...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Matematik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 10 + 10 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A)  18
  B) 19
  C) 20

  Cevap: C

 • 2) "34" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kırk üç
  B) Kırk dört
  C) Otuz dört

  Cevap: C

 • 3)

  Verilen saat kaçı göstermektedir?

  A) 8.00
  B) 8.30
  C) 9. 30

  Cevap: A

 • 4) "65" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elli altı
  B) Altmış beş
  C) Altmış iki

  Cevap: B

 • 5) Aşağıda verilen sayı ve okunuşu eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) 7 --  yedi
  B) 12 -- on iki
  C) 89 -- doksan sekiz

  Cevap: C

 • 6)

  Verilen saat kaçı göstermektedir?

  A) 3.00
  B) 3.30
  C) 6. 30

  Cevap: B

 • 7) Aşağıda verilen toplamam işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir?

  A) 11 + 1 = 12
  B) 9 + 1 = 10
  C) 17 + 6 = 15


  Cevap: C

 • 8) "Seksen bir" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 18
  B) 81
  C) 80

  Cevap: B

 • 9) "26" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yirmi altı
  B) Yirmi bir
  C) Altmış iki

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen saatin okunuşu hangisidir?


  A) 06.30
  B) 12.30
  C) 06.00

  Cevap: B

 • 11) 11 + 7 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A)  18
  B) 19
  C) 20

  Cevap: A

 • 12) 13 + 6 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A)  18
  B) 19
  C) 20

  Cevap: B

 • 13) Aşağıda verilen saatlerden hangisi yanlıştır?

  Cevap: C

 • 14) Aşağıda verilen saatlerden hangisi doğrudur?

  Cevap: B

 • 15) "72" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yetmiş iki
  B) Altmış iki
  C) Yirmi dört

  Cevap: A

 • 16)
  işleminin sonucu hangisidir?

  A)  12
  B) 14
  C) 15

  Cevap: C

 • 17) "On yedi" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 7
  B) 10
  C) 17

  Cevap: C

 • 18) "Elli altı" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 56
  B) 50
  C) 65

  Cevap: A

 • 19) Aşağıda verilen toplamam işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir?

  A) 12 + 3 = 15
  B) 6 + 7 = 12
  A) 12 + 6 = 18


  Cevap: B

 • 20) Aşağıda verilen saatlerden hangisinde saat 11.30'dur?

  Cevap: A
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.