Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Yer kabuğu
  II. Manto
  III. Çekirdek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dünyayı oluşturan katmanlar arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 2) Jeolojik olayların ve oluşumların tarihlendirildiği, kayaçların yaşının saptandığı çalışma alanı hangisidir?
  A) Metamorfik
  B) Jeolojik
  C) Geolojik
  D) Cografik
  E) Metalojik
  Cevap: B
 • 3) Yer kabuğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Farklı özellikteki kayaçlardan oluşur.
  B) Yoğunluk, sıcaklık ve kalınlığı diğer katmanlardan daha fazladır.
  C) Ortalama kalınlığı 35 km'dir.
  D) İki farklı katmandan oluşur.
  E) Kalınlığı bulunduğu yere göre değişir.
  Cevap: B
 • 4) Yer kabuğunun üst kısmında bulunan sial katmanına ................. kabuk denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kıtalsal
  B) taş küre
  C) litosfer
  D) okyanusal
  E) astenosfer
  Cevap: A
 • 5) Yer kabuğunun üst kısmında bulunan sima katmanına ................. kabuk denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kıtalsal
  B) taş küre
  C) litosfer
  D) okyanusal
  E) astenosfer
  Cevap: D
 • 6) Mantonun yer kabuğuna yakın olan üst kısmına ................. adı verilir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kıtalsal
  B) taş küre
  C) litosfer
  D) okyanusal
  E) astenosfer
  Cevap: E
 • 7)
  I. Yer kabuğunun altından başlayıp yaklaşık 2900 km derinliğine uzanır.
  II. Dünyanın toplam hacminin yaklaşık yüzde seksen dördünü oluşturur.
  III. Bileşiminde magnezyum ve demir elementleri vardır.
  Manto ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yanlız I
  E) Hepsi
  Cevap: E
 • 8) Yer kabuğunda meydana gelen tektonik kökenli olayların kaynağını oluşturur.
  Yukarıda verilen tanım hangi katman için geçerlidir?
  A) Litosfer
  B) Taş küre
  C) Yer Kabuğu
  D) Manto
  E) Çekirdek
  Cevap: D
 • 9) Çekirdek katmanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır.
  B) Yüksek oranda demir ve nikelden oluşur.
  C) İç çekirdekte sıcaklık 6000 derece civarındadır.
  D) İç ve dış çekirdek olmak üzere iki katmandan oluşur.
  E) İç çekirdeğin basınçtan dolayı sıvılaştığı düşünülmektedir.
  Cevap: E
 • 10) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yer kabuğu yapboz gibi parçalardan oluşmaktadır.
  B) Bu parçalara levha adı verilir.
  C) Bu levhalar tek tip özellik gösterir.
  D) On iki adet büyük levha bulunmaktadır.
  E) Çok sayıda küçük levhalar bulunmaktadır.
  Cevap: C
 • 11)
  I. Yaklaşma
  II. Uzaklaşma
  III. Yanal yer değiştirme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri levhaların yer değiştirme hareketleri arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi 1.jeolojik zamanın dönemlerinden biri değildir?
  A) Permiyen
  B) Holosen
  C) Devoniyen
  D) Karbnifer
  E) Kambriyen
  Cevap: B
 • 13) III. Jeolojik zaman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsan hayatı başlamıştır.
  B) Günümüzdeki iklimler oluşmuştur.
  C) Atmosfer oluşmaya başlamıştır.
  D) Kıtalar bugünkü görünümünü almaya başlamıştır.
  E) Buzul devirleri başlamış ve bitmiştir.
  Cevap: C
 • 14) II. Jeolojik zaman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İlk memeliler ve kuşlar oluşmuştur.
  B) Dinozorlar bu dönemin önemli canlılarındandır.
  C) Tertis denizi oluşmuştur.
  D) lavrasya ve Gondvana kıtaları oluşmuştur.
  E) Penga kıtası oluşmuştur.
  Cevap: E
 • 15) I. Jeolojik zaman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Taş kömür yatakları oluşmuştur.
  B) Pengea kıtası oluşmuştur.
  C) Sürüngenler, kara bitkileri ve balıklar ortaya çıkmıştır.
  D) Buzul devri başlamıştır.
  E) Apalaş, Ural, İskoçya Kıvrım dağları oluşmuştur.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder