Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kimya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Şaplarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İletkenliği diğer bileşiklere göre daha fazladır.
  B) İyon sayısı arttıkça iletkenliği düşer.
  C) Kristalleri düzgün sekiz yüzlü biçimindedir.
  D) +1 ve +3 değerli iki metalin çifte sülfatlarının 12 molekül kristal suyu olarak kristalleşmiş biçimdedir.
  E) Alüminyum süftatın diğer ismidir.
  Cevap: B
 • 2)
  I. Antoine Lavoiser: Kütlenin Korunumu Kanunu
  II. Joseph Proust: Sabit Oranlar Kanunu
  III. John Dalton: Katlı Oranlar Kanunu
  Yukarıda verilen bilim adamı ve kimya kanunu eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3)
  I. Kimyasal tepkimelerde madde yoktan var olamaz.
  II. Kimyasal tepkimelerde madde vardan yok olamaz.
  III. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kütlenin korunumu kanunu için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 4)
  I. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri her zaman sabit kalır.
  II. Bir bileşikteki elementlerin arasındaki sabit oranı bulabilmek için bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri verilmelidir.
  III. Bileşiğin formülü ve element kütleleri bilinirse bileşikteki elementlerin kütlece oranları bulunabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sabit oranlar kanunu için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 5)
  I. İki element birden fazla bileşik oluşturabilir.
  II. Oluşan bu bileşiklerde elementlerden birinin miktarı eşit iken diğerinin miktarı arasında sayısal oran vardır.
  III. Bileşikler aynı iki elementten oluşmalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri katlı oranlar kanunu için doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 6)
  I. Aynı tür atomlardan oluşan bileşik çiftler
  II. Basit formülleri farklı olan bileşik çiftler.
  III. Bileşik çiftleri ikiden fazla element içermeyen çiftler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinde katlı oranlar kanunu için aranır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) 1 mol 6,02x1023  sayısına denk gelmektedir.
  B) Mol sayesinde sayılamayacak büyüklükteki kavramlar sayılabilir hale gelmiştir.
  C) Dalton bu konuda bir çok araştırma yapmıştır.
  D) Mol kavramı için tarihsel süreçte bir çok araştırma yapılmıştır.
  E) Mol kavramına en çok destekte bulunan bilim insanı Demokris'tir.
  Cevap: E
 • 8)
  I. 1 mol Karbon:150 gram
  II. 1 mol Altın: 197 gram
  III. 1 mol H2O: 18 gram
  Yukarıda verilen atom türü ve mol ağırlığı eşleştirmelerinden hangisi ve hangileri doğru değildir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I ve III
  Cevap: A
 • 9) Bir elementin 1 tane atomunun gram cinsinden kütlesine ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Atomik kütle birimi
  B) Gerçek atom kütlesi
  C) Gerçek molekül kütlesi
  D) Bileşik molekül kütlesi
  E) Gerçek bileşik kütlesi
  Cevap: B
 • 10) bir tane karbon-12 atomunun kütlesinin on ikide birine 1 ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) atomik kütle birimi
  B) gerçek atom kütlesi
  C) gerçek molekül kütlesi
  D) bileşik molekül kütlesi
  E) gerçek bileşik kütlesi
  Cevap: A
 • 11) Aşağıda verilen atom ve atomik kütle birimi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) 1 tane H atomu : 1 akb
  B) 1 tane Cu atomu : 64 akb
  C) 1 tane CO molekülü : 28 akb
  D) 1 tane C atomu : 98 akb
  E) 1 tane O atomu : 16 akb
  Cevap: D
 • 12)
  I. 1 mol element atomunun gram cinsinden kütlesine o elementin mol kütlesi denir.
  II. Periyodik tabloda element sembollerinin sol üst köşesinde verilen atom kütleleri o atomların 1 molünün gram cinsinden kütlesini verir.
  III. Atomun sol üst köşesinde verilen numara ayrıca atomun bağıl atom kütlesini verir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 13)
  I. Mol sayısı - n
  II. Mol kütlesi - MA
  III. Avagadro sayısı - NA
  Yukarıda verilen nicelik ve sembolü eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 14) Azot atomunun bağıl atom kütlesi 14'tür. Buna göre 5 mol azot atomu kaç gramdır?
  A) 2,03
  B) 45
  C) 13,41
  D) 0,7
  E) 70
  Cevap: E
 • 15) Aşağıda verilen nicelik ve birim eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) kütle -- gram
  B) mol kütlesi -- gram / mol
  C) tanecik sayısı -- mol
  D) hacim -- litre
  E) molar hacim -- litre / mol
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder