Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir?
  A)Sindirimi kolaylaştırır.
  B) Kemiklerimize dayanıklılık sağlar.
  C) Kemiklerin hareketini sağlar.
  D) Büyümemize yardımcı olur.
  Cevap: C
 • 2) İskeletimizi oluşturan kemikler ................... yardımıyla birbirlerine bağlanır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Eklem
  B) Et
  C) Yağ
  D) Kıkırdak
  Cevap: A
 • 3) Eklemler ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Kemiklerimizi birbirine bağlamaya yardımcı olur
  B) Hareket kolaylığı sağlar
  C) Kafamızı hareket ettirmemizi sağlar
  D) Oturma hareketinde bir etkisi yoktur.
  Cevap: D
 • 4) Kaslarla ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Vücudumuzun hareket etmesini sağlar
  B) Çift halinde çalışır
  C) Bazıları aynı yönde bazıları zıt yönde çalışır
  D) Kısalıp uzanma gibi özllikleri yoktur
  Cevap: D
 • 5) Kol ve bacağımızda ki kaslar ...................... örnektir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Parelel yönlü
  B) Zıt yönlü
  C) Çapraz yönlü
  D) Aynı yönlü
  Cevap: B
 • 6) Önceki dönemlerde yaşamış ve ölmüş olan ve günümüzde yer yüzüne çıkarılan kalıntılarına ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Fosil
  B) Yakıt
  C) Petrol
  D) Doğal gaz
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünya kendi etrafında dönerek bir günü 24 saatte tamamlar.
  B) Dünyanın güneşin etrafında dönerek bir yılı 365 gün 6 saatte tamamlar.
  C) Dünya ayın etrafında dönerek bir mevsimi 3 ayda tamamlar.
  D) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüzü tamamlar.
  Cevap: C
 • 8) Bir günün tamamlanması için dünyanın kendi etrafında tam bir tur atması gerekmektedir.
  Buna göre dünya hangi hareketi yaparak kendi etrafında bir tur tamamlar?
  A) Hızlanma
  B) Dönme
  C) Yavaşlama
  D) Sallanma
  Cevap: B
 • 9) Dünya kendi etrafında dönerken güneş alan kısımlar ................. zamanını yaşar?
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Akşam
  B) Gece
  C) Gündüz
  D) İlk bahar
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi hayvansal besin değildir?
  A) Yoğurt
  B) Kırmızı et
  C) Kara lahana
  D) Beyaz et
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyamızda dört mevsim yaşanır.
  B) Dünya üzerindeki her ülke dört mevsimi yaşar.
  C) Mevsimler dünyanın güneş etrafında dönmesi ile oluşur.
  D) Dört genel mevsimler arasında ara mevsimlerde bulunmaktadır.
  Cevap: B
 • 12) Ekonomik olarak değerli olan kayaçlara ne ad verilir?
  A) Mineral
  B) Maden
  C) Fosil
  D) Kalker
  Cevap: B
 • 13)
  I. Rüzgar
  II. Sıcaklık
  III. Yağmur
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kayaçları parçalayan fiziksel etkenler arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14)
  I. Büyüme
  II. Solunum
  III. Sindirim
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri canlılar tarafından yerine getirilirken enerjiye ihtiyaç duyar?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilen madenlerden hangisi ülkemizde diğerlerine göre daha az miktarda bulunur?
  A) Bor
  B) Taş kömürü
  C) Petrol
  D) Demir
  Cevap: C
 • 16) Aşağıda verilen madenlerden hangisi ülkemizde diğer ülkelere oranla çok fazla bulunur?
  A) Linyit
  B) Doğal gaz
  C) Bor
  D) Petrol
  Cevap: C
 • 17) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre en büyüktür?
  A) Kum
  B) Kayaç
  C) Taş
  D) Çakıl
  Cevap: B
 • 18)
  I. Sallanma
  II. Dolanma
  III. Dönme
  Yukarıda verilenlerden hangisi dünyamızın kendi etrafında ve güneş etrafında yaptığı hareketler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 19)
  I. Bakır
  II. Çam ağacı
  III. Linyit
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri madendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 20)
  I. Dünya ayın etrafında dönmez.
  II. Dünya kendi etrafında döner.
  III. Güneş kendi etrafında döner.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder