...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 8 onluk ve 1 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 80
  B) 81
  C) 18

  Cevap: B

 • 2) 49 sayısında koyu olarak işaretlenmiş sayı hangi basamaktadır?

  A) Birler
  B) Onlar
  C) Yüzler

  Cevap: A

 • 3) 87 sayısındaki 8'in basamak değeri hangisidir?

  A) Sekiz
  B) Seksen
  C) Sekizyüz

  Cevap: B

 • 4) 5 birlik ve 1 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 51
  B) 15
  C) 11

  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir?

  A) 15
  B) 19
  C) 28

  Cevap: C

 • 6) 43 tane kalem hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) 4 tam düzine ve bir yarım deste kalem eder.
  B) 5 deste ve bir yarım düzine eder.
  C) 4 tam düzine ve bir yarım düzine kalem eder.
  Cevap: C

 • 7) 73 sayısındaki 3'ün basamak değeri hangisidir?

  A) Yetmiş
  B) Otuz
  C) Üç

  Cevap: C

 • 8) 56 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) Beş onluk altı birlikten oluşur.
  B) Altı onluk beş birlikten oluşur.
  C) Bir onluk bir beşlikten oluşur.

  Cevap: A

 • 9) Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucu hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

  A) 59 -- 37
  B) 42 -- 53
  C) 41 -- 56
  Cevap: A

 • 10) Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşesi yoktur?

  A) Çember
  B) Kare
  C) Dikdörtgen

  Cevap: A

 • 11) Aşağıda verilen sayı sıralamalarından hangisi doğru değildir?

  A) 13 > 11
  B) 67 < 79
  C) 84 < 79

  Cevap: C

 • 12) Bir sepette 1 deste gül ve 2 düzine papatya vardır.
  Buna göre bu sepette toplam kaç tane çiçek vardır?

  A) 30
  B) 34
  C) 40

  Cevap: B

 • 13) İki basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 10
  B) 9
  C) 89

  Cevap: A

 • 14) 95 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elli dokuz
  B) Doksan beş
  C) Doksan

  Cevap: B

 • 15) Ercan'ın 56 tane cevizi vardır. Ercan cevizlerden 23 tanesini arkadaşına verdiğinde geriye kaç tane cevizi kalmıştır?
  A) 23
  B) 43
  C) 33
  Cevap: C

 • 16) Aşağıda verilen sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

  A) 16 -- on altı
  B) 21 -- on iki
  C) 54 -- kırk beş

  Cevap: A

 • 17) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) 24 -> 2 Onluk + 4 Birlik
  B) 32 -> 2 Onluk + 3 Birlik
  C) 56 -> 5 Onluk + 6 Birlik
  Cevap: B

 • 18) 9sayısında koyu olarak işaretlenmiş sayı hangi basamaktadır?

  A) Birler
  B) Onlar
  C) Yüzler

  Cevap: B

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi çift sayı değildir?

  A) 60
  B) 76
  C) 47

  Cevap: C

 • 20) Aşağıda verilen şekillerden hangisinin kenar sayısı dört değildir?

  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare

  Cevap: A
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.