Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bilişim teknolojileri ve internet kullanımı sırasında uyulması gereken kurallara ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Bilişim etiği
  B) Bilişim kuralları
  C) Bilişim şartları
  D) Bilişim kanunu
  E) Bilişim jargonu
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan etik sorunlardan biri değildir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
  Cevap: C
 • 3) Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü soyut ürün olarak tanımlanan etik kural aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
  Cevap: D
 • 4) Normal bir kullanıcın bilişim teknolojilerini kullanarak internet üzerinden bilgiye ulaşmasına ne denir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
  Cevap: A
 • 5) İnternet üzerindeki bilgilerin sadece bir kısmının paylaşıma açılması, herkesin kendi özel bilgilerini saklaması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
  Cevap: B
 • 6) İnternet üzerinde bulunan bilgilerin bazıları değiştirilerek gerçekliği yansıtmamaktadır. Kullanıcıların bu gibi durumlara karşı bilinçli olması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
  Cevap: E
 • 7) Mert bir blog sitesinde bulduğu bir yazıyı kendi sitesine eklemek istemektedir. Mert yazıyı kopyaladıktan sonra yazının en altına yazıyı nereden aldığını, bu yazının orjinalinin kim tarafından yazıldığını yazmıştır.
  Buna göre Mert Creative Commons ilkelerinden hangisini uygulamıştır?
  A) Atıf
  B) Aynı lisansla paylaşım
  C) Türetilemez
  D) Ticari olmayan
  E) Kopyalanamaz
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için uyulması gereken kurallardan biri değildir?
  A) BT'yi başkalarına zarar vermek için kullanmamalıyız
  B) Başkasına ait olan verileri incelememeliyiz.
  C) Hırsızlık yapmak için kullanmamalıyız.
  D) Başkalarının bilişim teknolojilerini izinsiz kullanmamalıyız.
  E) İnternetten indirebildiğimiz her şeyi indirmeliyiz.
  Cevap: E
 • 9) Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi ticari amaçlıdır?
  A) .com
  B) .gov
  C) .org
  D) .edu
  E) .k12
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarına aittir?
  A) .com
  B) .gov
  C) .org
  D) .edu
  E) .k12
  Cevap: E
 • 11) Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi devlet kurumlarına aittir?
  A) .com
  B) .gov
  C) .org
  D) .edu
  E) .k12
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında uyulması gereken etik kurallardan biri değildir?
  A) Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları başkalarına yapmamalıyız.
  B) İnternette karşılaştığımız kişilere karşı istediğimizi diyebiliriz.
  C) İnternet ortamında insanların kişilik haklarına saygı göstermeliyiz.
  D) İnsanların özel hayatına karşı internet ortamında saygı göstermeliyiz.
  E) İnternette kaba ve küfürlü dil kullanmamalıyız.
  Cevap: B
 • 13)
  I. Zorbalık yapan hesaplara cevap vermeyin, tartışmayın.
  II. Yapılan zorbalıkların ekran görüntüsünü alın ve şikayet edin.
  III. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabı engellemek.
  Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri siber zorbalık karşısında yapılması gerekenlerdendir?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: B
 • 14) Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi ve ya silinmesi gibi tehditlere karşı korunması yada bozulmaması anlamına gelen bilişim teknolojileri kavramı hangisidir?
  A) Bilgi güvenliği
  B) Gizlilik
  C) Bütünlük
  D) Erişebilirlik
  D) Doğruluk
  Cevap: C
 • 15) Bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir anlamına gelen bilişim teknolojileri kavramı hangisidir?
  A) Bilgi güvenliği
  B) Gizlilik
  C) Bütünlük
  D) Erişebilirlik
  D) Doğruluk
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder