...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi hidrosferi oluşturan ortamlardan değildir?
  A) Deniz
  B) Göl
  C) Vadi
  D) Akarsu
  E) Okyanus
  Cevap: C
 • 2)
  I. Litosfer
  II. Hidrosfer
  III. Atmosfer
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal ortamı oluşturur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 3)
  I. Sadece cansız varlıklardan ibarettir.
  II. Taş küre, su küre, hava küre ve canlı küreyi içinde barındırır.
  III. İçerisinde kayaç ve tabakalardan oluşur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal ortam için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 4)
  I. Köprü
  II. Tarım
  III. Bina
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri beşeri ortam bileşenidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi ortamın bir bileşeni iken doğal ortamın bileşeni değildir?
  A) Litosfer
  B) Hidrosfer
  C) Beşeri ortam
  D) Biyosfer
  E) Atmosfer
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi doğal ortam ile beşeri ortamın ekileşimi sonucu ortaya çıkmamıştır?
  A) Toprak erezyonu
  B) Hava kirliliği
  C) Okyanus kirliliği
  D) Petrol sızıntıları
  E) Bataklıklar
  Cevap: E
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanı değildir?
  A) Kimatoloji
  B) Nüfus coğrafyası
  C) Biyocoğrafya
  D) Kartografya
  E) Hidrografya
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanı değildir?
  A) Sosyal coğrafya 
  B) Ekonomik coğrafya
  C) Tarihi coğrafya
  D) Biyocoğrafya
  E) Siyasi coğrafya
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilen coğrafi bilim ve inceleme alanı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Jeomorfoloji -- Jeoloji
  B) Hidrografya -- Hidroloji
  C) Biyocoğrafa -- Biyloji
  D) Kartografya -- Sosyoloji
  E) Klimatoloji -- Meteoroloji
  Cevap: D
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk çağda coğrafya basit gözlemler üzerineydi.
  B) İlk çağda basit harita çizimleri vardı.
  C) İlk çağda coğrafya bilginleri sadece dünyanın fiziki yapısını incelemiştir.
  D) Coğrafya ilk çağda da önemli bir bilim alanı olmuştur.
  E) İlk çağdaki cağrafyacılar var oluşu teolojik olarak açıklamaya çalışmışlardır.
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda coğrafyanın gelişiminde rol alan bilginlerden değildir?
  A) Platon
  B) Eflatun
  C) Heredot
  D) Aristo
  E) Strabon
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilen orta çağ müslüman coğrafyacılarından hangisi Dünyanın çevre uzunluğunu, yarıçapını ve 1 meridyen yayının uzunluğunu hesaplamıştır?
  A) Mesudi
  B) Biruni
  C) İdrisi
  D) İbnu Haldun
  E) Uluğ Bey
  Cevap: B
 • 13)
  I. Piri Reis
  II. Katip Çelebi
  III. Evliya çelebi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yeni çağda Osmanlı Devletin'in önde gelen coğrafyacılarındandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  C) I ve III
  E) Hiç biri
  Cevap: C
 • 14)
  I. Carl Ritter
  II. Alexander Von Humboldt
  III. Frederic Ratzel
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri modern coğrafyanın kurucularındandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 15)
  I. Coğrafya bilimi araştırma konularını incelerken farklı bilim dallarından faydalanır.
  II. Doğal sistemleri fiziki coğrafya, beşeri sistemleri ise beşeri coğrafya inceler.
  III. Coğrafya incelemesi bilimsel olarak ele alınır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder