Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Güneş sistemine en yakın 6. gezegendir.
  B) Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır.
  C) Sert kaya yüzeyine sahiptir.
  D) Karasal bir gezegendir.
  E) Güneş sisteminin 5. büyük gezegenidir.
  Cevap: A
 • 2)
  I. Kutuplardan basık ekvatordan şişkindir.
  II. Dünyanın şekline geoit adı verilir.
  III. Elips şeklindedir.
  Dünyanın şekli ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 3)
  I. Güneş ışınlarının düşme açısı azalır.
  II. Parallelerin çevre uzunlukları uzanır.
  III. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı azalır.
  Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gerçekleşir?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 4)
  I. Bir kutuptan diğer kutba geçtiği düşünülen hayali çizgiye eksen adı verilir.
  II. Dünya kendi ekseni etrafındaki tam dönüşümü 24 saatte tamamlar.
  III. Dünya ekseni etrafında doğudan batıya doğru dönmektedir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 5)
  I. Dünyanın ekseni etrafında dönüş hızı her yerde aynı değildir.
  II. Dünyanın kendi etrafında yaptığı dönüş hızına çizgisel hız denir.
  III. Kutupların uç noktalarında dönüş hızı sıfırdır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi dünyanı kendi ekseni etrafında dönüşünün sonuçlarından biri değildir?
  A) Doğu ve batı yönleri oluşur.
  B) Yerel saat farkları oluşur.
  C) Meltem rüzgarları oluşur.
  D) Mevsimler oluşur
  E) Cisimlerin gölge boyları günün saatine göre değişir.
  Cevap: D
 • 7)
  I. Dünyanın güneşin etrafını dönerken izlediği rotaya yörünge adı verilir.
  II. Bu yörüngenin oluşturduğu düzleme yörünge düzlemi denir.
  III. Dünya güneş etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 8)
  I. Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı her zaman aynı değildir.
  II. Dünya güneşten uzaklaştığında dönüş hızı artar.
  III. Dünyanın güneş etrafında en hızlı döndüğü tarih 3 Ocak'tır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 9)
  I. Aydınlanma çizgisi, kutup daireleri ve kutup noktaları arasında yer değiştirir.
  II. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.
  III. Matematik iklim kuşakları oluşur.
  Yukarıda verilen hangisi veya hangileri eksen eğikliğinin sonuçları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart tarihinde görülmez?
  A) Güneş ışınları öğle vakti Ekvator üzerine dik açı ile düşer.
  B) Kuzey yarım kürede ilk bahar, Güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlar.
  C) Kuzeyde gölge yönler kuzeyi yönelir.
  D) Kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek gecenin başlangıcıdır.
  E) Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.
  Cevap: E
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi 23 Eylül tarihi için doğru değildir?
  A) Güney yarım kürede son baharın başladığı gündür.
  B) Ekvatorun güneyinde gölge yönleri güneyi gösterir.
  C) Aynı meridyen yayı üzerinde tüm noktalar aynı anda doğar ve aynı anda batar.
  D) Güney kutup notasında 6 ay sürecek olan gündüz başlar.
  E) Ekinoks yaşanır.
  Cevap: A
 • 12)
  * Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile düşer.
  * Öğle vakti tam 12.00'de Oğlak dönencesi üzerinde gölge oluşmaz.
  * Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi tarihte gerçekleşir?
  A) 21 Mart
  B) 21 Haziran
  C) 21 Aralık
  D) 23 Eylül
  E) 23 Aralık
  Cevap: C
 • 13)
  * Güneş ışınları Yengeç dönencesine dik açı ile düşer.
  * Öğle vakti tam 12.00'de Yengeç dönencesi üzerinde gölge oluşmaz.
  * Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi tarihte gerçekleşir?
  A) 21 Mart
  B) 21 Haziran
  C) 21 Aralık
  D) 23 Eylül
  E) 23 Aralık
  Cevap: B
 • 14)
  * Ekinoks yaşanır.
  * Güney kutup noktasında 6 as sürecek gündüz başlar.
  * Güney yarım kürede ilk bahar başlar.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi tarihte gerçekleşir?
  A) 21 Mart
  B) 21 Haziran
  C) 21 Aralık
  D) 23 Eylül
  E) 23 Aralık
  Cevap: D
 • 15)
  I. Güneş ışınlarının dünya üzerinde bir noktaya düşme açısı yıl içerisinde değişir.
  II. Bu durum eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki hareketine bağlıdır.
  III. Güneş ışınlarının yıl içerisinde farklı açılarla düşmesi sonucu yıl içerisinde sıcaklık değişimleri ve mevsimler yaşanmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder
 • ersoy
 • 2020-11-17

çok guzel