Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Tarih öncesi dönemlerde ilgili tanrı, tanrıça gibi karakterlerin yaşamlarını ve serüvenlerini anlatan, toplumun inançlarını, duygularını ve eğilimlerini yansıtan ürünleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
  A) Mitoloji
  B) Arkeoloji
  C) Antrapoloji
  D) Sosyoloji
  E) Determinoloji
  Cevap: A
 • 2) Toplumların geçmişinde derzin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türlere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) destan
  B) mitos
  C) masal
  D) efsane
  E) tarih
  Cevap: A
 • 3)
  I. Destanlar olay ve kişi olarak iki unsurdan oluşur.
  II. Zaman ve mekan unsurları ayrıntılı olarak verilir.
  II. Destanlar ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir.
  Destanlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
  A) İlyada
  B) Odysseia
  C) Şahname
  D) Muhabbarata
  E) Aenies
  Cevap: E
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yapay destan değildir?
  A) Kurtarılmış Küdüs
  B) Çılgın Orlando
  C) Şahname
  D) Çanakkale Şehitlerine
  E) Aenies
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki destanlara örnek değildir?
  A) Alp Er Tunga
  B) Şahname
  C) Oğuz Kağan
  D) Şu
  E) Türeyiş
  Cevap: B
 • 7) Efsane ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hazır kalıplara yerleştirilmiş yazıtlardır.
  B) Kısa anlatılardır.
  C) Üslup kaygısından uzaktır.
  D) Olağanüstü olaylara sıkça rastlanır.
  E) Dilden dile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
  Cevap: A
 • 8) Oğuz Kağan destanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İslamiyetin kabulünden önce yazılmıştır.
  B) Oğuz Kağanın doğumuyla başlar
  C) Oğuz Kağanın hayatı olağanüstü bir şekilde anlatılır.
  D) Zaman ve mekan unsurları net olarak belirtilmiştir.
  E) Olayların süreci hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Türk destanlarının çoğunda çeşitli motifler kullanılmıştır.
  B) Türk dili ve edebiyatı için destanlar oldukça önemli kaynaktır.
  C) Destanlar birden bire ortaya çıkan sözlü edebi ürünlerdir.
  D) Destanın oluşabilmesi için o milleti derinden etkileyen bir olayın yaşanması gerekmektedir.
  E) Destanlar ilk başta sözlü olarak ortaya çıkmış daha sonra dilden dile aktarılmıştır.
  Cevap: C
 • 10)
  I. İslamiyetin kabulünden sonra ortaya çıkmıştır.
  II. Battal Gazi isimli kahramanın İslamiyet'i yaymasını anlatmaktadır.
  III. Anadolu'da oluşmuş ilk Türk destanıdır.
  Battal Gazi destanı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 11)
  I. Manas Destanı
  II. Cengiz Han Destanı
  III. Alp Er Tunga Destanı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslamiyetten sonra ortaya çıkan destanlara örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 12)
  I. Türk edebiyatının doğal destanlarından biridir.
  II. Uzun soluklu bir anlatıma sahiptir.
  III. Kurtuluş savaşını temel alan kahramanlıkları anlatır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Üç Şehitler Destanı için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: B
 • 13)
  I. Atatürk Kurtuluş Savaşında
  II. Kuvayı Milliye
  III. Sakarya Meydan Savaşı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının destanlarına örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 14)
  I. Sözlü gelenekte yaşayıp sonradan yazıya geçirilen destan ve efsaneler, oluşturdukları dönemin izlerini taşır.
  II. Destan ve efsanelerin kaynakları ait oldukları topraklardır.
  III. Efsane ve destanlar sade ve süssüz bir dile sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 15) Cumhuriyet dönemi destanlarından olan Çanakkale Şehitleri'ne destanı hangisi tarafından kaleme alınmıştır?
  A) Ceyhun Atıf Kansu
  B) Cahit Külebi
  C) Mehmet Akif Ersoy
  D) Nazım Hikmet
  E) Gülten Alkın
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder