...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Arap yarım adasında İslam öncesi döneme ne ad verilir ?
  A) Barış Dönemi
  B) Savaş Dönemi
  C) Cahiliye Dönemi
  D) Arap Baharı Dönemi
  E) Köleler Dönemi
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
  A) İslam Devletinin temelleri atıldı.
  B) İslam dini daha hızlı yayılmaya başladı.
  C) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.
  D) Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin (sav) kabrinin bulunduğu şehir ve kabrine verilen isim doğru olarak verilmiştir?
  A) Şam – Ranzatül muhafaza
  B) Mekke - Ravzai mutahhara
  C) Medine– Ranzatül mübareke
  D)Medine - Ravzai mutahhara
  Cevap: B
 • 4) Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
  - Medine hicret sonrasında sadece Müslümanların yaşadığı bir şehirdi.
  - Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı öncesinde imzalanmıştır.
  - Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.
  - Peygamberimizin Uhud’da şehit olan amcası Hz Abbas’tır.

  Yukarıdaki ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla uygun olanı hangi şıktadır?

  A) D-Y-Y-D-D
  B) D-D-Y-Y-Y
  C) D-Y-Y-D-Y
  D) Y-Y-Y-D-D
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir?
  A) Düğün yemeği verilmesini istemiştir.
  B) Düğün davetlerine gidilmesini istemiştir.
  C) Düğünlerde saçı yapılmasını uygun görmüştür.
  D) Düğünlere katılmayı boş ve gereksiz bir iş olarak görmüştür.
  Cevap: D
 • 6) Asr-ı Saadet çocuklarının oynadığı oyunlar ile günümüz çocukarının oynadığı oyunlara örnekler veriniz ve aralarında ne gibi farklılıklar olduğunu yazınız.


  Cevap: .
 • 7) Şaka yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayınız.
  Cevap: .
 • 8) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız
  ( ) Arap toplumunun büyük çoğunluğu okuma yazma bilen insanlardan oluşuyordu’?
  ( ) Peygamberimizin (s.a.v) babası Abdullah, aile geleneği olan ticaretle uğraşıyordu.
  ( ) Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
  ( ) Medine Hicret sonrasında sadece Müslümanların yaşadığı bir şehirdi .
  ( ) Hudeybiye Antlaşması uhud Savaşı sonrasında imzalanmıştır
  ( ) Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.
  Cevap: .
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin veda hutbesinde değindiği konulardan biri değildir ?
  A) Emanetler sahibine verilmelidir.
  B) Her türlü faiz haramdır.
  C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır
  D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır
  Cevap: D
 • 10) Uhud Savaşı’nın sonuçları hakkında kısaca bilgi veriniz?
  Cevap: .
Yorum Yap
Gönder