Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bireyin gerçekleştirmiş olduğu her faaliyet nihayetinde kendisine dönecektir.
  B) Canlı ve cansız varlıklar sürekli karşılıklı etkileşim içerisindedir.
  C) Canlıların gerçekleştirdiği her faaliyet yalnızca kendisini etkilemektedir.
  D) Doğaya verilen her zarar aslında kendimize verilmiştir.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bireyin gerçekleştirmiş olduğu her faaliyet nihayetinde kendisine dönecektir.
  B) Plastikte diğer ürünler gibi doğayı etkilemektedir.
  C) Plastikten yapılmış ürünlerin hepsi uzun süreli kullanım için üretilmiştir.
  D) Plastiğin kolay işlenebilmesi ve renkli olması onun çeşitli alanlarda kullanımını yaygınlaştırmıştır.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi plastiğin döngü basamaklarından biri değildir?
  A) Ham madde olarak çıkartılması
  B) Atıkların yakılması
  C) Üretim
  D) Dönüştürme
  Cevap: B
 • 4)
  I. Kağıdın kullanıldığı süre boyunca çevreye etkisi vardır.
  II. Kağıdın geri dönüşüm yoluyla tekrar kazandırılması sonucu oduna olan ihtiyaç azalmıştır.
  III. Kağıt yaşam döngüsünde bireysel sorumluluklarımız vardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5)
  I. Her maddenin bir yaşam döngüsü vardır.
  II. Maddelerin yaşam döngüsü incelenerek bu maddelerin çevreye verdiği etkiler incelenir.
  III. Günlük yaşamda karşılaştığımız maddelerin yaşam döngüsü yoktur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 6)
  I. Canlılar da madde döngülerinin bir parçasıdır.
  II. İnsan faaliyetleri döngüsel değil doğrusal bir şekilde işler.
  III. İnsan faaliyetlerinin döngüsel olması doğal dengeyi bozar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7)
  I. Dünyada var olan madde döngüsü yaşamı kolaylaştırır.
  II. Madde kaybını önler.
  III. Doğada var olan tüm maddeler bu döngü içerisindedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri madde döngüsü için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8)
  I. Çeşitli ürünlerin karşılaştırılması ve çevreye olan etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuştur.
  II. Ülkemizde 1990'lı yıllarında sonunda çalışmaya başlamıştır.
  III. Birçok ülkede çevre politikası haline gelmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri YDA (yaşam döngüsü analizi) için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9) Bir ürünün ham maddeden elde edilmesinden başlayarak, üretim, dağıtım, tüketici tarafından ürünün kullanılması, ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların ayıklanmasına kadar geçen tüm sürece .......................................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Yaşam döngüsü analizi
  B) Ürün döngüsü analizi
  C) Geri dönüşüm analizi
  D) Madde analizi
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sonucu ortaya çıkan problemlerden biri değildir?
  A) İklim değişikliği
  B) Biyolojik çeşitliliğin artması
  C) Canlı türlerinin yok olması
  D) Buzulların erimesi
  Cevap: B
 • 11) İnsan faaliyetleri soncunda atmosferde CO2, CH4 gibi gazların çoğalması ve bunun sonucunda atmosfere gelen ışınların geri yansıtılmaması sonucu atmosfer sıcaklığının artması hangisi ile açıklanır?
  A) Küresel ısınma
  B) Küresel soğurma
  C) Kutupsal ısınma
  D) Kutupsal soğurma
  Cevap: A
 • 12) Atmosferde bulunarak yeryüzünün ısınmasına neden olan gazlara ne denir?
  A) Küre gazları
  B) Atmosfer gazları
  C) Sera gazlar
  D) Zehirli gazlar
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi sera gazlarının oluşmasında en çok paya sahiptir?
  A) Metan
  B) Karbon dioksit
  C) Su buharı
  D) Ozon
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Atmosfer tabakası birçok gazdan oluşmaktadır.
  B) Atmosferde yaklaşık olarak yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen ve yüzde 1 oranında diğer gazlardan bulunmaktadır.
  C) Dünyada bulunan bazı gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar.
  D) Sera gazlarının oluşumunda insan etkisi yoktur.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Su, karbon, oksijen, azot, kükürt gibi maddeler sürekli döngü içerisindedir.
  B) Karbon canlıların yapısında yer alan önemli maddelerden biridir.
  C) Atmosferde CO2 gazının artması havanın temizliğini gösterir.
  D) Madde döngüsü sayesinde su, toprak, mineral gibi faktörler canlılar arasında daima geçiş yapar.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder