...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kimya DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Bileşenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Bileşen maddeler element veya bileşik olabilirler.
  B) Bileşenlerin kimyasal özellikleri değişir.
  C) Bileşenler karışımın erime noktası ve kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerini değiştirirler.
  D) Bileşenler karışımı oluşturan maddelerdir.
  E) Karışım oluşturabilmesi için en az iki bileşenin rastgele oranda bir araya gelmesi gerekmektedir.

  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Heterojen karışımlar dağılan ve dağıtıcı olmak üzere iki fazdan oluşur.
  B) Karışımı oluşturan maddelerden biri diğerinin içinde dağılıyorsa bu madde dağılan faz olarak isimlendirilir.
  C) Dağıtıcı madde diğer maddenin kendi içerisinde dağılmasına olanak sağlar.
  D) Dağıtıcı madde yalnızca sıvı şekilde bulunur.
  E) Heterojen karışımlar dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel haline göre değişebilir.

  Cevap: D

 • 3)
  I. Kütle
  II. Hacim
  III. Özkütle
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri karışımı oluşturan bileşenlerin toplamının karışımın özelliklerine kesinlikle eşittir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 4)
  I. Her yerinde aynı özelliği göstermez.
  II. Karışımı oluşturan bileşenler gözle ayırt edilebilir.
  III. Bileşenler karışımda eşit değildir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri homojen karışımlar için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici özelliklerden biri değildir?

  A) Karışan maddeler dışarından fark edilir.
  B) Bekletildiğinde çökelti oluşabilir.
  C) Genellikle açık görüntüye sahiptir.
  D) Katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir.
  E) Süzgeç kağıdından geçmeyebilir.

  Cevap: C

 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Maddeler doğada genellikle saf halde bulunurlar.
  B) Saf maddeler farklı oranda karıştırılarak istenilen özellikte karışımlar oluşturabilirler.
  C) Karışım oluşturmada temel şart maddelerin kimyasal tepkimeye girmemesidir.
  D) Karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrılırlar.
  E) Karışımları saf maddeler oluşturur.

  Cevap: A

 • 7) Kolloid karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Heterojendir
  B) Işığı saçar
  C) Dağılan parçacıkların boyutu 1nm küçüktür
  D) Kan serumu örnek verilebilir.
  E) Bekletilince çökme olmaz.

  Cevap: C

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir?

  A) Belirli bir formülleri yoktur.
  B) Saf değildirler.
  C) Farklı kimyasal türler içerir.
  D) Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran vardır.
  E) Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yollarla ayrılır.

  Cevap: D

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi homojen değildir?

  A) Hava
  B) Şekerli su
  C) Çorba
  D) Sirke
  E) Yağmur suyu

  Cevap: C

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi aersol karışımlara örnek olarak gösterilemez?

  A) Sabun köpüğü
  B) Çırpılmış yumurta
  C) Krem şanti
  D) Duman
  E) Boya

  Cevap: E

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici özelliklerden biri değildir?

  A) Bekletildiğinde çökelti oluşmaz.
  B) Gaz ve sulu çözeltileri süzgeç kağıdından geçer.
  C) Gaz ve sulu çözeltiler genellikle saydamdır.
  D) Katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler.
  E) Çoklu madde görüntüsü vardır.

  Cevap: E

 • 12)
  * Farklı sıvıların yaptığı heterojen karışımdır.
  * Oluşan karışım bulanıktır.
  Yukarıda özellikleri verilen heterojen karışım hangisidir?

  A) Adi karışım
  B) Emülsiyon
  C) Süspansiyon
  D) Aerosol
  E) Turnusol

  Cevap: B

 • 13)
  * Katı yada sıvının gaz ortamında dağılması ile oluşur.
  *  Spreyler, sis kümeleri, duman bu karışımlara örnek gösterilebilir.
  Yukarıda özellikleri verilen heterojen karışım hangisidir?

  A) Adi karışım
  B) Emülsiyon
  C) Süspansiyon
  D) Aerosol
  E) Kolloid

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir?

  A) Toprak
  B) Duman
  C) Sis
  D) Sirke
  E) Yağlı su

  Cevap: D

 • 15)
  * Birbiri içinde çözünmeyen katı - sıvı karışımlardır.
  * Oluşan karışım saydam değildir.
  * Bekletildiğinde katı ve sıvı kısımlar ayrılır.
  Yukarıda özellikleri verilen heterojen karışım hangisidir?

  A) Adi karışım
  B) Emülsiyon
  C) Süspansiyon
  D) Aerosol
  E) Turnusol

  Cevap: C

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi adi karışımlara örnek olarak gösterilemez?

  A) Mücevher
  B) İnci
  C) Kırmızı cam
  D) Siyah cam
  E) Ponza taşı

  Cevap: E

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi emülsiyon karışımlara örnek olarak gösterilemez?

  A) Peynir
  B) Mürekkep
  C) Tereyağı
  D) Merhem
  E) Jöle

  Cevap: B

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlardan biri değildir?

  A) Adi karışım
  B) Emülsiyon
  C) Süspansiyon
  D) Aerosol
  E) Aeronol

  Cevap: E

 • 19)
  I. Her yerinde aynı özelliği gösterir.
  II. Karışımı oluşturan bileşenler çıplak gözle görülmez.
  III. Bileşenler karışımda eşit olarak dağılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri homojen karışımlar için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 20) İki veya daha fazla saf maddenin kendi kimliğini koruyacak şekilde rastgele oranlarda birleşmesiyle oluşan madde topluluğuna ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) alaşım
  B) bileşim
  C) karışım
  D) başkalaşım
  E) çözelti

  Cevap: C
 • Kimya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Kimya Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.