...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Magmatik kayaçlar
  II. Sedimenter kayaçlar
  III. Metamorfik kayaçlar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri kayaç türleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: E

 • 2)
  I. Fiziksel kayaçlar
  II. Derinlik kayaçlar
  III. Organik Kayaçlar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri tortul kayaçlar arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: C

 • 3) Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların kil, kum ve çakıl gibi şeklinde ortaya çıkan kayaç çeşidi hangisidir?

  A) Tortul
  B) Katılaşım
  C) Magmatik
  D) Başkalaşım
  E) Metamorfik

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tortul kayaçlara örnek değildir?

  A) Kireç taşı
  B) Alçı taşı
  C) Kum taşı
  D) Kaya tuzu
  E) Traverten

  Cevap: C

 • 5)
  I. Türkiye özellikle III. jeolojik zamanda yatay ve dikey yönde meydana gelen hareketlerden etkilenmiştir.
  II. III. jeolojik zamandan sonra ülkemizdeki dağ kuşakları, çöküntü alanları ve kırık hatlar oluşmuştur.
  III. Türkiye'nin üzerinde bulunduğu yer tabakası, magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: C

 • 6)
  I. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların kökeni magmadır.
  II. Magmanın soğumasıyla öncelikle magmatik kayaçlar oluşmaktadır.
  III. Magmatik kayaçların çözünmesi ile metamorfik kayaçlar oluşur.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaç türlerinden olan derinlik kayaçlarından biri değildir?

  A) Granit
  B) Siyenit
  C) Obsidyen
  D) Gabro
  E) Peridotit

  Cevap: C

 • 8)
  I. Anadolu genel itibari ile yükselmiştir.
  II. Karadeniz bölgesi çökmüştür.
  III. Akdeniz bölgesi sabit kalmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri epirojenik hareketler sonucu için doğduru?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaç türlerinden olan yüzey kayaçlarından biri değildir?

  A) Kalker
  B) Bazalt
  C) Tüf
  D) Andezit
  E) Sünger taşı

  Cevap: A

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi organik tortul kayaçlara örnek değildir?

  A) Taş kömürü
  B) Linyit
  C) Turba
  D) Mercan kalkeri
  E) Şist

  Cevap: E

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi metamorfik kayaçlara örnek değildir?

  A) Kuvarsit
  B) Gnays
  C) Mermer
  D) Kalker
  E) Şist

  Cevap: D

 • 12)
  I. Bir veya birden fazla mineralin birleşerek oluşturdukları yapıya kayaç denir.
  II. Kayaçları yer kabuğunu oluşturan ana unsurdur.
  III. Kayaçları inceleyen bilim dalı petrografidir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: D

 • 13)
  I. İç ve dış kuvvetler
  II. İklim
  III. Kayaçlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yeryüzünün şekillenmesinde etkili olmuştur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: C

 • 14)
  I. Başkalaşım ve magmatik kayaçlar tortul kayaçlarına göre daha dirençlidir.
  II. Kimyasal tortul kayaçlar suda çözünemezler.
  III. Kayaçların geçirimliliği yeryüzünü şekillendirmede etkilidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: D

 • 15)
  I. Yüzey kayaçlar
  II. Derinlik kayaçlar
  III. Kimyasal Kayaçlar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri katılaşım kayaçlar arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: A
 • Coğrafya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.