...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Akış şeması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Problem çözümünün başlangıçtan bitişine kadar olan süreci gösterir.
  B) Akış şeması içerisindeki her bir simge, algoritmadaki bir işlemi ifade eder.
  C) İşlemler yalnızca tek yönlüdür.
  D) Karar kutuslarından-simgelerinden iki farklı ok çıkar.
  E) Kodlama için vazgeçilmez bir problem çözüm aracıdır.

  Cevap: C

 • 2)
  I. Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.
  II. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunacağı kadar büyük olmalıdır.
  III. Akış şeması sayfanın başında başlar ve sonuna doğru gider.
  Akış şeması oluşturulurken yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine dikkat etmek gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: D

 • 3) Aşağıda verilen sözde kodun akış şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  1. Başla.
  2. topOrt = 0
  3. for (i=1; i <=20; i++)
  4. Oku not1, not2
  5. ort = (not1 + not2)/2
  6. topOrt = topOrt + ort
  7. i++
  8. sınıfOrt = topOrt/20
  9. Yaz sınıfOrt

  10. Bitir.
  Cevap: 1: topOrt = 0 ---- 2: i=1;i

 • 4) Problem analiz çizelgesinde; ifade ve eşitlikler listesi, sıralama, arama, hesaplama gibi adımların yapıldığı süreç hangisidir?

  A) Eldeki veri süreci
  B) Beklenen sonuç süreci
  C) Problemin çözüm süreci
  D) Çözüm seçenekleri süreci
  E) Deneme süreci

  Cevap: C

 • 5) Klavyeden yaşı girilen kişinin yaşı 18'den küçükse yaşınız küçük değilse yaşınız büyük yazdıran programın algoritmasını aşağıya yazınız.

  1. Başla
  2. Gir ..............
  3. Eğer ....................... ise yaz ....................
  4. Değilse ...................
  5 .

  Cevap: yas ---- yes > 50 ise yaz büyük --- küçük --- Bitir

 • 6) Aşağıda verilen algoritmayı akış şemasında yapınız.
  1. Başla.
  2. Notları Oku.
  3. Ortalamayı Hesapla.
  4. Ortalamayı Yaz.
  5. Bitir.

  Cevap: Başla --- not1, not2 ---- ort = (not1 +not2) / 2 ---- [ort >= 50 ; Geçti -- kaldı ] ----- Bitir

 • 7) Aşağıda verilen simgelerin yanlarına açıklamalarını yazınız.


  Cevap: Başla/Bitir -- Giriş -- Atama/İşlem -- Denetim (Karar) --- Çıkış -- Döngü --- Akış Yönü --- Bağlaç --- Önceden tanımlı işlem/Fonksiyon

 • 8) Aşağıda verilen algoritmayı akış şemasında yapınız.
  1. Başla.
  2. Notları Oku.
  3. Ortalamayı Hesapla.
  4. Ortalamayı Yaz.
  5. Bitir.

  Cevap: Başla --- not1, not2 ---- ort = (not1 +not2) / 2 ---- ort --- Bitir

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi GSÇ çizelgesinin bölümlerinden biri değildir?

  A) Girdi
  B) Kontrol
  C) Süreç
  D) Modül Referansı
  E) Çıktı

  Cevap: B

 • 10) Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan algoritmayı yazınız.

  1. Başla
  2. ................... 
  3. .....................
  4. Yaz ..............
  5. Bitir

  Cevap: 2: gir sayi --- 3: alan = sayi * sayi * sayi --- 4: alan
 • Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.