...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizikokimya
  D) Polimer kimya
  E) Anorganik kimya
  Cevap: A
 • 2) Canlı organizmaların kimyasal yapısını inceleyen ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri ele alan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizikokimya
  D) Polimer kimya
  E) Anorganik kimya
  Cevap: B
 • 3) Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle etkileşimi sırasında enerji değişimini ele alan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizikokimya
  D) Polimer kimya
  E) Anorganik kimya
  Cevap: C
 • 4) Polimer kimya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Büyük molekülleri inceler
  B) Doğal ve yapay olabilir
  C) Protein ve karbonhidrat doğal polimerlerdir.
  D) Naylon, plastik, teflon gibi maddeler yapay polimerdir.
  E) Polimerlerin incelenmesi anorganik kimyanın alanındadır.
  Cevap: E
 • 5)
  I. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını inceler.
  II. Asit, baz, su, tuz gibi mineralleri inceler.
  III. İnorganik maddelerin doğada nasıl bulunduğunu ve hangi şartlarda bulunduğunu inceler.
  Anorganik kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 6)
  I. Yapısında karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını inceler.
  II. Petrol ve petrol ürünleri inceleme alanındadır.
  III. Bir kimya disiplindir.
  Organik kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 7)
  I. Sanayide kullanılan hammaddelerin imalatı ile ilgilenir.
  II. Yalnızca organik maddeleri inceler.
  III. Kimyanın alt disiplinlerinden biridir.
  Endüstriyel kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi anorganik kimya disiplinin incelediği mineraller arasında değildir?
  A) Asit
  B) Baz
  C) Protein
  D) Tuz
  E) Su
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yapay polimer değildir?
  A) Naylon
  B) Plastik
  C) Orlon
  D) Kauçuk
  E) Karbondihidrat
  Cevap: E
 • 10)
  * İlaç endüstrisi
  * Petrokima
  * Gübre endsütrisi
  * Boya endüstrisi
  * Arıtım
  * Tekstil endüstrisi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimya endüstrisi arasındadır?
  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
  Cevap: E
 • 11) Toprağın ihtiyacı olan elementleri içeren yapay gübrenin imalatı, toprağa verilmesi ve toprak analizi ile ilgili çalışmalar yapan kimya endüstrisi hangisidir?
  A) Petrokimya
  B) Arıtım
  C) Boya endüstrisi
  D) Gübre endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
  Cevap: D
 • 12) Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemini elen alan kimya endüstrisi hangisidir?
  A) Petrokimya
  B) Arıtım
  C) Boya endüstrisi
  D) Gübre endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
  Cevap: B
 • 13) Petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Petrokimya
  B) Arıtım
  C) Boya endüstrisi
  D) Gübre endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
  Cevap: A
 • 14)
  I. Eczacı
  II. Metalurji mühendisi
  III. Kimya mühendisi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kimya alanı ile ilgili meslekler arasındadır?
  A) I ve III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 15)
  I. Bileşiminde metal bulunan bileşikleri inceler.
  II. Metal bulunan madenlerden metal ve alaşım elde etmeyi amaçlar.
  III. Bu alanda çalışan kişilere Kimya mühendisi denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri metalurji alanı için doğrudur?
  A) I ve III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder