Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hastalık ve ya kaza nedeniyle tehlikeye girmiş kişiye sağlık personeli tarafından yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Acil yardım
  B) Tıbbi yardım
  C) İlk yardım
  D) Acil müdehale
  E) İlk tedavi
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ilk yadım için doğru değildir?
  A) İlk yardımcı tarafından uygulanır.
  B) İlaçsız uygulamaları kapsar.
  C) Sadece olay yerinde uygulanır.
  D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır.
  E) İlaçsız uygulamaları kapsar.
  Cevap: D
 • 3)
  I. Olası durumlarda ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir.
  II. Doğru ilk yardım herkesin sorumluluğundadır.
  III. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin uygulamada bulunması sakıncalı olabilir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?
  A) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması.
  B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
  C) Hasta ve yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek.
  D) İyileşmeyi kolaylaştırmak.
  E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek.
  Cevap: E
 • 5)
  I. Koruma
  II. Bildirme
  III. Kurtarma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk yardımın temel uygulamaları arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi 112 acil arama yapan kişini sakınması gereken bir davranıştır?
  A) Sakin olmalıdır.
  B) Kendisini tanıtmalıdır.
  C) Hasta veya yaralı sayısını bildirmelidir.
  D) Kendi evinin adresini vermelidir.
  E) Hasta veya yaralının durumunu bildirmelidir.
  Cevap: D
 • 7) Bir kaza durumunda ilk yardım yapan kişinin müdahalede yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  A) Hastanın durumunu değerlendirmelidir.
  B) Yaralının yarasını görmesine izin vermelidir.
  C) Hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahale etmelidir.
  D) Hastanın en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır.
  E) Hasta ve yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalelerde bulunmalıdır.
  Cevap: B
 • 8)
  I. A : Hava yolu, solunum yolu açıklığının değerlendirilmesi
  II. B: Dolaşım, dolaşımın değerlendirilmesi.
  III. C: Solunum, solunumun değerlendirilmesi.
  İlk yardımın ABC kuralı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: A
 • 9)
  I. Güvenli ilk yardım için öncelikle olay yerinin güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  II.  İlk yardımcı her şeyden önce kendi güvenliğini sağlamalıdır.
  III. İlk yardımcı çevresindeki insanların güvenliğinden de emin olmalıdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10) Olay yeri güvenliği yapan ilk yardımcı aşağıdaki sorulardan hangisini sormaz?
  A) Olay ne?
  B) Nasıl gerçekleşmiş?
  C) Kaç hasta var?
  D) Güvenliği sağlamak için neler yapılmalı?
  E) Hastanın yakınları nerede?
  Cevap: E
 • 11)
  I. Olası patlama riskini ve yangını önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir.
  II.  Mekan kapalı ise ortam havalandırılmalıdır.
  III. Hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalıdır.
  Olay yeri değerlendirilmesinde yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 12)
  I. Hasta veya yaralının hafifçe omuzuna dokunmak.
  II.  Hasta veya yaralıya sözlü sorular sormak.
  III. Hasta veya yaralının nefes alış verişini kontrol etmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hasta veya yaralının bilinç değerlendirmesinde kullanılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 13)
  I. BAK: İlk yardımcı göğüs kafesinin solunum hareketine bakar.
  II.  DİNLE: İlk yardımcı kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler.
  III. HİSSET:  İlk yardımcı hastanın nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır.
  Solunum değerlendirmesi ile ilgili yukarıda verilen Bak, dinle ve hisset yöntemi açıklamalarından hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 14)
  I. İlk yardımda dolaşımın değerlendirilmesinde canlılık belirtileri gözlenir.
  II.  Hastanın bilinci kapalı, solunum ve nabız var ise hasta koma pozisyonuna geçirilir.
  III. Hastanın bilinci kapalı, solunum ve nabız yok ise temel yaşam desteğine geçilir.
  Dolaşımın değerlendirilmesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 15) Yaşamı kurtarmak amacı ile hava yolu açılığı sağlandıktan sonra solunumu ve ya kalbi durmuş kişiye yapay solunu , dış kalp masajı ile beyne kan pompalamak amacıyla yapılan ilaçsız müdahale hangisidir?
  A) ABC yöntemi
  B) Temel yaşam desteği
  C) Koma pozisyonu
  D) Bak, dinle ve hisset
  E) CRP kalp akciğer masajı
  Cevap: B
 • 16) Kalp masajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kalp durmadan hemen kalp masajına başlamalıdır.
  B) Hasta sert bir zemine sırt üstür yatırılır.
  C) Kollar dik tutularak sabit ve ritmik bir şekilde göğse 4-5 cm bastırılır.
  D) Yetişkinlerde 30 göğüs basısı ve 2 solunumdur.
  E) Çocuk ve bebeklerde 2 kurtarıcı solunum ve 30 göğüs basısı uygulanır.
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanması olan kişi için doğru değildir?
  A) Nefes alabilse de soluk alıp vermekte sıkıntı çeker.
  B) Yutkunmaya çalışır.
  C) Öksürerek solunum yolunu tıkayan maddeyi dışarı atmaya çalışır.
  D) Bilincini kaybeder.
  E) Konuşmaya çalışır.
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanması olan kişi için doğru değildir?
  A) Nefes alamaz
  B) Yutkunmaya çalışır.
  C) Acı çekerek yüzünü buruşturur.
  D) Ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır.
  E) Bir süre sonra morarmaya başlar.
  Cevap: B
 • 19) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kanın yaralanma, zedelenme gibi herhangi bir nedenle damar dışına çımasına kanama denir.
  B) Vücuttaki kanın yüzde 20'inden fazlası kaybedildiğinde hayati tehlike ortaya çıkar.
  C) Kanama kontrol altına alınmadığında ölüm ve .şok gerçekleşebilir.
  D) Kanamanın hızı vücutta kanın aktığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
  E) Kanama müdahale edilmese bile bir süre sonra kendiliğinden durur.
  Cevap: E
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılması gereken ilk yardımlardan biri değildir?
  A) Yara yada kanama değerlendirilir.
  B) Kanayan yer üzerine temiz bir konarak baskı uygulanır.
  C) Kanamanın durmaması durumunda ikinci bir bez ile basınç artırılır.
  D) Yara üzerindeki bezler kaldırılarak bandaj ile sarılır.
  E) Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder