...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen kapıkulu ordusu birliklerini;
  Kapıkulu Piyadeleri > A
  Kapıkulu Süvarileri > B
  olacak şekilde eşleştiriniz.

  [....] Silahtar
  [....] Cebeciler
  [....] Lağımcılar
  [....] Sağ ve sol ulefeciler
  [....] Sipahiler
  [....] Yeniçeriler
  [....] Topçular
  [....] Sağ ve sol garipler
  [....] Bostancılar
  [....] Top arabacıları


  Cevap: B -- A -- A -- B -- B -- A -- A -- B -- A -- A

 • 2) Fetret dönemi nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: Yıldırım Beyazid'in Ankara savaşından mağlubiyeti ile başlayıp Yıldırım Beyezid'in oğulları arasında taht kavgaları ile geçen belirsizlik dönemine denir. Sezik sene yedi ay sürmüştür. Bu dönemde Anadolu'daki Türk siyasi birliği parçalanmıştır.

 • 3) İskan politikası nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Osmanlı devletinin fethettiği gayrimüslim topraklara Anadolu'dan getirdiği Türkleri yerleştirmesidir. İskan politikası sayesinde bölgelerin Türkleşmesi hızlanacak ve olası ayaklanmaların önlerine geçilecektir.

 • 4) Bedergah nedir? Kısaca açıklayınız?


  Cevap: Devşirmelerin eğitimlerini tamamladıktan sonra Yeniçeri Ocağına veya öteki Kapıkulu Ocaklarına geçişine verilen isimdir.

 • 5) Aşağıda verilen boşlukları uygun olanlarla doldurunuz.
  * tahrir 
  * reaya 
  * cebelü 
  * ehli tımar
  * dirlik
  * öşür 
  * gulam
  * has 
  * tımarlı sipahiler
  * deliler 

  a. Osmanlı devletinde tımar sahiplerine .......................... denirdi.
  b. Osmanlı devletinde tahıldan alınan vergiye .................... denirdi.
  c. Devlet görevlilerine ve savaşlarda yararlılık gösteren askerlere tahsis edilen topraklara .............. denir.
  d. Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan dirlikler ................. dirliklerdir.
  e. Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara ........................ adı verilirdi.
  f. Osmanlı devletinde vergi veren güruha ................. ismi verilirdi.
  g. Osmanlı devletinde eyalet ordusunun büyük bir bölümünü ............................... oluştururdu.
  h. Osmanlı devletinde zırhlı, teçhizatlı asker anlamına gelene .............. kullanılmaktaydı.
  j. Osmanlı devletinde düşmanın gözünü korkutmak için cesaretleri ile nam salmış birliğin adı ....................... 'dir.
  i. Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan kölelere ................... adı verilirdi.

  Cevap: a: ehli tımar --- b: öşür --- c: dirlik --- d: has --- e: tahrir --- f: reaya --- g: tımarlı sipahiler --- h: cebelü -- j: deliler --- i: gulam

 • 6) Yeniçeri Ocağı ile ilgili kısaca bilgi veriniz.


  Cevap: İlk kez I. Murat döneminde kurulmuştur. Osmanlı devletinde profesyonel askerliğin başladığı süreçtir. Askerler çeşitli savaş araçları kullanmada ustaydılar. İyi bir eğitimden geçerek açlık ve susuzluğa dayanmaları sağlanmıştır.

 • 7) Osmanlı devletinin Rumeli üzerinde yoğunlaşan iskan politikası amaçlarından beş tanesini yazınız.

  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: 1: Fethedilen bölgenin Türkleşmesini sağlamak --- 2: Konar-göçer Türklerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak --- 3: Fetih hareketlerine süreklilik kazandırmak --- 4: Kavgalı aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak --- 5: Gayrimüslimlerin ayaklanmalarını bastırmak.

 • 8) Osmanlı devletinde devşirme sistemi nasıl uygulanırdı? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: 9 ile 14 yaş arasındaki çocukların ailelerinin rızası alınarak devlet tarafından alınması ve eğitilmesi ile olur. Devşirilenlerden bir bölümü saray için ayrılır, kalanlarda Türk köylüsünün yanına verilirdi.

 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başın Y koyunuz.

  (....) Osmanlılar Aysa, Avrupa ve Orta Doğu'nun siyasetini belirlemede önemli rol oynamıştır.
  (....) Anadolunun uç bölgelerinde toplanan Türkmenler batıda Moğollora karşı mücadele etmiştir.
  (....) Ahilik teşkilatı altına girmiş kişiler askeri eğitim de almıştır.
  (....) Osmanlıda kadınlar için kurulmuş Ahilik ile aynı statüdeki kurumun simi Bacıyan-ı Rüm'dur.
  (....) Savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilata Abdalan-ı Rüm denir.
  (....) Osmanlı devletinde ilk düzenli birlikler Osman Bey zamanın kurulmuştur.
  (....) Müsellem birliklerinde her 10 kişi bir ocağı meydana getirmiştir.
  (....) Gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek beylerbeyi komutası altına verilen birliklere Azeb'ler denir.
  (....) Osmanlı devletinde eyalet yöneticilerine verilen isim sancak beyidir.
  (....) Yeni çeri ocağını kurulmasından sonra Azeb'ler ön saflarda savaşmaya başlamıştır.


  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- Y -- D -- Y -- D

 • 10) Vasallık politikası nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: I. Murad zamanında başlayarak Anadolu'da bulunan Türk beyliklerinin merkeze bağlanmasını amaçlayan politikadır. Yıldırım beyezid zamanında ikinci aşamaya geçilmiş ve batı Anadolu'daki Türk Beylikleri Osmanlı devletine bağlanmıştır.
 • Tarih Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.