...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına ............................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Mitoz üreme
  B) Mayoz üreme
  C) Eşeyli üreme
  D) Eşeysiz üreme
  E) Döllenme ile üreme
  Cevap: D
 • 2) Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Mutasyon gerçekleşmediği sürece kalıtsal çeşitlilik devam eder.
  B) Yeni canlılar birbirinin aynısıdır.
  C) Eşeysiz üremenin temelini mitoz bölünme oluşturur.
  D) Eşeysiz üremede tek bir ana canlının olması yeterlidir.
  E) Eşeysiz üremede canlıların çoğalma hızı yüksektir.
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşiti değildir?
  A) Tomurcuklanma
  B) Rejenerasyon
  C) Miyoz
  D) Vejetatif
  E) Sporla üreme
  Cevap: C
 • 4)
  I. Prokaryot canlılar ile ökaryotik tek hücrelilerde görülür.
  II. En hızlı üreme tipidir.
  III. Birey sayısı geometrik dizi şeklind artar.
  Bölünerek üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 5)
  I. Bira mayasında, hidra ve mercan gibi canlılarda görülür.
  II. Ana bireyin vücudunda mitozla oluşan çıkıntının gelişmesi ile oluşur.
  III. Birey sayısı geometrik dizi şeklind artar.
  Tomurcuklanma ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 6)
  I. n kromozomludur.
  II. Kara yosunu, eğrelti otu ve pazmodyum gibi canlılarda görülür.
  III. Su ve rüzgar gibi etkenlerle pasif olarak taşınır.
  Sporla üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 7)
  I. Canlının kopan kısmının tamamlayarak yeni canlı oluşmasıdır.
  II. Bazı canlılarda doku düzeyinde, bazı canlılarda ise organ düzeyinde gerçekleşir.
  III. Doku ve organ düzeyli rejenerasyonlar üreme olarak adlandırılır.
  Rejenerasyon ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: A
 • 8)
  I. Canlının kopan kısmının tamamlayarak yeni canlı oluşmasıdır.
  II. Eşeyli üreyebilen canlılarda da görülebilir.
  III. Canlılarda iki çeşit partenogenez görülür.
  Partenogez ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 9)
  I. Yüksek yapılı bitkilerde görülür.
  II. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkiler oluşmasına denir.
  III. Ana bitkiden ayrılan doku parçasının gelişmesi ile oluşur.
  Vefetatif üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi vejatatif üreme şekli değildir?
  A) Yumruyla üreme
  B) Soğanla üreme
  C) Çelikle üreme
  D) Partenogez ile üreme
  E) Aşılamayla üreme
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde soğanla üreme gözükmez?
  A) Kara yosunu
  B) Soğan
  C) Sarımsak
  D) Neris
  E) Lale
  Cevap: A
 • 12) Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından alınan bitki parçalarına ne ad verilir?
  A) Soğan
  B) Rizom
  C) Çelik
  D) Göz
  E) Aşı
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyona örnek olarak gösterilemez?
  A) İnsan kırılan kemiğinin onarılması
  B) Dilin hücrelerinin yenilenmesi.
  C) Kertenkele kuyruğunun yenilenmesi
  D) Semender bacağının yenilenmesi
  E) Kanın pıhtılaşması
  Cevap: E
 • 14) Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine ne denir?
  A) Spor
  B) Partenogenez
  C) Vefatatif
  D) Yumru
  E) Stolon
  Cevap: A
 • 15) Bölünerek bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ökaryotik tek hücreliler farklı yönlerde bölünebilirler.
  B) Prokaryotlarda mitoz esasına dayanır.
  C) Ata canlı ikiye bölünerek ürer.
  D) Ökaryot tek hücrelilerde çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
  E) Bakterilerde DNA kendinieşler ve eşlenme tamamlandıktan sonra DNA birbirinden ayrılı.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder