...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Trafik Güvenliği DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Taşıt yolu altından geçen ve yayalar için güvenli geçiş yeri olan yer hangisidir?

  A) Alt geçit
  B) Üst geçit
  C) Banket
  D) Kaldırım

  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi kaldırımda yürürken yapılmaması gereken davranışlar arasındadır?

  A) Yolun sağ tarafından yürünmesi
  B) Kaldırımda sakince yürünmesi
  C) Kaldırımda fazla yer işgal etmeden yürünmesi
  D) Kaldırımda koşarak yürünmesi

  Cevap: D

 • 3) Trafik levhaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Trafik levhalarını korumalıyız.
  B) Trafik levhalarının yerlerini değiştirebiliriz.
  C) Trafik levhaları hayati önem taşımaktadır.
  D) Trafik levhalarının üzerlerine yazı yazmamalıyız.

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş için doğru yer değildir?

  A) Okul geçidi
  B) Yaya geçidi
  C) Otoban
  D) Alt geçit

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi trafikte araç kullananlara verilen isimdir?

  A) Yaya
  B) Sürücü
  C) Görevli
  D) Yolcu

  Cevap: B

 • 6) Trafikte; yaya ve sürücüleri düzenini korumak ve sağlamak için kullanılan özel simgelere .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Trafik ışıkları
  B) Trafik levhaları
  C) Kavşaklar
  D) Üst geçitler

  Cevap: B

 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi trafikte doğru bir hareket değildir?

  A) Kaldırımda grup halinde yürünmemelidir.
  B) Trafikte diğer yaya ve kullanıcılara karşı hoşgörülü olunmalıdır.
  C) Banketlerde grup halinde yürünmelidir.
  D) Yayalar trafikte sağ banketten yürümelidir.

  Cevap: C

 • 8) Trafik içerisinde bir çok öge barındırmaktadır. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte en çok değer verilen öğedir?

  A) Işıklı cihazlar
  B) Araçlar
  C) Trafik levhaları
  D) İnsanlar

  Cevap: D

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya güvenli geçiş alanlarından biri değildir?

  A) Üst geçit
  B) Alt geçit
  C) Kavşak
  D) Yaya geçidi

  Cevap: C

 • 10)
  I. Yaya geçitleri veya okul geçitleri kullanılmalıdır.
  II. Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler tercih edilmelidir.
  III. Üst veya alt geçitler kullanılmalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri karşıdan karşıya geçerken kullanılabilecek güvenli yollar arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 11) Karşıdan karşıya geçmek isteyen Mert ışıklı cihazların olduğu yerde beklemektedir. Işıklı cihazın kendisine kırmızı yandığını gören Mert aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  A) Yeşil ışık yanana kadar olduğu yerde beklemelidir.
  B) Hiç beklemeden karşıya geçmelidir.
  C) Yeşil ışık yanana kadar karşıya geçmelidir.
  D) Kırmızı ışık sönene kadar karşıya geçmelidir.

  Cevap: A

 • 12) Normal şartlarda yayalar yaya kaldırımını kullanmaları gerekmektedir. Ancak yaya kaldırımının bulunmadığı bölgelerde yayalar ......................... kullanması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) Banket
  B) Araç yolu
  C) Üst geçit
  D) Okul geçidi

  Cevap: A

 • 13) Taşıt yolu üstünde kurulan ve yayalar için güvenli geçiş yeri olan yer hangisidir?

  A) Alt geçit
  B) Üst geçit
  C) Banket
  D) Kaldırım

  Cevap: B

 • 14) Trafiğin akışını ve düzenini sağlayan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zabıta
  B) Korucu
  C) Trafik polisi
  D) Bekçi

  Cevap: C

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi trafikte araç kullanmayan ve araçta bulunmayan insanlara verilen isimdir?

  A) Yolcu
  B) Şoför
  C) Sürücü
  D) Yaya

  Cevap: D
 • Trafik Güvenliği Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.