...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Ahlak, insanın iyi ve kötü olarak nitelendirmesine sebep olan manevi özelliklerinin ve huylarının tamamıdır.
  II. İslam ahlakının kaynağı Kuranı Kerim ve sünnetir.
  III. İslam ahlakı insanın dini ve dünyevi hayatının genel çerçevesini çizmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 2)
  I. Peygamberimizin Allah'ın kitabımızda açıkladığı güzel ahlakın bütününe sahiptir.
  II. Peygamber efendimizin sahip olduğu güzel ahlakın kaynağı Kuran'dır.
  III. Peygamber efendimiz bir insanda bulunması gereken ahlaki erdemlerin hepsine sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3)
  I. Kendisini başkalarından üstün tutmaz.
  II. Başkalarını hor ve hakir görmez.
  III. Yeteneklerinden dolayı kibirlenmez.
  Tevazu sahibi bir insan için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 4) Peygamber efendimizi ashabının yanında geldiğinde boş bulduğu yere oturur, insanların kendisi için ayağa kalkmasını ve kendisine yer açmasını istemezdi.
  Yukarıda verilen açıklama peygamber efendimizin daha çok hangi özelliğin vurgulamaktadır?
  A) Mütevaziliğini
  B) Seçilmişliğini
  C) Ahlaklılığını
  D) Güvenirliğini
  E) Şefkatli olmasını
  Cevap: A
 • 5) Kişinin kötü, çirkin işlerden sakınması, çekinmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevazu
  B) Mütevazi
  C) Edep
  D) Haya
  E) Utanç
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi haya duygusuna sahip bir insanın yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) İnsanlara karşı çirkin işlerden uzak durur.
  B) Dinin hoş görmediği davranışlardan uzak durur.
  C) Aklın hoş gördüğü kötü davranışlar yapa bilir.
  D) Hayrı ve güzel ahlakı ile öne çıkar.
  E) Peygamber efendimizi örnek alır.
  Cevap: C
 • 7)
  I. Duygularımız
  II. Bedenimiz.
  III. Düşüncelerimiz
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'tan hakkıyla haya etmemiz için sakınmamız gerekenlerdendir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 8)
  I. İslam dinin ahlakı haya'dır.
  II. Haya ile iman birbirlerine bağlıdır.
  III. Haya, İslam ahlakının temelini oluşturur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Haya için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 9) İnsanın hoşa gitmeyen durumlarda ve insanı zorlayan durumlarda Allah'a sığınarak ve güvenerek direnç göstermesine .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Sıdk
  B) Sabır
  C) Metanet
  D) Fetanet
  E) Haya
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir insanın yapacağı davranışlardan değildir?
  A) Allah'a her daim güvenir.
  B) Telaş göstermez.
  C) Gereken tedbirleri alır.
  D) Hayatına sükünet içinde devam eder.
  E) Olması gereken işini aceleye getirir.
  Cevap: E
 • 11)  “…Gerçekten biz, onu sabırlı bulduk. O, ne güzel bir kuldu...” 
  Yukarıda verilen ayet Kuranı Kerimde hangi peygamber için yazılmıştır?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. Eyyüb
  D) Hz. Musa
  E) Hz. İbrahim
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Merhamet duygusu Allah'ın rahmetinin insanlardaki küçük bir örneğidir.
  B) Merhamet kelimesi anlam olarak; şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma anlamındadır.
  C) Allah'ın yarattıklarını yedirmesi ve içirmesi onun rahmetindendir.
  D) Peygamber efendimiz insanlara merhametle davranırdı.
  E) Merhamet peygamberlere özgü bir özelliktir.
  Cevap: E
 • 13) Olgun, akıllı ve ağırbaşlı olma, hüküm vermede aceleci olmama anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Rıfk
  B) Vera
  C) Hilm
  D) Sebat
  E) Haya
  Cevap: C
 • 14) Yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele etme anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Rıfk
  B) Vera
  C) Hilm
  D) Sebat
  E) Haya
  Cevap: A
 • 15) İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesine .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Ahlak
  B) Vera
  C) Hilm
  D) Sebat
  E) İhlas
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder