...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sınıfta birisi çantamızı izinsiz karıştırdığında hangi hakkımızı ihlal etmiş olur?
  A) Yaşama hakkını
  B) Eğitim hakkını
  C) Özel yaşam gizliliği hakkını
  D) Düşünce özgürlüğü hakkını
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi adaletli bir toplumda görülmez?
  A) Haklı ile haksız ayırt edilir.
  B) Haklıya hakkı verilir.
  C) Toplumda düzen bulunmaz.
  D) Kimsenin hakkı yenmez.
  Cevap: C
 • 3) Her insan doğuştan hak ve özrgürlüklere sahiptir. Hak ve özgürlüklerimizin korunması da .................... tarafından sağlanır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) aileler
  B) okullar
  C) kendimiz
  D) devletler
  Cevap: D
 • 4) Kamu kurum ve kurluşları ile ilgili şikayet veya bilgi almak için ..................... hakkımızı kullanırız.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) eğitim
  B) sağlık
  C) oy
  D) dilekçe
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlarla konuşarak sorunlarımızı çözebiliriz.
  B) Hakkımızı yasal yoldan aramak bizim sorumluluğumuz değildir.
  C) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeliyiz.
  D) Bazı hakları doğuştan alırken bazılarını sonradan kazanırız.
  Cevap: B
 • 6) Sınıf ortamında bir konu üzerinde yapılan tartışmada öğretmen her öğrencinin arkadaşlarının söylediklerine saygı duymalarını söylemiştir.
  Buna göre öğretmen öğrencilere aşağıdaki haklardan hangisine saygı duyulmasını istemiştir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Barınma hakkı
  D) Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
  Cevap: D
 • 7) Hastalanan kişilerin hastaneleri kullanabilmesi hangisi ile ilgilidir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Barınma hakkı
  D) Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
  Cevap: B
 • 8) Türkiye'de dini, dili, ırkı farketmeksizin her birey okula gitme ve eğitim alma hakkında sahiptir.
  Yukarıda verilen açıklama daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Barınma hakkı
  D) Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
  A) Düzenli beslenmek
  B) Kitap okumak
  C) Kıyafetlerimizi temiz tutmak
  D) Yerlere çöp atmamak.
  Cevap: D
 • 10)
  I. Ev işlerinde annemize yardımcı olmak.
  II. Evde kaynakları tasarruflu kullanmak.
  III. Kardeşlerimize yardımcı olmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ailemize karşı sorumluluklarımız arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11)
  I. Etrafımızdaki nesnelere zarar vermemek.
  II. Yerde gördüğümüz çöpleri çöpe atmak.
  III. Dişlerimizi günlük olarak fırçalamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevremize karşı sorumluluklarımız arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 12) Birisi bizim hakkımızı veya özgürlüğümüzü ihlal ettiğinde aşağıdaki duygulardan hangisini hissederiz?
  A) Mutlu
  B) Huzursuz
  C) Sevinçli
  D) Güvenli
  Cevap: B
 • 13) Hakkımız veya özgürlüğümüz ihlal edildiğinde hangi kurumdan yardım alabiliriz?
  A) Hastahane
  B) Okul
  C) Mahkeme
  D) Tarım il müdürlüğü
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biridir?
  A) Askere gitmek
  B) Hastaneye gitmek
  C) Oy kullanmak
  D) Para amaçlı çalışmak.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdaki davranışlardan hangisi başkalarının haklarına saygı duyan bir kişinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) İnsanları dikkatle ve sözünü kesmeden dinler.
  B) İnsanların farkılıklarına ön yargı ile yaklaşır.
  C) İnsanların eşyalarını izinsiz kullanmaz.
  D) İnsanların düşüncelerine saygı duyar.
  Cevap: B
 • 16) Sınıfta arkadaşlarımızdan biri hakkımızı ihlal ettiğinde aşağıdakilerden hangisini yapmamız gerekmektedir?
  A) Hemen onunla kavga etmeliyiz.
  B) Hiçbir şey yapmadan beklemeliyiz.
  C) Öğretmenimize durumu bildirmeliyiz.
  D) Bağırarak ağlamalıyız.
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca insana mahsustur?
  A) Beslenme
  B) Uyuma
  C) İrade sahibi olma
  D) Nefes alma
  Cevap: C
 • 18) Adaletin hakim olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Eşitlik
  B) Güven
  C) Kin
  D) Mutluluk
  Cevap: C
 • 19)
  I. Başkalarına iftira atar.
  II. Diğer kişilere hakaret eder.
  III. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insan haklarına saygılı bir kişinin yapacağı davranışlardan değildir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 20)
  I. Yaşama hakkı
  II. Sağlık hakkı
  III. Düşünce hakkı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğuştan kazanılan haklar arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder