...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

  A) İlyada
  B) Odysseia
  C) Şahname
  D) Muhabbarata
  E) Aenies

  Cevap: E

 • 2)
  I. Sözlü gelenekte yaşayıp sonradan yazıya geçirilen destan ve efsaneler, oluşturdukları dönemin izlerini taşır.
  II. Destan ve efsanelerin kaynakları ait oldukları topraklardır.
  III. Efsane ve destanlar sade ve süssüz bir dile sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 3)
  I. Destanlar olay ve kişi olarak iki unsurdan oluşur.
  II. Zaman ve mekan unsurları ayrıntılı olarak verilir.
  II. Destanlar ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir.
  Destanlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: B

 • 4)
  I. Manas Destanı
  II. Cengiz Han Destanı
  III. Alp Er Tunga Destanı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslamiyetten sonra ortaya çıkan destanlara örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: A

 • 5) Toplumların geçmişinde derzin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türlere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) destan
  B) mitos
  C) masal
  D) efsane
  E) tarih

  Cevap: A

 • 6)
  I. İslamiyetin kabulünden sonra ortaya çıkmıştır.
  II. Battal Gazi isimli kahramanın İslamiyet'i yaymasını anlatmaktadır.
  III. Anadolu'da oluşmuş ilk Türk destanıdır.
  Battal Gazi destanı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: D

 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Türk destanlarının çoğunda çeşitli motifler kullanılmıştır.
  B) Türk dili ve edebiyatı için destanlar oldukça önemli kaynaktır.
  C) Destanlar birden bire ortaya çıkan sözlü edebi ürünlerdir.
  D) Destanın oluşabilmesi için o milleti derinden etkileyen bir olayın yaşanması gerekmektedir.
  E) Destanlar ilk başta sözlü olarak ortaya çıkmış daha sonra dilden dile aktarılmıştır.

  Cevap: C

 • 8)
  I. Türk edebiyatının doğal destanlarından biridir.
  II. Uzun soluklu bir anlatıma sahiptir.
  III. Kurtuluş savaşını temel alan kahramanlıkları anlatır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Üç Şehitler Destanı için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: B

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki destanlara örnek değildir?

  A) Alp Er Tunga
  B) Şahname
  C) Oğuz Kağan
  D) Şu
  E) Türeyiş

  Cevap: B

 • 10)
  I. Atatürk Kurtuluş Savaşında
  II. Kuvayı Milliye
  III. Sakarya Meydan Savaşı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının destanlarına örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 11) Tarih öncesi dönemlerde ilgili tanrı, tanrıça gibi karakterlerin yaşamlarını ve serüvenlerini anlatan, toplumun inançlarını, duygularını ve eğilimlerini yansıtan ürünleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

  A) Mitoloji
  B) Arkeoloji
  C) Antrapoloji
  D) Sosyoloji
  E) Determinoloji

  Cevap: A

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi yapay destan değildir?

  A) Kurtarılmış Küdüs
  B) Çılgın Orlando
  C) Şahname
  D) Çanakkale Şehitlerine
  E) Aenies

  Cevap: C

 • 13) Oğuz Kağan destanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İslamiyetin kabulünden önce yazılmıştır.
  B) Oğuz Kağanın doğumuyla başlar
  C) Oğuz Kağanın hayatı olağanüstü bir şekilde anlatılır.
  D) Zaman ve mekan unsurları net olarak belirtilmiştir.
  E) Olayların süreci hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir.

  Cevap: D

 • 14) Efsane ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Hazır kalıplara yerleştirilmiş yazıtlardır.
  B) Kısa anlatılardır.
  C) Üslup kaygısından uzaktır.
  D) Olağanüstü olaylara sıkça rastlanır.
  E) Dilden dile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

  Cevap: A

 • 15) Cumhuriyet dönemi destanlarından olan Çanakkale Şehitleri'ne destanı hangisi tarafından kaleme alınmıştır?

  A) Ceyhun Atıf Kansu
  B) Cahit Külebi
  C) Mehmet Akif Ersoy
  D) Nazım Hikmet
  E) Gülten Alkın

  Cevap: C
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.