AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Fen Bilimleri Soruları 2 ( 2017-2018 AÖO 1.Dönem 1.Oturum 732)
 • 1) Aşağıda verilen elementlerden hangisi “Ca” sembolü ile gösterilir?

  A) Kalsiyum
  B) Potasyum
  C) Magnezyum
  D) Hidrojen

  Cevap: A

 • 2)
   • Canlılarda D vitamini oluşumunu hızlandırır.
   • Yaz aylarında öğle vakti Güneş çarpmalarına neden olur.
   • Bakterilerin yok edilmesinde kullanılır.
  Verilen özellikler aşağıdaki ışık türlerinden hangisine aittir?

  A) Mor ötesi ışınlar
  B) Gama ışınları
  C) X-ışınları
  D) Kızıl ötesi ışınlar

  Cevap: A

 • 3) I ışınının K, L ve M ortamlarından geçişi şekilde verilmiştir.


  Buna göre ortamların kırıcılığı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


  A) K > L > M
  B) L > M > K
  C) M > L > K
  D) K > M > L

  Cevap: C

 • 4) Plastik tarak, yün kazağa sürtülüp kâğıt parçacıklarına yaklaştırıldığında kâğıt parçacıklarını çektiği gözleniyor.
  Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Plastik tarak negatif (-) yükle yüklenmiştir.
  B) Yün kazak pozitif (+) yükle yüklenmiştir.
  C) Plastik tarak ve kâğıt parçacıkları aynı yükle yüklüdür.
  D) Plastik tarak yün kazaktan negatif yük almıştır.

  Cevap: C

 • 5)

  Cevap: B

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi insanda derinin görevlerindenbiri değildir?

  A) Vücuda suyun alınmasını sağlama
  B) Boşaltıma yardımcı olma
  C) Uyarıların alınmasını sağlama
  D) Mikropların vücuda girmesini önleme

  Cevap: A

 • 7)

  Şekilde verilen basit makine örneklerinden hangilerinde destek noktasının yeri yanlış gösterilmiştir?

  A) Yalnız I.
  B) Yalnız III.
  C) I ve II.
  D) II ve III.

  Cevap: B

 • 8) Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir.

  Buna göre devrenin eş değer direnci kaç ohm’dur?

  A) 6
  B) 4
  C) 3
  D) 2

  Cevap: B

 • 9) Nötr hâldeki sodyum elementinin atom modeli verilmiştir.

  Son katmanındaki elektronunu veren sodyum elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Son katmanında 8 elektron kalmıştır.
  B) +1 yüklü iyon hâline gelmiştir.
  C) Kararlı yapıya ulaşmıştır.
  D) Proton sayısı azalmıştır.

  Cevap: D

 • 10) Şekilde merdiven basamaklarında numaralanmış eşit kütleli sandıklar bulunmaktadır.

  Bu sandıklardan hangisinin yere göre çekim potansiyel enerjisi en büyüktür?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV


  Cevap: A

 • 11) Vücudun çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri kandan süzerek uzaklaştırma işlemi hangi organ tarafından gerçekleştirilir?

  A) Deri
  B) Akciğer
  C) Böbrek
  D) Karaciğer

  Cevap: C

 • 12) Aşağıdaki canlı topluluklarından hangisi bir populasyon örneğidir?

  A) Uludağ’daki ağaçlar
  B) Karadeniz hamsileri
  C) Afrika’daki hayvanlar
  D) Toros Dağlarındaki canlılar

  Cevap: B

 • 13) Aşağıdaki kartta bazı iyonlar verilmiştir.

  Bunlardan kaç tanesi tek atomlu iyondur?


  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6

  Cevap: A

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde bulunan canlı faktörlerdendir?

  A) Işık
  B) Sıcaklık
  C) Mineraller
  D) Bitkiler

  Cevap: D

 • 15) Sofra tuzunun seyreltik sulu çözeltisi ile ilgili,
   I. İçindeki sofra tuzunun kütlesi suyun kütlesinden azdır.
   II. Biraz daha sofra tuzu ilave edilirse çözünen miktarı artar.
  III. Kaynatılırsa daha seyreltik bir çözelti elde edilir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.
  B) Yalnız III.
  C) I ve II.
  D) I ve III. 

  Cevap: C

 • 16) Aşağıda verilen maddelerden hangisi heterojen bir karışımdır?

  A) Gazoz
  B) Maden suyu
  C) Kolonya
  D) Zeytinyağlı su

  Cevap: D

 • 17) Bir kutu sürtünmenin ihmal edildiği yüzeyde şekildeki gibi 1N’luk kuvvet uygulanarak K noktasından L noktasına getiriliyor. 

  Bu olayda yapılan iş kaç Joule’dür?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: C

 • 18) Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kutuplardan basık küre şeklindedir.
  B) Güneş’e en yakın gezegendir.
  C) Kendi ekseni etrafında döner.
  D) Tek doğal uydusu vardır.

  Cevap: B

 • 19) Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beyin
  B) Beyincik
  C) Omurilik
  D) Omurilik soğanı

  Cevap: A

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemek için yapılan uygulamalardan değildir?

  A) Mera ve ormanlık alanların korunması
  B) Sanayi atıklarının arıtılarak geri dönüşümünün sağlanması
  C) Tarım ilaçlarının bilinçli ve yeterli düzeyde kullanılması
  D) Evsel ve endüstriyel atıkların kentlerin dışına bırakılması

  Cevap: D

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.