...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Marketlerden aldığımız malların üzerinde bulunan TSE damgası hangisini vurgulamaktadır?

  A) Malın son kullanım tarihinin geçtiğinin
  B) Malın kalitesinin onaylandığının
  C) Malın yerli üretim olduğunun

  Cevap: B

 • 2) Okul dışında yabancı biri bizi yanına çağırdığında hangisini yapmalıyız?

  A) Yabancının yanına gitmeliyiz.
  B) Yabancının yanına gitmemeliyiz.
  C) Arkadaşımızı da çağırıp yabancının yanına gitmeliyiz.

  Cevap: C

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özelliktir?

  A) Film izlemeyi sevmek
  B) Uzun boylu olmak
  C) Arkadaşı adına üzülmek

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi bir duygu değildir?

  A) Sevgi
  B) Okuma
  C) Kıskançlık

  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi düzenli beslenen birinin yapacağı davranışlardan biri değildir?

  A) Yeteri kadar yiyecek yemek
  B) Günün belirli saatlerinde yemek yemek.
  C) Sadece meyve ve sebze yemek.

  Cevap: C

 • 6) Marketten alınan bir malın bozuk veya arızalı çıkması sonucu aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

  A) Malı o şekilde tüketmeliyiz.
  B) Malı çöpe atmalıyız.
  C) Malı markete geri götürüp değiştirmeliyiz.

  Cevap: C

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi okullarda uyulması gereken kurallardan biri değildir?

  A) Koridorlarda koşmadan yürümek
  B) Çöpleri çöp kutusuna atmak
  C) Sıramızı beklemeden konuşmak

  Cevap: C

 • 8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm çocuklar aynı şeylerden hoşlanır.
  B) Herkes farklı bir karakter yapısına sahiptir.
  C) İnsanların fiziksel görünümleri birbirinden farklıdır.

  Cevap: A

 • 9) Murat ..................... olduğu için herkes ona güveniyordu.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) dürüst
  B) konuşkan
  C) kıskanç

  Cevap: A

 • 10) Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği ilk okul .............................. 'dur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Harp akademisi
  B) Seşmsi Efendi İlkokulu
  C) İstanbul Akademisi

  Cevap: B

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi arkadaşımızda görmek istemediğimiz davranışlardan biridir?

  A) İyimser
  B) Yardım sever
  C) Öfkeli

  Cevap: C

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özellik değildir?

  A) Yeşil gözlü olmak
  B) Siyah saçlı olmak
  C) Mutlu olmak

  Cevap: C

 • 13) Sınıf başkanını aşağıdakilerden hangisi belirlerse demokratik bir başkan seçilmiş olur?

  A) Sınıftaki tüm öğrenciler
  B) Okul müdürü
  C) Sınıf öğretmeni

  Cevap: A

 • 14) Sınıfta diğer arkadaşlarımızın düşüncelerine ................... duymalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) saygı
  B) kin
  C) hayranlık

  Cevap: A

 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Herkes farklı öğrenme yöntemlerine sahiptir.
  B) Kişi kendine en uygun öğrenme yöntemini bulmalıdır.
  C) En iyi öğrenme yöntemi ezberlemektir.

  Cevap: C

 • 16) Aşağıda verilen tarihlerden hangisi özel bir güne aittir?

  A) 3 Ekim
  B) 6 Aralık
  C) 10 Kasım

  Cevap: C

 • 17) Dünyada her insan farklıdır. İnsanların farklılıklarına ......................... ile yaklaşmalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) aşağılayıcı
  B) hoşgörü
  C) umursamaz

  Cevap: B

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygu değildir?

  A) Kıskanma
  B) Sevgi
  C) Heyecanlanma

  Cevap: A

 • 19) Mustafa Kemal Atatürk Samsuna ............................ çıkmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 19 Mayıs 1919
  B) 23 Nisan 1920
  C) 29 Ekim 1923

  Cevap: A

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi okuma yazma bilen bir kişinin özelliklerinden biri olmaz?

  A) Kararlarını doğru bir şekilde verir.
  B) Etrafından söylenen her şeye inanır.
  C) Topluma faydalı olur.

  Cevap: B
 • Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.