...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. İyi ile kötüyü birbirinden ayırır.
  II. Düşünür ve araştırma yapar.
  III. Hayatı kolaylaştırmak için çalışır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri akıl sahibi olanların yapacakları arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: C

 • 2) Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesi anlamına gelen kavram hangisidir?

  A) Kaza
  B) Kader
  C) Tevhid
  D) Tevekkül

  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur.
  B) Evrende yaratılan her şey planlı ve ölçülüdür.
  C) Evrende yaratılan her şey sonsuza kadar sürecektir.
  D) Allah her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yaratmıştır.

  Cevap: C

 • 4) Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var ya da yok etmesine ............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kaza
  B) İlim
  C) Kudret
  D) İrade

  Cevap: C

 • 5) Allah'ın gerek duyular alemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesine ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kaza
  B) İlim
  C) Kudret
  D) İrade

  Cevap: B

 • 6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
  B) İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
  C) İnsanlar eylemlerinden sorumsuzdur.
  D) İnsan özgür bir varlıktır.

  Cevap: C

 • 7) Allah'ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapması anlamına gelen kavram hangisidir?

  A) Kaza
  B) İlim
  C) Kudret
  D) İrade

  Cevap: D

 • 8) “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangi yasa ile ilgilidir?

  A) Toplumsal yasa
  B) Fiziksel yasa
  C) Biyolojik yasa
  D) Kimyasal yasa

  Cevap: B

 • 9)
  I. Allah'ın ilminin sonsuz olduğuna
  II. Allah'ın her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğuna
  III. Allah'ın bütün varlıklardan üstün olduğuna 
  Kaza ve kadere iman eden bir mümin yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine de iman etmiştir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II

  Cevap: C

 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel yasalarla alakalı değildir?

  A) Enerjinin oluşumu
  B) Yağmurun yağması
  C) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
  D) Canlıların doğması ve gelişmesi

  Cevap: D

 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi biyolojik yasalarla alakalı değildir?

  A) İnsanların solunum sistemi 
  B) Canlıların üremesi
  C) Toplumlar içerisindeki dostluklar
  D) Bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevleri

  Cevap: C

 • 12) “Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangi yasa ile ilgilidir?

  A) Toplumsal yasa
  B) Fiziksel yasa
  C) Biyolojik yasa
  D) Kimyasal yasa

  Cevap: C

 • 13)  “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…”
  Yukarıda verilen ayet hangi yasa ile ilgilidir?

  A) Toplumsal yasa
  B) Fiziksel yasa
  C) Biyolojik yasa
  D) Kimyasal yasa

  Cevap: A

 • 14) Ezelden bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması olarak belirlenen kavram hangisidir?

  A) Kaza
  B) Kader
  C) Tevhid
  D) Tevekkül

  Cevap: A

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi evrendeki yasalardan biri değildir?

  A) Fiziksel yasalar
  B) Biyolojik yasalar
  C) Toplumsal yasalar
  D) Kimyasal yasalar

  Cevap: D
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.