...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. En temel hakkımız yaşama hakkıdır.
  II. Temel haklar 18 yaşından sonra elde edilir.
  III. Tüm bireyler temel haklara sahiptir.
  Temel haklarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 2) Evde kendine ait bir çekmecesi bulunan Ceren kimsenin bu çekmeceyi açmasını istememektedir. Ancak misafirliğe gelen Ceren'in kuzeni Ceren'in izni olmadan çekmeceyi açmıştır. 
  Buna göre Ceren'in kuzeni hangi hakkı ihlal etmiştir?

  A) Yaşam hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Düşünce hakkı
  D) Özel yaşam hakkı

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

  A) Sağlığımıza dikkat etmek
  B) Sokaktaki kedilere yiyecek vermek
  C) Eğitimimize dikkat etmek.
  D) Uygun yaşam standartını yakalamak.

  Cevap: B

 • 4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bize yapılmasından hoşlanmadığımız bir davranışı başkasına yapmamalıyız.
  B) Diğer insanlara karşı hoşgörülü olmalıyız.
  C) İstediğimiz kişiye istediğimiz şakaları yapabiliriz.
  D) İnsanlara karşı bir davranışta bulunmadan önce yapacağımız davranış hakkında düşünmeliyiz.

  Cevap: C

 • 5) Hak ve özgürlüklerimiz başkaları tarafında ihlal edildiğinde sorunu ............................. halletmeliyiz.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) şiddete başvurarak
  B) yasal yollardan
  C) anlayışla
  D) hukuki yollardan

  Cevap: A

 • 6)
  I. Verilen ödevin yapılması
  II. Hastalandığında hastaneye gidilmesi
  III. İstediği müziği dinlemesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sorumluluk değildir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Hak ve özgürlüklerimizin sınırı yoktur.
  B) Özgürlüğümüzü kullanırken başkalarının özgürlüklerine müdehale etmememiz gerekmektedir.
  C) Bazı haklarımızı doğuştan kazanırken bazılarını sonradan kazanırız.
  D) Kendi hakkımızı koruduğumuz gibi başkalarının da haklarına saygı göstermemiz gerekmektedir.

  Cevap: A

 • 8) Özgürlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Bütün insanlar özgürdür.
  B) Dili, dini, rengi ne olursa olsun herkes aynı derecede özgürdür.
  C) Özgürlüğü kendi imkanlarımızla koruruz.
  D) Özgürlüklerimiz devletler tarafından korum altındadır.

  Cevap: C

 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapacağı davranış değildir?

  A) Diğer insanlara iftira atar.
  B) Hoşgörü ile insanlara yaklaşır.
  C) Yargılayıcı olmaz.
  D) Yardımcı olur.

  Cevap: A

 • 10)
  I. Tüm bireyler 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
  II. Bazı haklar 18 yaşından sonra elde edilir.
  III. Oy kullanma hakkı 18 yaşından sonra elde edilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 11) Özgürlüğü yanlış yorumlayan Mahmut sınıftaki diğer arkadaşlarının çantalarını izinsiz karıştırıp, arkadaşlarının kalemlerini, silgilerini almaktadır.
  Buna göre Mahmut özgürlüğü hangi yönden yanlış anlamış olabilir?

  A) Mahmut özgürlüğün sınırsız olduğunu düşünmüştür.
  B) Başkalarının özgür olduğunu düşünmemektedir.
  C) Mahmut özgür olmadığını düşünmektedir.
  D) Özgürlüğün sınırlı olduğunu düşünmektedir.

  Cevap: A

 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İnsanlar hakları ve özgürlükleri olduğu gibi sorumlulukları da vardır.
  B) İnsanlar yalnızca kendilerine karşı sorumludur.
  C) Sorumluluk bilinci içinde oluşan bir toplumda huzursuzluk yaşamaz.
  D) Kişileri, kendilerine, çevrelerine, diğer insanlara karşı sorumlulukları vardır.

  Cevap: B

 • 13)
  I. Özgürlükler devletler tarafından korunur.
  II. Hakkımız ihlal edildiğinde hakkımızı yasal yollardan bulmalıyız.
  III. Tüm bireyler düşünce özgürlüğüne sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14) Erkek ve kadınlar ...................... haklara sahiptir.
  Yukarıda bırakılan boş yere hangisi gelmelidir?

  A) eşit
  B) ayrı
  C) farklı
  D) imkansız

  Cevap: A

 • 15) Ahmet öğretmeninin bu soruyu kim cevaplarsa ona çikolata vereceğini duymuştur. Ahmet çikolatayı almak için parmak kaldırdığında yandaki arkadaşının da parmak kaldırdığını görmüş ve arkadaşının elini zorla aşağı indirmiştir.
  Buna göre Ahmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Arkadaşlarının haklarına saygılı davranmıştır.
  B) Kendi mutluluğu için başkalarının haklarını ihlal etmiştir.
  C) İnsanların hak ve özgürlüklerine saygı duymaktadır.
  D) Toplum kurallarına göre doğru olanı yapmıştır.

  Cevap: B

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı olan sorumluluklarımız arasındadır?

  A) Çöpleri uygun çöp kutularına atmak.
  B) Her gün dişlerimizi fırçalamak.
  C) Ev işlerinde annemize yardım etmek.
  D) Sınıf arkadaşımıza dersinde yardımcı olmak.

  Cevap: A

 • 17)
  I. Konuşarak
  II. Yasal yollarla
  III. Kavga ederek
  Sorunların çözümünden yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini kullanmamız gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 18)
  I. Maddi durumu
  II. Dini inancı
  III. Dili
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eşit davranın bir kişi için önem arz etmemektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 19) Aşağıda verilenlerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?

  A) Yaşama hakkı
  B) Barınma hakkı
  C) Düşünce hakkı
  D) Zengin olma hakkı

  Cevap: D

 • 20) İlkokul 4. sınıfa giden Eren doğru bulmasa bile duyduğu her öneriye evet demektedir.
  Eren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Eren'in hayır deme hakkı vardır.
  B) Eren hayır deme hakkını kullanmamaktadır.
  C) Eren'in hayır deme hakkı yoktur.
  D) Eren de herkes gibi hayır deme hakkına sahiptir ve bu hakkı kullanmalıdır.

  Cevap: C
 • İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.