İlyas
  C) Hz. Muhammed
  D) Hz. İshak

  Cevap: C

 • 12) Kıyamet ile alakalı aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm canlılar yok olacaktır.
  B) Hesap vaktidir.
  C) Dünya hayatının bittiği andır.
  D) Ne zaman gerçekleşeceği Kuran'da yazmaktadır.

  Cevap: D

 • 13) Yüce Allah gönderdiği peygamberlere bazı olağanüstü özellikler vermiştir. Örneğin; Hz. Musa (a.s)'ın denizi asasıyla ikiye yarması Allah'ın vermiş olduğu mucizeler arasındadır.
  Buna göre Allah peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hangi mucizeyi vermiştir?

  A) Hayvanlarla konuşabilmesi
  B) Uçabilmesi
  C) Kuran-ı Kerim
  D) Su üstünde yürüyebilmesi

  Cevap: C

 • 14) Peygamber efendimizin hiçbir koşulda yalan söylememesi, her zaman ve her yerde doğruyu konuşması aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?

  A) Sıdk
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) Fetanet

  Cevap: A

 • 15) 12 yaşındaki Erdem peygamber efendimizin yaşantısını örnek alarak kendi yaşamında uygulamaktadır. Erdem'in örnek aldığı davranışlardan bir tanesi de güvenilir olmasıdır. Erdem insanlara karşı sürekli dürüst olup doğru konuşmuştur.
  Buna göre Erdem'in örnek aldığı davranış aşağıdakilerden hangisi ile daha çok alakalıdır?

  A) Sıdk
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) Fetanet

  Cevap: C
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.