Ehliyet (MTSK) Soruları 12 (2016 13 Şubat - İlkyardım ve trafik levhaları)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.
  Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
  B) Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
  C) Karşılıklı saygının öncelikle başkaların dan beklenmesi
  D) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
  Cevap: A
 • 2) Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
  A) İnatlaşmaya
  B) Aşırı tepki göstermeye
  C) Kaba ve saldırgan davranmaya
  D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
  Cevap: D
 • 3) Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
  A) İtfaiye
  B) Ambulans
  C) Polis imdat
  D) Jandarma imdat
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
  A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
  B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
  C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
  D) Solunum sayısının değerlendirilmesi
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
  A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
  B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
  C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
  D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
  Cevap: A
 • 6) Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

  A) Kanamanın durdurulması için
  B) Dolaşımın değerlendirilmesi için
  C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
  D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
  Cevap: D
 • 7) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  Cevap: C
 • 8) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
  A) Böbrek
  B) Akciğer
  C) Bağırsak
  D) Karaciğer
  Cevap: B
 • 9) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.
  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Şok
  B) Havale
  C) Epilepsi
  D) Bayılma
  Cevap: A
 • 10) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  A) Başı sıcak su ile yıkanır.
  B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
  C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
  D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
  Cevap: D
 • 11) Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
  A) Öksürmek
  B) Yutkunmak
  C) İdrar kaçırmak
  D) Sesli dürtülere tepki vermek
  Cevap: C
 • 12) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?  Cevap: D
 • 13)
  I. Damar ve sinir sıkışmasına
  II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
  III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
  Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Sürükleme yöntemleri;
  I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
  II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Yalnız I doğru
  B) Yalnız II doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
  Cevap: C
 • 15)

  Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

  A) Tali yol
  B) Geçiş yolu
  C) Bağlantı yolu
  D) Bölünmüş yol
  Cevap: D
 • 16) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?  Cevap: D
 • 17) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
  A) Geri dönmesini
  B) Motoru durdurmasını
  C) Harekete hazırlanmasını
  D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
  Cevap: C
 • 18)  Cevap: C
 • 19)  Cevap: B
 • 20)  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder