...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kişinin yaptığı her şey nihayetinde kendisine dönecektir.
  B) Doğal çevrede canlı ve cansız varlıklar etkileşimsiz olarak yaşamlarını devam ettirirler.
  C) Birey doğaya zarar verdiğinde dolaylı olarak kendine zarar vermiş olur.
  D) Doğaya verilen her zarar kendimize verdiğimiz her zarar anlamına gelmektedir.
  Cevap: B
 • 2)
  I. Plastik ürünler yüzyıllar boyunca doğada bozulmadan kalmaktadır.
  II. Plastik geri dönüştürülebilir bir maddedir.
  III.Günümüzde plastik malzemeleri pek çok alanda kullanmaktayız.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: B
 • 3)
  I. Kot pantalon
  II. Bilgisayar
  III.Tişört
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin geri dönüşümü vardır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)
  1. Tüketici tarafından ürünün kullanılması
  2. Üretim
  3. Kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların ayıklanması
  4. Dağıtım
  Yukarıda bir maddenin yaşam döngüsünün genel taslağı verilmiştir.
  Buna göre hangisinde bu maddenin döngüsü doğru sıralı olarak verilmiştir?
  A) 2,4,1,3
  B) 1,4,2,3
  C) 3,1,4,2
  D) 2,3,1,4
  Cevap: A
 • 5) Yaşam döngüsü analizi nedir? Kısaca açıklayınız?


  Cevap: Ürünün ham maddelerinin elde edilmesinden başlayarak, üretim, dağıtım, tüketici tarafından ürünün kullanılması ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların ayıklanmasına kadar geçen tüm sürece denir.
 • 6) Aşağıya insan faaliyetlerinin madde döngüsü üzerindeki etkilerinden beş tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Cevap: 1: Sanayi ve teknolojinin gelişmesi --- 2: Artan nüfus --- 3: Motorlu taşıtların artması --- 4:Ormansızlaşma ---- 5: Geri dönüşüm kullanılmaması
 • 7) Aşağıya küresel çevre problemlerinden beş tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Cevap: 1: Küresel ısınma --- 2: Biyolojik çeşitliliğin azalması --- 3: Ozon tabakasının incelmesi --- 4:Asit yağmurları --- 5: İklim değişiklikleri
 • 8) Aşağıya küresel ısınmanın neden olabileceği durumlardan beş tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Cevap: 1: Buzulların erimesi -- 2: Okyanusların yükselmesi --- 3: İklim değişikliği --- 4: biyolojik çeşitliliğin azalması --- 5: Canlı türlerinin yok olması
 • 9) Küresel ısınma nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: İnsan faaliyetleri sonucu atmosferde artan karbanodi oksit tarzı gazların, yansıyan ışınları tutarak atmosferin sıcaklığının yükselmesine sebep olmasına küresel ısınma denir.
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başın D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Madde döngüsü sayesinde doğada artık madde oluşmaz.
  (....) Atmosferdeki oksijen gazının miktarının artması doğada çevre kirliliğine neden olur.
  (....) Atmosferdeki karbondi oksit gazının artması sera gazının etkisinin artmasına neden olmaktadır.
  (....) Karbon canlıların yapısında bulunan önemli maddelerden biridir.
  (....) Yeryüzündeki suyun canlılar tarafından kullanılması ve tekrar atmosfere dönmesi olayına su döngüsü denir.
  (....) Yaşamın devam edebilmesi için sadece cansız çevre arasında maddelerin dolaşımına madde döngüsü denir.
  (....) Atıkların tekrar kullanıma kazandırılması işlemine geri dönüşüm denir.
  (....) Doğal gaz bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  (....) Havada bulunan gazların miktarının değişmesi hava kirliliğine neden olmaktadır.
  (....) Toprağı korumak için suni gübre tercih edilmelidir.

  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- D -- Y -- D -- Y
Yorum Yap
Gönder