...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 1, 9 , 0 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en küçük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?

  A) 901
  B) 109
  C) 190

  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisinde sırlamada yanlışlık yapılmıştır?

  A) 321 < 430 < 455 < 500
  B) 657 < 590 < 700 < 900
  C) 301 < 780 < 980 < 998

  Cevap: B

 • 3) 367 < ............ < 376 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) 370
  B) 362
  C) 387

  Cevap: A

 • 4) 804 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Sayının okunuşu "sekiz yüz dört" tür.
  B) 8 rakamının basamak değeri seksendir.
  C) 4 sayısı birler basamağındadır.

  Cevap: B

 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisinde sırlamada doğru olarak yapılmıştır?

  A) 166 < 238 < 876 < 901
  B) 548 < 498 < 169 < 800
  C) 451 < 388 < 781 < 560

  Cevap: A

 • 6) 879 sayısında sayı değeri en küçük olan sayının basamak değeri hangisidir?

  A) Sekiz yüz
  B) Yetmiş
  C) Dokuz

  Cevap: B

 • 7) "Dokuz yüz on iki" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 912
  B) 921
  C) 291

  Cevap: A

 • 8) "1 yüzlük 9 onluk 7 birlik"  çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 179
  B) 197
  C) 971

  Cevap: B

 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Romen rakamları sadece saatlerde kullanılır.
  B) Üç basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur.
  C) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı 102'dir.

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen roman rakamlarından hangisi diğerlerine göre en küçüktür?

  A) XVI
  B) XX
  C) XIV

  Cevap: C

 • 11) 452 < ............ < 497 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

  A) 461
  B) 439
  C) 487

  Cevap: B

 • 12) 4,6,3 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en büyük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?

  A) 364
  B) 463
  C) 643

  Cevap: C

 • 13) "Yüz yetmiş altı" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 716
  B) 617
  C) 176

  Cevap: C

 • 14) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çözümlemesi yanlıştır?

  A) 361: 3 yüzlük 6 onluk 1 birlik
  B) 672: 7 yüzlük 6 onluk 2 birlik
  C) 834: 8 yüzlük 3 onluk 4 birlik

  Cevap: B

 • 15) "5 yüzlük 4 onluk 8 birlik"  çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 548
  B) 584
  C) 854

  Cevap: A

 • 16) Aşağıda verilen roman rakamlarından hangisi diğerlerine göre en büyüktür?

  A) XXI
  B) XX
  C) XIX

  Cevap: A

 • 17) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çözümlemesi doğrudur?

  A) 606: 6 yüzlük 6 onluk
  B) 804: 8 yüzlük 4 onluk 
  C) 590: 5 yüzlük 9 onluk

  Cevap: C

 • 18) Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır?

  A) 108
  B) 274
  C) 651

  Cevap: C

 • 19) 43 - 51 - 59 - 67 - 75 verilen örüntü kuralı hangisidir?

  A) Altışar azalmaktadır.
  B) Yedişer artmaktadır.
  C) Sekizer artmaktadır.

  Cevap: C

 • 20) Aşağıda verilen sayılardan hangisi çifttir?

  A) 987
  B) 798
  C) 451

  Cevap: B
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.