Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Duyu almaçlarının yoğun olarak bulunduğu yerdir.
  * Görüntünün en net oluştuğu bölgedir.
  * Sarı benek burada bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen göz tabakası hangisidir?
  A) Damar tabaka
  B) Göz akı
  C) Sert tabaka
  D) Ağ tabaka
  Cevap: D
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi göz sağlımızı korumak için yapılması gerekenler arasında değildir?
  A) Uzun süre ve yakın mesafeden televizyon veya bilgisayar ekranına bakılmamalıdır.
  B) Kitap okurken kitap ile göz mesafesi ortalama 15 cm olmalıdır.
  C) Gözler temiz tutulmalı, havlu, gözlük gibi eşyaların da temiz olmasına özen gösterilmelidir.
  D) Gözler doğrudan güçlü ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
  Cevap: B
 • 3) Kulağın kısımlarından olan iç kulak ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Vücut dengesini sağlar.
  B) Yarım daire ve salyangozdan oluşur.
  C) Salyangoz sayesinde vücudun dengede kalmasını sağlar.
  D) İşitme olayı burada gerçekleşir.
  Cevap: C
 • 4)
  I. Yüksek sesli ortamlarda bulunulmamalıdır.
  II. Kulaklar şiddetli darbelerden uzak tutulmalıdır.
  III. Kulak ile ilgili herhangi bir problem durumunda doktora gidilmelidir.
  Kulak sağlığının korunması için yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  Cevap: A
 • 5) Göze kahverengi, ela, yeşil gibi renkleri veren kısma ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Retina
  B) Kornea
  C) İris
  D) Sarı benek
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar uzayı ilk çağlardan beri gözlemlemiştir.
  B) Eski zamanlarda insanlar uzayı gözlemleyebilecekleri tek gözlem araçları gözleridir.
  C) Eski zamanlarda uzay ile ilgili bilgi birikimi oldukça kısıtlıydı.
  D) Eski zamanlarda uzay ile ilgili edinilen bilgiler günlük yaşamda kullanılmamıştır.
  Cevap: D
 • 7) İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluğa ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Yıldız
  B) Galaksi
  C) Gök
  D) Atmosfer
  Cevap: C
 • 8) Uzayı gözlemleyen insanlara ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Yer bilimcisi
  B) Uzay bilimcisi
  C) Gök bilimcisi
  D) Meteroloji bilimcisi
  Cevap: C
 • 9)
  I. Gök bilimciler çeşitli teleskoplar kullanarak gökyüzünü gözlemlerler.
  II. Gök bilimciler daha önce kaydedilmiş verileri karşılaştırarak yeni bilgiler elde ederler.
  III. Bir gök cismi hangi gök bilimci tarafından keşfedilmişse bu cisme onun adı verilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)
  I. İlk teleskoplar merceklerden yapılmıştır.
  II. Uzay teleskopları dünyan atmosferi dışından görüntüler elde edebilmektedir.
  III. Aynalı ve mercekli teleskoplar optik teleskoplardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11) Radyo dalgası adı verilen görünmez ışınları algılayan teleskoplara ........................ teleskoplar denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) optik
  B) radyo
  C) kızılötesi
  D) mor
  Cevap: B
 • 12) Gök bilimcilerinin uzayı gözlemlediği binalara ............... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) rasathane
  B) uzayevi
  C) verihane
  D) meteroljihane
  Cevap: A
 • 13) Uzaydan gelen her çeşit cismi görüntüleyen araca .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) teleskop
  B) dürbün
  C) kızılötesi
  D) uydu
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi teleskop çeşitlerinden biri değildir?
  A) Aynalı teleskop
  B) Hem aynalı hem mercekli teleskop
  C) Mercekli teleskop
  D) Bluetootlu teleskop
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşiti değildir?
  A) Sarmal biçimli galaksi
  B) Doğrusal biçimli galaksi
  C) Oval biçimli galaksi
  D) Düzensiz biçimli galaksi
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder