Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kur’an-ı Kerim 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Kur'an Oku emriyle başlar.
  II. Kur'an'ın hitap ettiği dil akıcı ve etkileyicidir.
  III. Kur'an'ın ilk ayetleri edebi yönüyle güçlüydü.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 2)
  I. Genelde kısa ve etkili anlamlar içerir.
  II. Yemin ile başlayan vurgulu ifadeler bulunur.
  III. Genellikle Ey inanlar hitabı ile başlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mekke dönemi ayetleri için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 3)
  I. Ceza hukukuna dair ayet ve sureler bulunur.
  II. Aile ve toplumu ilgilendiren meseleleri ele alır.
  III. Genellikle Ey insanlar hitabı ile başlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine dönemi ayetleri için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 4)
  I. Cihad etmeye değinen sureler vardır.
  II. Ölüm ve sonraki hayattan bahseder.
  III. Secde ayeti bulunan surelerdir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine dönemi ayetleri için yanlıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 5) Mekke dönemi ayetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değilidir?
  A) Kella lafzı bulunur.
  B) İnanç, tevhid ve ahlak konularına yer verilmiştir.
  C) Ahiretteki ceza ve mükafat gibi temel inanç konularına yer verir.
  D) İlk mesajları kısadır.
  E) Oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümleri konu edinir.
  Cevap: E
 • 6)
  I. Bakara suresi Medine döneminde indirilmiştir.
  II. Bakara suresi Amener Rasulü ayeti ile son bulur.
  II. Bakara suresi namaz, oruç, hac gibi ibadetlere değinir.
  Bakara suresi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 7)
  I. Kuran'a göre kadın veya erkek olsun insan onurlu bir varlıktır.
  II. Kulluk bilinci dışında Allah katında hiç kimsenin bir diğerine üstünlüğü yoktur.
  II. İnsan iyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyeti bulunan iradeli bir canlıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 8) Allah'a, Rasülü'ne ve onun bildirdiklerine inanan kimselere ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
  Cevap: D
 • 9)
  * Gerçeği örten, Allah'a inanmayan.
  * Peygamber efendimizin getirdiklerine inanmayan.
  * Ebedi ahirette cehenneme gidecekler.

  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
  Cevap: A
 • 10)
  * İki yüzlü davranan.
  * Riya ve gösteriş sahibi kimseler.
  * Cehennem ateşinin en alt tabakasında bulunacaklar.

  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
  Cevap: B
 • 11)
  * Şirk koşan
  * Allah ile birlikte başka putlara tapan kişiler.
  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın oluşturmayı hedeflediği ideal insan tipi değildir?
  A) Allah korkusuna sahip insan.
  B) Sadece Allah'a kulluk eder.
  C) Allah'a güvenip dayanır.
  D) Alçak gönüllü ve sabırlıdır.
  E) Riyakardır.
  Cevap: E
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın eleştirdiği olumsuz tipler arasında değildir?
  A) Allah'ın emrini takip edip, hak yoldan sapan fasıklar.
  B) İnsanları aldatanlar.
  C) Cimriler, dünya malına aşırı düşkün olanlar.
  D) Alçak gönüllü olanlar.
  E) Yalan söyleyip sözünde durmayanlar.
  Cevap: D
 • 14) Furkan Suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ayet sayısı 77'dir.
  B) Kuran'da 25. suredir.
  C) Medine zamanında indirilmiştir.
  D) İniş sırasına göre kırk ikinci suredir.
  E) Yasin suresinden sonra Fatır suresinden öncedir.
  Cevap: C
 • 15)
  I. Allah'ı tanıtarak başlar.
  II. Bize ona şükretmeyi öğütler.
  III. Mü'minlerin özellilerini ve onlara ait dua örnekleri sunar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Furkan suresi için doğrudur?  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
10. Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-10-26
10.sınıf kuranı kerim 1.dönem 1.yazılı soruları, mekke ve medine dönemi ayetlerin özellikleri, furkan suresi, kurana göre ideal insan [3]