...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Peygamber efendimizin tebliğ ettiği her şey doğru ve hakikattir.
  II. Peygamber efendimiz peygamberliğinin ilk 10 yılında insanları gizli olarak tebliğ etmiştir.
  III. Peygamber efendimiz tebliğlerinde tereddüt etmez salih bir kalp ile anlatırdı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2)
  I. Tevhid ve ahiret inancına vurgu yapıyordu.
  II. Temel ahlaki ilkeleri ön plana çıkarıyordu.
  III. Hicreti vurguluyordu.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri Mekke dönemi ayetleri için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 3) Kuranı Kerim'deki ayetlerin peygamber efendimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tebliğ
  B) Tevhid
  C) Tebyin
  D) Tecvid
  E) Tecvit
  Cevap: C
 • 4) Kuranı Kerim ayetlerinin anlamlarını belirli bir yöntem dahilinde açıklayan ilim dalına ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tebliğ
  B) Tevhid
  C) Tebyin
  D) Tecvid
  E) Tesfir
  Cevap: E
 • 5) Kuranı Kerim'de hükmü bulunmayan konularda peygamber efendimizin hüküm koymasına ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tebliğ
  B) Tevhid
  C) Tebyin
  D) Teşri
  E) Tesfir
  Cevap: D
 • 6)
  I. Peygamber efendimiz bir şeyi helal ve haram kılma yetkisine sahiptir.
  II. Peygamber efendimizin tebliğ ettiklerine itaat farzdır.
  III. Sünnet İslam dinin ortaya koyduğu hükümlerin esasını oluşturur.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7)
  I. Peygamber efendimizin koyduğu hükümler onun sünnetidir.
  II. Peygamber efendimiz sadece Kuranı getiren ve okuyan bir aracıdır.
  III. Allah peygamber efendimize teşri yetkisi vermiştir.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 8) İnkar, isyan ve gafletten kalbi, ruhu ve nefsi arındırmaya; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmaya ve manevi kirden temizlenmeye .................. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Temsil
  B) Tezkiye
  C) Teşri
  D) Tebyin
  E) Tebliğ
  Cevap: B
 • 9) Kuranı Kerim'in manasını anlamak ve gereğince amel etmek için onu tecvid ve tertil üzere dikkatlice okumaya ...................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tilavet
  B) Tecvid
  C) Teşri
  D) Tebyin
  E) Tebliğ
  Cevap: A
 • 10) Kuranı Kerim'in kurallarına uygun bir şekilde okunmasını konu alan bilim dalına ..................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tilavet
  B) Tecvid
  C) Teşri
  D) Tebyin
  E) Tebliğ
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder