...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır?
  A. Kuranın fazileti
  B. Kuranın faydası
  C. Allahın emri
  D. Kuranı öğrenmenin önemi
  Cevap: D

 • 2) Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuran-ı Kerim’de Allah kelamıdır.
  B) Kuran-ı Kerim’in parça parça indirilmiştir.
  C) Kuran-ı Kerim’in mucizevi bir kitaptır.
  D)Kuran-ı Kerim’den sadece Araplar sorumludur.
  Cevap: D

 • 3) Kur’an-ı Kerim peygamberimize hangi yılda ve hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?
  A) 610 – Ramazan
  B) 571 - Ramazan
  C) 632 – Muharrem
  D) 610 – Muharrem
  Cevap: A

 • 4) Kur’an ayetlerini düşünerek ağır ağır okumaya ne denir?
  a)Tecvit
  b) Tedvir
  c) Tertil
  d)Tilavet
  Cevap: D

 • 5) يَعْلَمُونَ İfadesinde hangi med vardır?
  A) Meddi Arız
  B) Meddi Lazım
  C) Meddi Lin
  D) Meddi Tabii
  Cevap:

 • 6) “Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa ……………olur. ” boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  a- Meddi Munfasıl
  b- Meddi Muttasıl
  c- Meddi Tabi
  d- Meddi Lazım
  Cevap:

 • 7) Durulduğunda ve geçildiğine var olan sükûna ne ad verilir?
  A)Cezim
  B) Med
  C) Sükun-u Arız
  D) Sükun-u Lazım
  Cevap:

 • 8) Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
  A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
  B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
  C) و ى dir. Bu harflerin kendileri uzatılır.
  D) خ ق غ dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
  Cevap:

 • 9) Yıldızlara, aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen; Ulu’l-Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan, elçi hangisidir?
  A) Hz. İsmail   
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Davud        
  D) Hz. Musa
  Cevap: B

 • 10) Kur’an harflerini mahreçlerine ve kurallarına uygun şekilde okumak konusuyla ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tefsir,
  B) Meal,
  C) İlmihal,
  D)Tecvit
  Cevap:
 • Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.