...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Romen rakamları sadece saatlerde kullanılır.
  B) Üç basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur.
  C) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı 102'dir.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çözümlemesi yanlıştır?
  A) 361: 3 yüzlük 6 onluk 1 birlik
  B) 672: 7 yüzlük 6 onluk 2 birlik
  C) 834: 8 yüzlük 3 onluk 4 birlik
  Cevap: B
 • 3) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çözümlemesi doğrudur?
  A) 606: 6 yüzlük 6 onluk
  B) 804: 8 yüzlük 4 onluk 
  C) 590: 5 yüzlük 9 onluk
  Cevap: C
 • 4) "5 yüzlük 4 onluk 8 birlik"  çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 548
  B) 584
  C) 854
  Cevap: A
 • 5) "1 yüzlük 9 onluk 7 birlik"  çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 179
  B) 197
  C) 971
  Cevap: B
 • 6) "Dokuz yüz on iki" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 912
  B) 921
  C) 291
  Cevap: A
 • 7) "Yüz yetmiş altı" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 716
  B) 617
  C) 176
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisinde sırlamada yanlışlık yapılmıştır?
  A) 321 < 430 < 455 < 500
  B) 657 < 590 < 700 < 900
  C) 301 < 780 < 980 < 998
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisinde sırlamada doğru olarak yapılmıştır?
  A) 166 < 238 < 876 < 901
  B) 548 < 498 < 169 < 800
  C) 451 < 388 < 781 < 560
  Cevap: A
 • 10) 879 sayısında sayı değeri en küçük olan sayının basamak değeri hangisidir?
  A) Sekiz yüz
  B) Yetmiş
  C) Dokuz
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen roman rakamlarından hangisi diğerlerine göre en küçüktür?
  A) XVI
  B) XX
  C) XIV
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilen roman rakamlarından hangisi diğerlerine göre en büyüktür?
  A) XXI
  B) XX
  C) XIX
  Cevap: A
 • 13) 452 < ............ < 497 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) 461
  B) 439
  C) 487
  Cevap: B
 • 14) 367 < ............ < 376 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) 370
  B) 362
  C) 387
  Cevap: A
 • 15) 43 - 51 - 59 - 67 - 75 verilen örüntü kuralı hangisidir?
  A) Altışar azalmaktadır.
  B) Yedişer artmaktadır.
  C) Sekizer artmaktadır.
  Cevap: C
 • 16) 804 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sayının okunuşu "sekiz yüz dört" tür.
  B) 8 rakamının basamak değeri seksendir.
  C) 4 sayısı birler basamağındadır.
  Cevap: B
 • 17) 4,6,3 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en büyük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?
  A) 364
  B) 463
  C) 643
  Cevap: C
 • 18) 1, 9 , 0 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en küçük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?
  A) 901
  B) 109
  C) 190
  Cevap: B
 • 19) Aşağıda verilen sayılardan hangisi çifttir?
  A) 987
  B) 798
  C) 451
  Cevap: B
 • 20) Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır?
  A) 108
  B) 274
  C) 651
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder