Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Günlük sıcaklık farklılıklarından dolayı oluşur.
  II. Nemin fazla olduğu yerlerde çokça görülür.
  III. Kayaçların çatlak kısımlarını dolduran suların burada donarak genişlemesi sonucunda da oluşur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mekanik ayrışma için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 2)
  I. Minerallerin suyun etkisi ile çözünmesi şeklinde gerçekleşir.
  II. Su ve sıcaklık önemli etkendir.
  III. Sıcaklık ve nemiz az olduğu çöllerde sıkça görülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kimyasal ayrışma için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 3)
  I. En çok görülen ayrışma türüdür.
  II. Canlıların kayaçları parçalaması ile oluşur.
  III. Genellikle bitki köklerinden dolayı oluşur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyolojik ayrışma için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: B
 • 4) Sıcaklığın ve nemin fazla olduğu ekvatoral gibi alanlarda daha çok hangi ayrışma görünür?
  A) Fiziksel
  B) Mekanik
  C) Kimyasal
  D) Biyolojik
  E) Edimsel
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Topraklar farklı tabakalardan meydana gelmektedir.
  B) Olgun bir toprak iki tabakadan meydana gelmektedir.
  C) Toprağı oluşturan tabakalara horizon denir.
  D) Tabakalar fiziksel ve kimyasal olarak farklı özelliklere sahiptir.
  E) Katmanlar bölgenin iklim, anakaya gibi özelliklerine bağlı olarak değişir.
  Cevap: B
 • 6)
  * Bitki köklerinin ve diğer canlıların en fazla bulunduğu katmandır.
  * Humus bakımında zengindir.
  * Diğer katmanlara göre daha koyu renktedir.
  Yukarıda özellikleri verilen horizon hangisidir?
  A) A Horizonu
  B) B Horizonu
  C) C Horizonu
  D) D Horizonu
  E) E Horizonu
  Cevap: A
 • 7)
  * Birikme katmanı olarak da adlandırılır.
  * Kil, kireç, tuz gibi suda çözünen maddelerin biriktiği katmandır.
  Yukarıda özellikleri verilen horizon hangisidir?
  A) A Horizonu
  B) B Horizonu
  C) C Horizonu
  D) D Horizonu
  E) E Horizonu
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi toprağın oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Zaman
  B) İklim
  C) Yeryüzü şekli
  D) Anakaya
  E) Teknolojik gelişmişlik
  Cevap: E
 • 9) İklim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Toprağın oluşumunu etkileyen en önemli faktördür.
  B) Kurak iklimlerde toprağın A Horizonunda tuz ve kireç çok az görülür.
  C) Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu iklimlerde fiziksel ve kimyasal çözülme çokça görülür.
  D) Yağışın fazla olduğu iklimlerde toprak oluşumu hızlıdır.
  E) Yağışın fazla olduğu iklimlerde toprak genellikle mineral bakımından fakirdir.
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi zonal toprak türlerinden biri değildir?
  A) Laterit topraklar
  B) Podozl topraklar
  C) Çöl toprakları
  D) Tundra toprakları
  E) Alüvyal topraklar
  Cevap: E
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi azonal toprak türlerinden biri değildir?
  A) Litosoller
  B) Regosoller
  C) Lösler
  D) Morenler
  E) Rendiznalar
  Cevap: E
 • 12) Zonal topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Düz veya eğimli yamaçlarda ana kayanın ayrışması ile oluşur.
  B) Bölgede etkili olan iklim ve bitki örtüsüne göre değişir.
  C) Yalnızca iki horizon bulunur.
  D) Yer yüzündeki iklim ve bitki örtüsünün dağılışı ile genel olarak uyumludur.
  E) Sekiz çeşit toprak barındırır.
  Cevap: C
 • 13) Laterit topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ekvator çevresinde görülür
  B) Toprağın oluşumu diğer türlere göre daha kısa sürede gerçekleşir.
  C) Mineral ve humus toprağın en üst katmanında bulunur.
  D) Kızıl renktedir.
  E) Organik madde bakımından fakirdir.
  Cevap: C
 • 14) Terra rossa topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde bulunur.
  B) Kırmızı renktedir.
  C) Kireç yönünden zengindir.
  D) Bileşimindeki demir miktarı çok azdır.
  E) Organik madde bakımından fakirdir.
  Cevap: D
 • 15) Kahve rengi orman topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde görülür.
  B) Koyu renklidir.
  C) Kireç yönünden fakirdir.
  D) Tarım açısından elverişlidir.
  E) Organik madde bakımından fakirdir.
  Cevap: E
 • 16) Kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kurak ikliminin hakim olduğu alanlarda görünür.
  B) A Horizonu kalındır.
  C) Kireç yönünden zengindir.
  D) Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde görülür.
  E) Organik madde bakımından fakirdir.
  Cevap: A
 • 17) Podzol topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Nemli ve soğuk ortamlarda blunur.
  B) A Horizonu boz renklidir.
  C) Besin bakımından zengindir.
  D) Toprak çok fazla yıkanır.
  E) Organik madde bakımından fakirdir.
  Cevap: C
 • 18) Çernozyum topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Orta kuşağın kurak alanlarında görülür.
  B) Koyu renklidir.
  C) Kara toprak olarak da isimlendirilmektedir.
  D) Bu topraklardan tarımdan çok hayvancılık faaliyetleri için yararlanılır.
  E) Organik madde bakımından zengindir.
  Cevap: A
 • 19) Çöl topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yağış miktarının az ve bitki örtüsünün çok cılız olduğu alanlarda görülür.
  B) Kireç oranı fazladır.
  C) Tuzluluk oranı azdır.
  D) Tarımsal değeri çok azdır.
  E) Organik madde bakımından fakirdir..
  Cevap: C
 • 20) Tundra topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kuzey yarım kürede çokça görülür.
  B) Kışın düşük sıcaklıkların etkisi vardır.
  C) Tuzluluk oranı azdır.
  D) Tarımsal değeri fazladır..
  E) Organik madde bakımından fakirdir..
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
10. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-12-19
10.sınıf coğrafya 1.dönem 2.yazılı, toprak oluşumu, toprak türler, zonal topraklar [1]