...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Trablusgarp savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İtalyanlar tarafından Osmanlı devletine açılmıştır.
  B) Osmanlı devleti savaşı kaybetmiştir.
  C) Savaş sonucunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
  D) Trablusgarp Yunanlara bırakılmıştır.

  Cevap: D

 • 2)
  I. Osmanlı ile Sırbistan arasında ortak bir sınır kalmadı.
  II. Sırbistanda kalan Türk ve Müslüman ahalinin hak ve hukuku ile ilgili anlaşmaya varıldı.
  III. 2. Balkan savaşı sonrası imzalandı.
  Osmanlı-Sırbistan arasında imzalanan İstanbul antlaşması ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) Yalnız III

  Cevap: A

 • 3) Mustafa Kemal’in hem vatan ve millet fikirlerinin olgunlaşmasında hem de Batı’ya dönük çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde  önemli bir dönem olmuştur.
  Yukarıda verilen açıklama Mustafa Kemal'in gittiği hangi okul için geçerlidir?

  A) Selanik Askeri Rüştiyesi
  B) Manastır Askeri İdadisi
  C) Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
  D) Harp okulu ve harp akademisi

  Cevap: D

 • 4) Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan savaşında Osmanlı devletine karşı savaşmamıştır?

  A) Bulgaristan
  B) Sırbistan
  C) Makedonya
  C) Yunanistan

  Cevap: C

 • 5)
  I. Nutuk
  II: Cumalı Ordugahı
  III. Geometri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemal'in kaleme aldığı eserlerdendir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 6) Vatan ve Hürriyet şairi olarak bilinen ve Mustafa Kemal'in Türk ulusunun yüzyıllardır beklediği ses olarak belirttiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevfik Fikret 
  B) Namık Kemal 
  C) Ziya Gökalp
  D) Mehemt Emin Yurdakul

  Cevap: B

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in idadi sıralarından başlayarak en çok okuduğu ve etkilendiği Türk yazar ve düşünürler arasında değildir?

  A) Ziya Gökalp
  B) Namık Kemal
  C) Orhan Pamuk
  D) Mehmet Emin Yurdakul

  Cevap: C

 • 8) Dünya tarihinde uçağın ilk kez kullanıldığı ve Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş hangisidir?

  A) 1. Dünya savaşı
  B) Trablusgarp savaşı
  C) Çanakkale savaşı
  D) Kurtuluş savaşı

  Cevap: B

 • 9) Aşağıda verilen yazar -  düşünür ve fikir akımı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) Tevfik Fikret -- İnkılapçılık
  B) Namık Kemal -- Cumhuriyetçilik
  C) Ziya Gökalp -- Milliyetçilik
  D) Mehemt Emin Yurdakul -- Milliyetçilik

  Cevap: B

 • 10)
  I. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehirdir.
  II. Farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.
  III. Mustafa Kemal'in açık görüşlü biri olmasını sağlamıştır.
  Yukarıda verilen şehirlerden hangisi veya Selanik için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III

  Cevap: A

 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir.
  B) Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği yıl Osmanlı Devletinin en güçlü olduğu dönemdi.
  C) Mustafa Kemal'in beş kardeşi vardı.
  D) Ancak beş kardeşten sadece bir tanesi hayatta kalabildi.

  Cevap: B

 • 12)
  I. Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile Atina ve Sırbistan ile İstanbul antlaşmaları imzalanmıştır.
  II. Balkan devletlerinin sınırları değişmiştir.
  III. Osmanlı devleti Balkan topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Balkan savaşları sonuçlarındandır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) Yalnız III

  Cevap: A

 • 13)
  I. Selanik
  II. İstanbul
  III. Şam
  Yukarıda verilen şehirlerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemalin hayatında iz bırakmıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in gittiği okullardan biri değildi?

  A) Selanik Askeri Rüştiyesi
  B) Manastır Askeri İdadisi
  C) Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
  D) Galatasaray Lisesi

  Cevap: D

 • 15) 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra;
  I. İttihat ve Terraki Cemiyetinin ülke yönetimindeki etkisi daha da arttı.
  II. Padişahın meclisi feshetmesi zorlaştırıldı.
  III. Padişahın veto hakkı sınırlandırıldı.
  verilenlerden hangisi veya hangileri yaşanmıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: C
 • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.