...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) İslamiyetten önce Kabe duvarlarına asılan şiirlere ...................... denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Muallakat-ı seb'a
  B) Seb'a Şiir
  C) Muallakat-ı şair
  C) Yedi şair
  E) Muallakat-ı yedi

  Cevap: A

 • 2)
  I. İslam öncesi Araplarda okuma yazma oranı çok düşüktü.
  II. Bir kabilenin şair ve hatibi o kabilenin kahramanı sayılırdı.
  III. Araplar İslam öncesinde yazıkları şiirleri Kabe duvarına asarlardı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 3)
  I. İslam öncesi Araplarda çöllerde konar-göçer olarak yaşayanlara bedevi denirdi.
  II. İslam öncesi Araplarda köy, kasaba ve şehirde yaşayanlara hadari denirdi.
  III. İslam öncesi Araplarda Mekke ve Medinede yaşayanlara aristokrat denirdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 4) Peygamber efendimizin hayatını, kişiliğini, tebliğ faaliyetlerini kısacası peygamber efendimizle ilgili her şeyi konu alan ilim dalı hangisidir?

  A) Siyer
  B) Tasavvuf
  C) Tefsir
  D) İslam hukuku
  E) Hadis belegati

  Cevap: A

 • 5)
  I. Bir müslüman doğru bir şekilde İslam'ı yaşayabilmesi için peygamber efendimizin hayatını öğrenmesi gerekmektedir.
  II. Peygamber efendimizin hayatı onun hem insani hemde peygamber yönünü kapsar.
  III. Peygamber efendimizin hayatı Kuranı anlamak ve onu yaşamak için bir rehberdir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 6)
  I. İman
  II. İbadet
  III. Ahlak
  Peygamber efendimizin hayatı yukarıda verilenlerden hangisini veya hangilerini kapsamaktadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 7)
  I. İslam öncesi Araplar putlara tapmaktaydı.
  II. Putlara tapanlar Allah'ı inkar ediyorlardı.
  III. Arap yarım adasının bir çok yerinde putlar bulunmaktaydı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: A

 • 8)
  I. Hanifler
  II. Yahudiler
  III. Hıristiyanlar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri risalet öncesi Arap yarım adasında bulunan inançlar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: A

 • 9)
  I. Hicaz bölgesi Mekke, Yesrib Taif ve bunları içerisinde toplayan bölgeye verilen isimdir.
  II. Hicaz bölgesi İslamiyetten sonra önemini kaybetmiştir.
  III. Hicaz bölgesi İslamiyetten önce cahiliye dönemini yaşamaktaydı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 10) Allah'ın zatında, sıfatlarında, mabud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etmesine ............... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tasavvuf
  B) Tefsir
  C) Tevhid
  D) Tenkit
  E) İman

  Cevap: C

 • 11)
  I. Araplar İslam'a geçinceye kadar siyasi birliği kuramamıştır.
  II. Risalet öncesi Araplar kabileler halinde yaşardı.
  III. Kabile fertlerinin kendi aralarındaki bağ çok zayıftı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri risalet öncesi Arap yarım adası için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: B

 • 12)
  I. İslam öncesi Arap yarım adasındaki kabileler arasında savaşlar çok yaygındı.
  II. Yılın dört ayı savaşmak için haram kabul edilmiş ve bu aylara eşhuru'l hurum denmiştir.
  III. Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar şavaşları adı verilmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 13) İslam öncesi dünya genelinde dini hayatla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Bizans Hıristiyanlık dinindeydi.
  B) İran tevhid inancından uzak bir hayat sürmekteydi.
  C) Hindistan Hinduzm etkisi altında idi.
  D) Türkler hıristiyanlık dini altındaydı.
  E) Mısır hıristiyanlık dini altındaydı.

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

  A) Muharrem
  B) Recep
  C) Ramazan
  D) Zilkade
  E) Zilhicce

  Cevap: C

 • 15)
  I. Dünyanın her yerini inkar ve zulüm kaplamıştı.
  II. Emniyet ve güven hissi kaybolmuştu.
  III. Hak ve hukuk gözetilmiyordu.
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri risalet öncesi dünyanın durumu için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III

  Cevap: E
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.