...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Klavyeden girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulan programın sözde kodunu aşağıya yazınız.
  1. Başla.
  2. Oku .........
  3. ..............................
  4. Yaz Çift
  5. .........
  6. Yaz ........
  7. Bitir.
  Cevap: 2: Sayi --- 3: if(sayi % 2 == 0) then ----- 5: Else ---- 6: Tek
 • 2) Girilen sayıya kadar 1 den başlayarak tüm sayıların toplamını veren programın sözde kodunu aşağıya yazınız.
  1. Başla.
  2. Oku .........
  3. ..............................
  4. ..........
  5.i++
  6. Yaz ........
  7. Bitir.
  Cevap: 2:sayi --- 3: for(i=1; i<= sayi; i++) ----- 4: toplam = toplam + i ----- 6: toplam
 • 3) Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan ve ekrana yazdıran programın aşağıda verilen akış şemasını doldurunuz.

  Cevap: oku sayi --- sayi = sayi * sayi * sayi ---- yaz sayi ---- bitir
 • 4) Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştırıp büyük olanı yazdıran programın aşağıda verilen akış şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.

  Cevap: oku sayi1, sayi2 --- if (sayi1 > sayi2) ---- Büyük sayı: sayi2 ---- Bitir
 • 5) Klavyeden girilen bir ürünün fiyatının KDV'sini hesaplayan programın akış diyagramını doldurunuz.  (KDV yüzde 18 alınacak.)

  Cevap: oku fiyat ---- yeniFiyat = fiayt + (fiyat * 18 / 100) ----- yaz yeniFiyat ---- Bitir
 • 6) 1'den 100 kadar olan sayılardan çift olanları yazdıran programın sözde kodunu aşağıya yazınız.
  1. Başla
  2. ......................
  3. if ( ...............)
  4. Yaz i
  5 ...................
  6. ......................
  Cevap: 2: for(i=1;i<=100;i++) ---- 3: ( i % 2 == 0) ----- 5: i++ ----- 6: Bitir
 • 7) Klavyeden girilen kişinin yaşına göre çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı olarak ekrana yazdıran programın sözde kodunu aşağıya yazınız.
  0 - 5 : çocuk
  6 - 18 - genç
  18 - 50 - yetişkin
  50 + : yaşlı
  1. Başla
  2. oku .....
  3. if( yas > 0 and ............) then
  4. yaz .............
  5. else if ( yas> 5 and yas ............) then
  6. ....................
  7. else if (yas ........... and yas < 50) then
  8. .......................
  9. else 
  10 ........................
  11. Bitir
  Cevap: 2: yas --- 3: yas < 5 ---- 4: çocuk ---- 5: yas < 18 ...............6: genç ---- 7: > 18 ---- 8: yaz yetişkin ---- 10: yaz yaşlı
 • 8) Klavyeden girilen bir sayının yine klavyeden girilen değer kadar üssünü alan programın algoritmasını aşağıya yazınız.
  1. Başla
  2. oku .......................
  3. yeniSayi = 1
  4. for (..................................)
  5. yeniSayi = ....................
  6. i++
  7. yaz ..................
  8. Bitir 
  Cevap: 2: sayi, us ----- 4: i = 1; i <= us; i++ ----- 5: yeniSayi * sayi --- 7: yeniSayi
 • 9) Bir kenarı verilen karenin; çevresini ve alanını hesaplayan programın algoritmasını yazınız.
  1. Başla
  2. oku ................
  3. çevre = ...................
  4. alan = ...................
  5. yaz ...............
  6. yaz .................
  7. ..............
  Cevap: 2: kenar ---- 3: kenar * 4 --- 4: kenar * kenar ------ 5: çevre ---- 6: alan ---- 7: Bitir
 • 10) Klavyeden girilen bir öğrencinin notuna göre öğrencinin notunu A, B, C, D ve E olarak nitelendiren programın sözde kodunu yazınız.
  0 - 40 : E
  40 - 50 : D
  50 - 65 : C
  65 - 80 : B
  80 - 100 : A
  1. Başla
  2. oku not
  3. if ( ..........................) then
  4. yaz ...............
  5. else if ( ............................) then
  6. ...............
  7. ..............................................
  8. yaz ..........
  9. else if ( not > 65 and not < 80) then 
  10. .............
  11. else 
  12. ...............
  13. ....................
  Cevap: 3: not > 0 and not < 40 ----- 4 : E ----- 5: not > 40 and not < 50 ------ 6: yaz D ------- 7: else if ( not > 50 and not < 65) then --------- 8: C ------ 10: yaz B ---- 12: yaz A ---- 13: Bitir
Yorum Yap
Gönder