...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 43 tane kalem hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) 4 tam düzine ve bir yarım deste kalem eder.
  B) 5 deste ve bir yarım düzine eder.
  C) 4 tam düzine ve bir yarım düzine kalem eder.
  Cevap: C
 • 2) Ercan'ın 56 tane cevizi vardır. Ercan cevizlerden 23 tanesini arkadaşına verdiğinde geriye kaç tane cevizi kalmıştır?
  A) 23
  B) 43
  C) 33
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) 24 -> 2 Onluk + 4 Birlik
  B) 32 -> 2 Onluk + 3 Birlik
  C) 56 -> 5 Onluk + 6 Birlik
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucu hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

  A) 59 -- 37
  B) 42 -- 53
  C) 41 -- 56
  Cevap: A
 • 5) Bir sepette 1 deste gül ve 2 düzine papatya vardır.
  Buna göre bu sepette toplam kaç tane çiçek vardır?
  A) 30
  B) 34
  C) 40
  Cevap: B
 • 6) İki basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 10
  B) 9
  C) 89
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşesi yoktur?
  A) Çember
  B) Kare
  C) Dikdörtgen
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda verilen şekillerden hangisinin kenar sayısı dört değildir?
  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare
  Cevap: A
 • 9) 95 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Elli dokuz
  B) Doksan beş
  C) Doksan
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  A) 16 -- on altı
  B) 21 -- on iki
  C) 54 -- kırk beş
  Cevap: A
 • 11) 87 sayısındaki 8'in basamak değeri hangisidir?
  A) Sekiz
  B) Seksen
  C) Sekizyüz
  Cevap: B
 • 12) 73 sayısındaki 3'ün basamak değeri hangisidir?
  A) Yetmiş
  B) Otuz
  C) Üç
  Cevap: C
 • 13) 49 sayısında koyu olarak işaretlenmiş sayı hangi basamaktadır?
  A) Birler
  B) Onlar
  C) Yüzler
  Cevap: A
 • 14) 9sayısında koyu olarak işaretlenmiş sayı hangi basamaktadır?
  A) Birler
  B) Onlar
  C) Yüzler
  Cevap: B
 • 15) 56 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Beş onluk altı birlikten oluşur.
  B) Altı onluk beş birlikten oluşur.
  C) Bir onluk bir beşlikten oluşur.
  Cevap: A
 • 16) 8 onluk ve 1 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 80
  B) 81
  C) 18
  Cevap: B
 • 17) 5 birlik ve 1 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 51
  B) 15
  C) 11
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir?
  A) 15
  B) 19
  C) 28
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi çift sayı değildir?
  A) 60
  B) 76
  C) 47
  Cevap: C
 • 20) Aşağıda verilen sayı sıralamalarından hangisi doğru değildir?
  A) 13 > 11
  B) 67 < 79
  C) 84 < 79
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder