Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Katı
  II. Sıvı
  III. Gaz
  Yukarı verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin hallerindendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  Cevap: C
 • 2) Bir maddenin yüzeyinin pürüzlü olup olmadığını hangi duyu organımızla algılayamayız?
  A) Göz
  B) Dokunma
  C) Koklama
  Cevap: C
 • 3) Sıvı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Akışkandırlar
  B) Bulundukları kabın şeklini alırlar
  C) Settirler
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisini koku duyumuzla ayırt edebiliriz?
  A) Bir yemeğin kokusunu
  B) Elmanın tadını
  C) Taşın sertliğini
  Cevap: A
 • 5) Görme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Göz duyu organımızla olur.
  B) Işık gerekli değildir.
  C) Cismin dış yüzeyi görünür.
  Cevap: B
 • 6) Işık kaynağının tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kendine gelen ışığı yansıtan
  B) Çevresine kendine ışık yayan
  C) Çevresinden gelen ışığı sömüren
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Güneş
  B) Yıldırım
  C) Lamba
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
  A) Florasan
  B) Mum
  C) Yıldız
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
  A) Televizyon
  B) Pano
  C) Led lamba
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğal ışık kaynakları insan müdehalesi olmadan olan ışık kaynaklarıdır.
  B) Yapay ışık kaynakları yalnızca geceleri gözükür.
  C) Işık kaynakları nesneleri görebilmemiz için şarttır.
  Cevap: B
 • 11) Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek yönlü ilerler.
  B) Ses olabilmesi için ses kaynağı şarttır.
  C) Ses dalgalar halinde ilerler.
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi katı maddelere örnek değildir?
  A) Meyve suyu
  B) Ağaç
  C) Defter
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelere örnek değildir?
  A) Çay
  B) İçme suyu
  C) Buz
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki maddelere örnek değildir?
  A) Su buharı
  B) Oksijen
  C) Civa
  Cevap: C
 • 15) Kışın araba lastiklerinin kaymaması için lastiklerin ........................ olması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) pürüzlü
  B) yumuşak
  C) sert
  Cevap: A
 • 16) Aşağıda verilen maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır?
  A) Çakıl taşı
  B) Kitap
  C) Kahve
  Cevap: C
 • 17) Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin gaz hali için doğru değildir?
  A) Bulunduğu kabın şeklini alır.
  B) Akışkandırlar
  C) Belirli bir şekilleri vardır.
  Cevap: C
 • 18) Doğada maddenin kaç hali vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  Cevap: C
 • 19) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bütün maddeler akışkandır.
  B) Doğadaki her cisim maddedir.
  C) Işık bir maddedir.
  Cevap: C
 • 20) Işık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Oluşabilmesi için bir kaynağa ihtiyacı vardır.
  B) Boşlukta ilerlemez.
  C) Doğrusal ilerler.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder