...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Hz. Ali ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamber efendimizin amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur.
  B) Peygamber efendimiz daha sonra Hz. Ali'yi himayesine almıştır.
  C) Kardeşlik antlaşmasında peygamber efendimiz onu kendine kardeş olarak seçmiştir.
  D) İslam'ı ilk kabul edenler arasındadır.
  E) Yalnızca Bedir savaşına katılmıştır.

  Cevap: E

 • 2)
  “Gece bastırınca; bir yıldız görmüş: Bu mu benim Rabb’im? demiş. O, batınca da: Ben, batanları sevmem, demişti. Sonra ayı doğarken görünce: Bu mu benim Rabb’im? demiş. O da batınca: Eğer Rabb’im beni hidayete erdirmeseydi; muhakkak sapanlar güruhundan olurdum, demişti. Sonra güneşi doğarken görünce: Bu mu benim Rabb’im? Bu daha büyük demiş. Ama batınca: Ey kavmim, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım, demişti. Doğrusu ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, müşriklerden değilim.”
  Yukarıda verilen kıssa hangi peygambere aittir?

  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. İbrahim
  D) Hz. İsmail
  E) Hz. Muhammed

  Cevap: C

 • 3)
  * Mekke'ye emir ve Kur'an öğretmeni olarak görevlendirilmiştir.
  * Alim sahabilerdendir.
  * Huneyn savaşı ve Taif kuşatması dışındaki bütün askeri seferlere katılmıştır.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Ali
  B) Üsame b. Zeyd
  C) Muaz b. Cebel
  D) Hz.Zeyd
  E) Mus'ab b. Umeyr

  Cevap: C

 • 4)
  * Peygamber efendimizin neslini devam ettiren tek evladıdır.
  * Hz. Ali ile evliliklerinden Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dünyaya gelmiştir.
  * Mekke döneminin acımasız sosyal ortamını bizzat yaşamıştır.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Aişe
  B) Rukiye
  C) Ümmü gülsüm
  D) Hz. Fatma
  E) Esma binti Ebi Bekir

  Cevap: D

 • 5)
  * Peygamber efendimize karşı katiplik ve vahiy katipliği yapmıştır.
  * Hudeybiye antlaşmasını yazmıştır.
  * Kabe'deki putları imha etme görevi ona verilmiştir.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Ömer
  C) Hz. Hamza
  D) Hz.Zeyd
  E) Mus'ab b. Umeyr

  Cevap: A

 • 6) Savaşlardaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar-ı Kerrar ismini alan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Hamza
  C) Erkam b. Ebi'l-Erkam
  D) Musab b. Umeyr
  E) Üsame b. Zeyd

  Cevap: A

 • 7)
  * Genç yaşta komutan olarak seçilmiştir.
  * Peygamber efendimizin evlatlığı ve azadlısı olan Zeyd b. Harise'nin oğludur.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Ali
  B) Üsame b. Zeyd
  C) Hz. Hamza
  D) Hz.Zeyd
  E) Mus'ab b. Umeyr

  Cevap: B

 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisinde Kuran'ı Kerimde gençliğinden bahsedilmemiştir?

  A) Hz. Yusuf
  B) Hz.İbrahim
  C) Hz. Nuh
  D) Hz. Meryem
  E) Hz. Musa

  Cevap: C

 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İslam'ın eğitim metotlarından biri de affetmektir.
  B) İslam'da affetmenin en güzel örneği Uhud savaşında peygamber efendimizin emrine muhalefet olanların affedilmesidir.
  C) Peygamber efendimiz sahabeye karşı yumuşak ve merhametli davranmıştır.
  D) Peygamber efendimizin bu merhametli davranışından dolayı bir çok kişi müslümanlıktan çımıştır.
  E) Allah sonraki nesillere örnek olması için sahabelerin de iyi huylu, merhametli olmasını istemiştir.

  Cevap: D

 • 10) Kuranı Kerim'de iffet ve sabır örneği olarak övgüyle bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Yusuf
  B) Hz.İbrahim
  C) Hz. Nuh
  D) Hz. İsa
  E) Hz. Musa

  Cevap: A

 • 11) Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulmasına ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) danışma
  B) görüşme
  C) brifing
  D) istişare
  E) ilim alma

  Cevap: D

 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamber efendimiz gençlere ayrı bir önem vermiştir.
  B) Çocuklara yetişkin bir insana verdiği gibi selam vermiştir.
  C) Peygamber efendimiz gençlere şefkatli ve candan davranmıştır.
  D) Özellikle İslam yayıldıktan sonra peygamber efendimiz gençlerden yararlanmıştır.
  E) Peygamber efendimiz gençleri cesaretlendirmiş ve hür birer birey olmaları için uğraşmıştır.

  Cevap: D

 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamber efendimiz cahiliye kültürünü yansıtan panayırlara katılmaktan kaçınmıştır.
  B) Peygamber efendimiz gençliğinde marangozluk mesleği yapmıştır.
  C) Peygamber efendimiz ilk ticaretini Ebü Talib ile yapmıştır.
  D) Peygamber efendimiz İslam'dan önceki sosyal ve iktisadi hayatı iyileştirmek için bazı organizasyonlara katılmıştır.
  E) Peygamber efendimiz peygamber olmadan önceki arkadaşları ahlakı düzgün insanlardı.

  Cevap: B

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin gençlerle olan iletişimi için doğru değildir?

  A) Onlara saygı duymuştur.
  B) Onları dinlemiştir.
  C) Gençlere güvenmiştir.
  D) Gençlere sorumluluk yüklememiştir.
  E) Gençleri kendi ilgi alanları doğrultusunda yetişmesini desteklemiştir.

  Cevap: D

 • 15) Peygamber efendimizin Mekke'den hicret eden Muhacirlerle Medineli Ensardan olan müslümanlar arasında yapılan kardeşlik antlaşması hangisidir?

  A) Muahat
  B) Müracat
  C) Mütehharat
  D) Mübarek
  E) Mutahharat

  Cevap: A

 • 16)
  * Hicrete kadar Medine'de insanları İslam'a davet etmiştir.
  * Mütevazı, sabırlı ve anlayışlıydı.
  * İyi bir öğretmendi.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Ömer
  C) Hz. Hamza
  D) Hz.Zeyd
  E) Mus'ab b. Umeyr

  Cevap: E

 • 17) İki kuşak sahibi anlamına gelen Zatü'n-Nitakeyn lakabını alan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Esma Validemiz
  B) Hz. Aişe
  C) Hz. Fatıma
  D) Ümmüye
  E) Halime

  Cevap: A

 • 18)
  * Hz. Ebu Bekir'in kızıdır.
  * İslam'ın ilk dönemlerinde müslüman olmuş son nefesine kadar da İslama hizmet etmiştir.
  * Peygamber efendimize büyük bir inançla bağlanmıştır.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Aişe
  B) Rukiye
  C) Ümmü gülsüm
  D) Hz. Fatma
  E) Esma binti Ebi Bekir

  Cevap: E

 • 19) Allah'ın kitabı başta olmak üzere Hz. Peygamber'in hadislerini ve sünnetini bile, diğer İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olan kimselere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) muallim
  B) alim
  C) öğretmen
  D) sahabe
  D) şeyh

  Cevap: B

 • 20)
  * Hadis ve fıkıh sahalarında Medine ekolünün oluşmasını sağlamıştır.
  * Hadis nakilciliğinin yanında müfessir, fakih ve hatip idi.
  * Arap tarihi, soy ilmi, şiir ve tıp alanlarında derin bilgi sahibiydi.
  Yukarıda verilenler hangi sahabe için doğrudur?

  A) Hz. Aişe
  B) Rukiye
  C) Ümmü gülsüm
  D) Hz. Fatma
  E) Esma binti Ebi Bekir

  Cevap: A
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (2)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.

Rica etsem cevap anahtarı da ekler misiniz ?

biröğrencixx03 - 2019-01-08
 • Şikayet
 • Cevapla

Merhaba, cevap anahtarı zaten eklenmiştir. Yukarıdaki menüden Cevap Anahtarı butonuna tıklayarak sınava ait cevaplara ulaşabilirsiniz.

Seba4t - 2019-01-08
 • Şikayet
 • Cevapla