...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Allah'a inanmayan
  II. O'nun gönderdiklerini inkar eden
  III. Dinin emir ve yasaklarına uymayan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kafir kişinin özellikleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi sorumlu bir bireyin yapacağı hareketlerden biri değildir?

  A) Namazlarını vaktinde kılmak
  B) Allah'a bolca şükretmek
  C) Kendi çıkarları için çalışmak
  D) Üstüne düşen görevi yerine getirmek.

  Cevap: C

 • 3) Peygamber efendimizin yaptığı söz ve davranışların toplamına ne denir?

  A) Sure
  B) Sünnet
  C) İhlas
  D) Tevekkül

  Cevap: B

 • 4) İslama inanmadıkları halde, müminlerin yanında inanıyormuş gibi yapan kişilere ne denir?

  A) Kafir
  B) Mümin
  C) Münafık
  D) Musrif

  Cevap: C

 • 5)
  I. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmiş
  II. Peygamberlerine inanmış
  III. Güzel ahlak sahibi olmuş
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mümin kişinin özellikleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 6) Karşılığında herhangi bir şey beklenmeden yapılan iyiliğe ne denir?

  A) Tevekkül
  B) İhsan
  C) İhlas
  D) İman

  Cevap: B

 • 7) Allah'ın sahip olduğu bütün özellikleri simgeleyen ve Allah'ın güzel isimleri olarak adlandırılan isimlerine ne denir?

  A) Esamü'l Hüsna
  B) Esmaü'l Tevhid
  C) Esmaü'l İsim
  D) Esmaü'l Güzel

  Cevap: A

 • 8) Allah (c.c.) gönderdiği peygamberlere doğaüstü özellikler vererek onların peygamberliklerini ispatlamıştır.
  Buna göre peygamberlerin gösterdiği doğaüstü özelliklere ne denir?

  A) Mucize
  B) Sünnet
  C) İman
  D) Sihir

  Cevap: A

 • 9) Allah'ın izni ile peygamberlerin insanlara karşı gösterdikleri doğa üstü olaylara ne denir?

  A) İhlas
  B) Tehvid
  C) Sünnet
  D) Mucize

  Cevap: D

 • 10) Anlam olarak yüce Allah'ın (c.c) mutlak iradesi anlamına gelen irade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cüzi irade
  B) Külli irade
  C) Küllüm irade
  D) İlahi irade

  Cevap: B

 • 11) Aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Huzurun kaynağıdır.
  B) Toplumu çekirdeğidir.
  C) Sosyal hayatın temelini oluşturur.
  D) Toplumun en sağlam yapısıdır.

  Cevap: D

 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) İmanın şartı altıdır.
  B) İmanın ön şartı Allah'a inanmaktır.
  C) İslamın şartı beştir.
  D) Zekat vermek imanın şartlarındandır.

  Cevap: D

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

  A) Hacca gitmek
  B) Zekat vermek
  C) Namaz kılmak
  D) Kurban kesmek

  Cevap: D

 • 14) İslam dini ................... bir dindir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yerel
  B) Bölgesel
  C) Evrensel
  D) Dönemsel

  Cevap: C

 • 15) Bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adalet
  B) Hak
  C) Kısas
  D) Mükellef

  Cevap: A
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.