...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Sevgili, güzellik, doğa gibi bireysel temaları işleyen koşmalara hangi tür koşmadır?

  A) Koçaklama
  B) Ağıt
  C) Taşlama
  D) Semai
  E) Güzelleme

  Cevap: E

 • 2)
  I. Kutatgu Bilig eserini yazmıştır.
  II. XI. yüzyılın önemli şairlerindendir.
  III. Ulug has haciblik makamına getirilmiştir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri Yusuf Has Hacip için doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 3)
  İlkbahara yaz derler
  Şirin söze naz derler
  Kime derdim söylesem
  Bu dert sana az derler
  Kendin ettin kendine
  Yana yana gez derler
  Yukarıda verilen mani türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düz mani
  B) Yedekli mani
  C) Kesik mani
  D) Artık mani
  E) Cinaslı mani

  Cevap: B

 • 4)
  I. Hem hece ölçüsüyle hemde aruz ölçüsü ile oluşturulur.
  II. Aruzla yazılan ilahiler gazel olarak karşımıza çıkmaktadır.
  III. Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla yazılır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri ilahiler için doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 5)
  I. Eserlerinde sade ve açık bir dil kullanmıştır.
  II. Bazı şiirlerinde Yunus Emre'nin etkileri görülmektedir.
  III. Anadolu Bektaşiliğinin ileri gelenlerinden biridir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kaygusuz Abdal için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 6)
  I. Halk edebiyatının bir koludur.
  II. İslamiyetin kabulünden önceki sözlü edebiyatın devamı niteliğindedir.
  III. Dil zor anlaşılır şekildedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri aşık edebiyatı için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) I ve III

  Cevap: C

 • 7) Aşağıda verilen kavramları açıklamaları ile eşleştiriniz.
  a. destan
  b. mersiye
  c. Divanü Lügati't Türk
  d. Atebetül Hakayık
  e. Kutatgu Bilig

  [....] Sagunun divan  edebiyatındaki karşılığı.
  [....] Bir milleti derinden etkileyen yiğitlik, savaş, göç gibi konuları işleyen yazıtlardır.
  [....] Hakikatin Eşiği anlamına gelen eserdir. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
  [....] Mutluluk Veren Bilgi anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
  [....] Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ve Türkçe Arapça sözlük niteliği taşımaktadır.


  Cevap: b - a - d - e - c

 • 8) * 8'li hece ölçüsü ile yazılır.
  * 4'lükler halindedir.
  * bre, hey, behey gibi mertçe söyleyişleri ile dikkat çekmektedir.
  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koçaklama
  B) Ağıt
  C) Taşlama
  D) Semai
  E) Varsağ

  Cevap: E

 • 9) Aşağıda verilen kavramları açıklayınız.

  Bent:


  Kavuştak:  Cevap: Bent: Türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümdür. ---- Kavuştak (bağlama): Her bendin sonunda tekrar eden nakarat bölümüdür.

 • 10)
  I. Hecenin yanında aruz ölçüsü de kullanmıştır.
  II. Şiirlerinin konusu din ve tasavvuftur.
  III. Mutasavvıf biridir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Yunus Emre için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 11) Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
  * İlahi
  * hikmet
  * ayin
  * nefes
  * sufi

  a. Yesevilerde ilahi yerine ...................... kullanılmaktadır.
  b. Tasvvufla uğraşan kişiye ................... denir.
  c. Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla yazılmış dörtlüklere .............. denir.
  d. ........... Bektaşilerde ihali anlamında kullanılmaktadır.
  e. Mevleviler ihali anlamına gelen ........... kavramını kullanmışlardır.

  Cevap: a: hikmet -- b: sufi -- c: ilahi -- d: nefes --- e: ayin

 • 12) Aşağıya konularına göre türkü çeşitlerinden beş tanesini yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Cevap: 1: Aşk türküleri --- 2: Çocuk türküleri --- 3: Kahramanlık türküleri --- 4: Askerlik Türküleri --- 5: Doğa türküleri

 • 13) İnsanların ve ya toplumların negatif yönlerini vurgulayan koşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koçaklama
  B) Ağıt
  C) Taşlama
  D) Semai
  E) Güzelleme

  Cevap: C

 • 14)
  Kuleden
  Ses geliyor kuleden
  O kaş o göz değil mi
  Beni sana kul eden
  Yukarıda verilen mani türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düz mani
  B) Yedekli mani
  C) Kesik mani
  D) Artık mani
  E) Cinaslı mani

  Cevap: C

 • 15)
  I. Türk edebiyatına Arap edebiyatından geçmiştir.
  II. Kafiye düzeni aa-xa-xa-xa... şeklindedir.
  III. Beytlerle kurulmuş olup beyt sayısı 5 ile 15 arasında değişmektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gazel için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.