...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan ibadetlerden biri değildir?

  A) Zekat
  B) Fitre
  C) Sadaka
  D) Oruç

  Cevap: D

 • 2) Zekat ibadeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Zekat malı temizler
  B) Zekat malı bereketlendirir.
  C) Zekat nafile ibadettir.
  D) Zekat yardımlaşmayı artırır.

  Cevap: C

 • 3)
  I. Zekat
  II. Namaz
  III. Hac
  Yukarıda verilen ibadetlerin hangisini veya hangilerini yerine getirirken mal kullanılır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel bilgi kaynaklarından biri değildir?

  A) Kuran
  B) Vahiy
  C) Rüya
  D) Sünnet

  Cevap: C

 • 5) Ramazan ayında akşam ezanın okunmasıyla orucun açılmasına .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) iftar
  B) iftitah
  C) itikaf
  D) imsak

  Cevap: A

 • 6)
  I. Kurban kesmek
  II. Oruç
  III. Zekat
  Yukarıda verilen ibadetlerinden hangisi veya hangileri farzdır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 7) Sadece ramazan ayına özel olarak iftardan sonra kılınan namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Teravih namazıdır.
  B) Sünnet bir namazdır.
  C) Yatsı namazından sonra kılınır.
  D) Sadece erkelere zorunlu kılınmıştır.

  Cevap: D

 • 8) Ramazan ayında herkes oruç tutmakla mükelleftir. Ancak oruç tutamayacak kadar hasta olanlar tutamadıkları gün başına ..................... vermelidir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) zekat
  B) fitre
  C) sadaka
  D) altın

  Cevap: B

 • 9)
  * Yardımlaşmayı sağlar.
  * Cimrilikten kurtarır
  * Malı temizler
  * Malı artırır
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi zekatın faydaları arasındadır?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1

  Cevap: A

 • 10)
  I. Kuranı Kerimin Arapçadan Türkçeye çevrilmesine Kuran meali denir.
  II. Kuranı Kerimin ayrıntılı bir şekilde yorumlanmasına tefsir denir.
  III. Kuranı Kerimi kurallarına göre uygun okunmasına tehvid denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre sorumlu değildir?

  A) Erinlik çağına girmiş olması
  B) Akıl yönünden sağlığının yerinde olmaması.
  C) Mümin olması
  D) Doğru ile yanlışı ayırt edebilecek kapasitede olması.

  Cevap: B

 • 12) Uzun bir yolculuktan dolayı orucunu tutamayan kişi daha sonra bu orucu ................... etmelidir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) kader
  B) kaza
  C) erkete
  D) fidye

  Cevap: B

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek kişide aranan özelliklerden biri olamaz?

  A) Akli dengesinin yerinde olması
  B) Çocukluk çağını geçmiş olması
  C) Yeterince malı olması
  D) Maddi durumdan ihtiyacı olması

  Cevap: C

 • 14) Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi hem kişiye hemde topluma doğrudan yararı vardır?

  A) Zekat
  B) Namaz
  C) Oruç
  D) Kelime-i şehadet

  Cevap: A

 • 15) İslam dinene inanmış bir kişinin; Allah'ın emirlerini yerine getirmekle sorumlu kişiye ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) münafık
  B) mükellef
  C) mükrer
  D) müsrif

  Cevap: B

 • 16) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?

  A) Kız çocuğuna
  B) Komşuya
  C) Uzak bir akrabaya
  D) Başka ülkeden birine

  Cevap: A

 • 17) Aylık geliri 5.000 olan birinin üzerinde düşen asgari zekat miktarı kaç liradır?

  A) 100
  B) 125
  C) 150
  D) 200

  Cevap: B

 • 18) Aşağıdaki durumlardan hangisinde orucumuz bozulmaz?

  A) Uyuduğumuzda
  B) Bir şey yediğimizde
  C) Bayıldığımızda
  D) İlaç içtiğimizde

  Cevap: A

 • 19) Oruç ibadeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Günün belirlenmiş saatleri arasında yapılır.
  B) Sağlığı ve aklı dengesi yerinde olan müminler için farz olan bir ibadettir.
  C) İmsak ile başlar.
  D) Temel amaç insanın aç ve susuz kalmasıdır.

  Cevap: D

 • 20) Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi farz değildir?

  A) Cuma namazı
  B) Zekat
  C) Sadaka
  D) Hacca gitmek

  Cevap: C
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.