...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sağlıklı psikoloji bireyin olumlu kişilik oluşturmasına yardımcı olur.
  B) Ergenlik döneminde aile bireyleri arasında sağlıklı bir iletişim kurulması önemlidir.
  C) Ergenlik döneminde gençler, sorunlarını konuşarak halletmelidirler.
  D) Sağlığın korunmasında ailenin bir etkisi yoktur.
  E) İçki, sigara ve uyuşturucu maddeler kişinin zihinsel sağlığını bozmaktadır.
  Cevap:
 • 2)
  I. Ergenlik dönemindeki problemler büyüdüğünde mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
  II. Duygusal sorunlar yaşayan bazı gençlerde utanmadan dolayı bu gençler yardım alamazlar.
  III. Bireyler duygusal, zihinsel ve ya sosyal bir sıkıntı yaşadığı zaman ilk olarak okul rehberlik servisine başvurmalıdırlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 3)
  I. Stres zihni etkileyen faktörlerden biridir.
  II. Stres günlük hayatın bir parçasıdır.
  III. Stresin kaynağı genelde her kişide aynıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 4)
  I. Fizyolojik etki yapmaz.
  II. Bağışılık sisteminin zayıflamasına neden olur.
  III. İnsanın doğal dengesini bozar.
  Stres yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine sebep olur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 5)
  I. Stres yok edilemez.
  II. Stres azaltılabilir.
  III. Stresle başa çıkılabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 6)
  I. Kişinin kendisi ile ilgili olumlu yargıları güçlendirmeisi.
  II. Kişinin kendini başkaları ile kıyaslaması.
  III. Kişinin Hayır demeyi öğrenmesi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri stres düzeyini azaltmak için kullanılabilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: B
 • 7)
  I. Sınavı bir saygınlık sorunu olarak görme.
  II. Kendini başkaları ile kıyaslamak.
  III. Özgüvensizlik.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sınav kaygısına kaynak oluşturur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi sınav esnasında sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemidir?
  A) Sınava tam çalışıp girmek.
  B) Sınava girmeden gevşeme egzersizleri yapmak.
  C) Sınavda yapılacakların planlanması.
  D) Sınavda duruş ve pozisyonu rahatınıza göre ayarlamak.
  E) Sınava girmeden gevşeme egzersizleri yapmak.
  Cevap: D
 • 9) Bir öğrencinin bir veya birden fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara maruz kalmasına ne denir?
  A) Akran zorbalığı
  B) Akran çatışması
  C) Akran kavgası
  D) Akran çelişkisi
  E) Akran kıyaslaması
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sigara, dünyada ve ülkemizde çok büyük bir sorundur.
  B) Yüksek orandaki nikotin yüzünden bağımlılık yapar.
  C) Sigara yalnızca kişi üzerinde fiziksel problemler oluşturur.
  D) Türün ürünlerinde binlerce kimyasal madde bulunmaktadır.
  E) Sigarada bağımlılık yapan madde nikotindir.
  Cevap: C
 • 11)
  * Kalp ve damar hastalıklarına yol açar.
  * Mide rahatsızlıklarına yol açar.
  * Ağız kokusu ve dişlerde sararmaya neden olur.
  * Damarlarda tıkanmaya neden olur.
  * Felce sebep olur.
  Sigara için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 12) Alkol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Alkol sigaradan sonra en çok kullanılan zararlı maddedir.
  B) Bir çok hastalığa sebep olmaktadır.
  C) İnsan üzerinde ruhsal ve fizikse etkileri vardır.
  D) Merkezi sinir sistemini etkiler.
  E) Kişinin çevresine etkisi yoktur.
  Cevap: E
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi alkolün ülkemizde neden olduğu sorunlardan biri değildir?
  A) Şiddet
  B) Cinsel istismar
  C) Cinayet
  D) Trafik kazaları
  E) Anlayışlar
  Cevap: E
 • 14) Uyuşturucu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Zehirlenmelere ve ölümlere yol açar.
  B) Bireyin uyum yeteneğin artırır.
  C) Akıl ve iradeyi işlevsizleştirir.
  D) Tüm iç organların zarar görmesine sebep olur.
  E) Kişiyi normal yaşam davranışlarından uzaklaştırır.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığının getirdiği fiziksel şikayetlerden biri değildir?
  A) Halsizlik
  B) Beden duruşunda bozukluk
  C) Boyun bölgesinde ağrı
  D) Yemek yememe
  E) Elde uyuşukluk
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığının getirdiği sosyal alandaki şikayetlerden biri değildir?
  A) Uyku bozukluğu
  B) Yemek yememe
  C) Aktivitelerde azalma
  D) Akademik başarıda düşüş
  E) Gözlerde yanma
  Cevap: E
 • 17) İlk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tıbbi araç ve gereç aranır.
  B) Sağlık görevlileri gelinceye kadar olan süreçtir.
  C) Herhangi bir kaza yerinde olabilir.
  D) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için yapılır.
  E) İlaçsız uygulamadır.
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?
  A) Hayati tehlikenin ortadan kalkması
  B) İyileşmenin kolaylaştırılması
  C) Kişinin durumunun kötüleşmesini engellemek.
  D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
  E) Kişinin eski sağlığına geri kavuşmasını sağlamak.
  Cevap: E
 • 19) Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak anlamına gelen ilk yardım uygulaması .................... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Bildirme
  B) Kurtarma
  C) Koruma
  D) Arama
  E) İzleme
  Cevap: C
 • 20) Olayın, kazanın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde telefon veya başka bir şekilde ilgili kuruluşlara bildirilmesi uygulaması ................. 'dir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Bildirme
  B) Kurtarma
  C) Koruma
  D) Arama
  E) İzleme
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder