...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Doğal ışık kaynakları insan müdehalesi olmadan olan ışık kaynaklarıdır.
  B) Yapay ışık kaynakları yalnızca geceleri gözükür.
  C) Işık kaynakları nesneleri görebilmemiz için şarttır.

  Cevap: B

 • 2) Işık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Oluşabilmesi için bir kaynağa ihtiyacı vardır.
  B) Boşlukta ilerlemez.
  C) Doğrusal ilerler.

  Cevap: B

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelere örnek değildir?

  A) Çay
  B) İçme suyu
  C) Buz

  Cevap: C

 • 4) Aşağıdakilerden hangisini koku duyumuzla ayırt edebiliriz?

  A) Bir yemeğin kokusunu
  B) Elmanın tadını
  C) Taşın sertliğini

  Cevap: A

 • 5) Sıvı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Akışkandırlar
  B) Bulundukları kabın şeklini alırlar
  C) Settirler

  Cevap: C

 • 6) Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tek yönlü ilerler.
  B) Ses olabilmesi için ses kaynağı şarttır.
  C) Ses dalgalar halinde ilerler.

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki maddelere örnek değildir?

  A) Su buharı
  B) Oksijen
  C) Civa

  Cevap: C

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

  A) Güneş
  B) Yıldırım
  C) Lamba

  Cevap: C

 • 9) Doğada maddenin kaç hali vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3

  Cevap: C

 • 10) Aşağıda verilen maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır?

  A) Çakıl taşı
  B) Kitap
  C) Kahve

  Cevap: C

 • 11) Kışın araba lastiklerinin kaymaması için lastiklerin ........................ olması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) pürüzlü
  B) yumuşak
  C) sert

  Cevap: A

 • 12) Bir maddenin yüzeyinin pürüzlü olup olmadığını hangi duyu organımızla algılayamayız?

  A) Göz
  B) Dokunma
  C) Koklama

  Cevap: C

 • 13)
  I. Katı
  II. Sıvı
  III. Gaz
  Yukarı verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin hallerindendir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: C

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

  A) Televizyon
  B) Pano
  C) Led lamba

  Cevap: B

 • 15) Görme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Göz duyu organımızla olur.
  B) Işık gerekli değildir.
  C) Cismin dış yüzeyi görünür.

  Cevap: B

 • 16) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bütün maddeler akışkandır.
  B) Doğadaki her cisim maddedir.
  C) Işık bir maddedir.

  Cevap: C

 • 17) Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin gaz hali için doğru değildir?

  A) Bulunduğu kabın şeklini alır.
  B) Akışkandırlar
  C) Belirli bir şekilleri vardır.

  Cevap: C

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

  A) Florasan
  B) Mum
  C) Yıldız

  Cevap: C

 • 19) Işık kaynağının tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Kendine gelen ışığı yansıtan
  B) Çevresine kendine ışık yayan
  C) Çevresinden gelen ışığı sömüren

  Cevap: B

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi katı maddelere örnek değildir?

  A) Meyve suyu
  B) Ağaç
  C) Defter

  Cevap: A
 • Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.