...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) İstiklal marşımız okunurken hangisine bakarız?

  A) Bayrağa
  B) Gökyüzüne
  C) Arkadaşımıza

  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarına uygun bir davranış değildir?

  A) Sınıf içerisinde çöpleri çöp kutusuna atma
  B) Sınıf içinde top oynama
  C) Sınıf içerisinde koşmama

  Cevap: B

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bağımsızlığını simgelemez?

  A) Bilgisayarlarımız
  B) Bayrağımız
  C) İstiklal marşımız

  Cevap: A

 • 4) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi doğru değildir?

  A) Yabancılarla konuşmak
  B) Bize yiyecek veren yabancılardan yiyecek almamak
  C) Okul çıkışı doğruca eve gitmek

  Cevap: A

 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi okul araçlarından biri değildir?

  A) Boya kalemleri
  B) Müzik defteri
  C) Ketıl

  Cevap: C

 • 6) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi tehlikeli değildir?

  A) Teneffüste top oynamak
  B) Derste öğretmenle konuşmak
  C) Okul camından aşağı sarkmak

  Cevap: C

 • 7) Aşağıda verilen araçlardan hangisi sınıfımızda bulunmaz?

  A) Akıllı tahta
  B) Atatürk portresi
  C) Voleybol filesi

  Cevap: C

 • 8)
  I. Yabancılarla konuşmamalıyız.
  II. Yabancıların verdiği yiyecek ve içecekleri almamalıyız.
  III. Yabancılarla oyun oynamamalıyız.
  Yukarıda verilenlerden davranışlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III

  Cevap: A

 • 9) İstiklal marşımızı hangi vaziyette okuruz?

  A) Rahat
  B) Serbest
  C) Hazır ol

  Cevap: C

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanı değildir?

  A) Öğretmen
  B) Müdür
  C) Doktor

  Cevap: C

 • 11) Okuldaki araç gereçler bozulduğunda hangisi tamir eder?

  A) Manav
  B) Kantinci
  C) Hizmetli

  Cevap: C

 • 12) Erdem lavabolara girdiğinde bir tane musluğun bozulduğunu görmüştür. 
  Buna göre Erdem ilk olarak aşağıdakilerden hangisine söylemelidir?

  A) Okul kantincisine
  B) Nöbetçi öğretmene
  C) Polise

  Cevap: B

 • 13)
  I. Matematik kitabı
  II. Tencere
  III. Kalem traş
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlış okul araç ve gereçleridir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III

  Cevap: C

 • 14) İstiklal marşımız okunurken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlış olur?

  A) Yanımızdaki arkadaşımızla konuşmak
  B) Bayrağa bakarak okumak
  C) Hazır ol vaziyette okumak

  Cevap: A

 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisini okulda yapmayız?

  A) Ev ödevlerini
  B) Okul törenlerini
  C) İstiklal marşının okunmasını

  Cevap: A

 • 16) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir davranıştır?

  A) Okul koridorlarında ve merdivenlerinde koşarak ilerleme
  B) Elleri yıkadıktan sonra musluğu açık bırakma
  C) Teneffüste arkadaşlarıyla oyun oynama

  Cevap: C

 • 17) Teneffüste bir sıkıntı ile karşılaşıldığında ilk olarak kime söylemeliyiz?

  A) Okul müdürüne
  B) Nöbetçi öğretmene
  C) Polise

  Cevap: B

 • 18)
  I. Tahta
  II. Dolap
  III. Sıra
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sınıfımızda bulunur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III

  Cevap: A

 • 19)
  I. Hizmetli
  II. Müdür
  III. Öğretmen
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlış okul çalışanıdır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III

  Cevap: A

 • 20)
  I. Merdivenlerden koşarak inmek.
  II. Çöpümüzü yerlere atmak
  III. Öğretmenimize saygılı olmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlış davranıştır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III

  Cevap: B
 • Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.