...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF İngilizce 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Are you upset?
  Cümlesinin olumsuz şekilde cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yes, I am.
  B) No, I'm not.
  C) Yes, we are.
  Cevap: B
 • 2) It is my ............ It name is Karabaş.

  Yukarıdaki boşluğa resme göre hangisi gelmelidir?
  A) cat
  B) dog
  C) sneak
  Cevap: B
 • 3) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Read: okumak
  B) Write: Konuşmak
  C) Show: Göstermek
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Open: açmak
  B) Close: kapatmak
  C) Listen: Uyumak
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı doğru eşleştirilmiştir?
  A) Play: oynamak
  B) Stop: devam etmek
  C) Pause: bitirmek
  Cevap: A
 • 6) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı doğru eşleştirilmiştir?
  A) Hand: el
  B) Head: gövde
  C) Ear: saç
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi 14 sayısının karşılığıdır?
  A) Fifteen
  B) Forteen
  C) Forty
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi 11 sayısının karşılığıdır?
  A) Ten
  B) Eleven
  C) Twelve
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilenler sayı ve İngilizce eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Nine: 9
  B) Eighteen: 18
  C) Seventeen: 16
  Cevap: C
 • 10) Aşağıda verilenler sayı ve İngilizce eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) 13 : thirteen
  B) 20 : twenty
  C) 16 : nineteen
  Cevap: C
 • 11) .......... is my mother.
  Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilebilir?
  A) He
  B) She
  C) You
  Cevap: B
 • 12) .......... is my brother.
  Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilebilir?
  A) He
  B) She
  C) You
  Cevap: A
 • 13) .......... are my best friend.
  Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilebilir?
  A) He
  B) She
  C) You
  Cevap: C
 • 14) .......... is my cat.
  Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilebilir?
  A) He
  B) You
  C) It
  Cevap: C
 • 15) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Brother
  B) Mother
  C) Aunt
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder